Bezpečnostné upozornenia

V tejto časti nájdete prehľad varovaní a ďalších bezpečnostných upozornení, ktoré vydala spoločnosť Grundfos