DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE PRE PÄTKOVÉ VENTILY DO 60 l/h (malé)

VYMEŇTE VŠETKY PÄTKOVÉ VENTILY Z PE A PVDF POUŽÍVANÉ S OXIDUJÚCIMI CHEMIKÁLIAMIToto bezpečnostné upozornenie vás informuje o riziku chemickej nekompatibility pri použití pätkového ventilu Grundfos do 60 l/h (s alebo bez snímača hladiny) s oxidačnými chemikáliami, ako sú zmesi kyseliny peroctovej (PAA) a peroxidu vodíka (H2O2).

Mechanické, fyzikálne a chemické vplyvy môžu časom spôsobiť opotrebenie závažia pätkového ventilu a vystaviť uhlíkovú oceľ vo vnútri ventilu chemikáliám.

V takom prípade môže dôjsť k chemickej reakcii, ktorá by v konečnom dôsledku mohla viesť k úniku chemikálie z dávkovacej nádoby. Miera a typ nebezpečenstva závisí predovšetkým od dávkovanej chemikálie.

Spoločnosť Grundfos preto radí a odporúča:

Pri použití pätkových ventilov v kombinácii s oxidačnými chemikáliami, ako sú zmesi kyseliny peroctovej (PAA) a peroxidu vodíka (H2O2), je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny:  

  • Všetky závažia z uhlíkovej ocele PE alebo PVDF by mali byť nahradené keramickým závažím s novým sitom 
  • Pri výmene nádrží na chemikálie vždy používajte ochranné pomôcky (ochranný štít alebo ochranné okuliare a rukavice s dlhými rukávmi) 
  • Vždy nainštalujte správne odvzdušnenie nádrže na chemikálie, aby ste zabránili hromadeniu tlaku v nádrži  
  • Pri každej výmene nádrže alebo jej obsahu skontrolujte pätný ventil 
  • Postupujte podľa pokynov na karte bezpečnostných údajov chemikálie, ktorú dávkujete. Ďalšie rady vám poskytne váš dodávateľ chemikálií.  

Riešenie: 

Spoločnosť Grundfos vytvorila dve nové náhradné súpravy, ktoré obsahujú nové keramické závažie so sitkom ako náhradu za to z uhlíkovej ocele. Náhradné súpravy sú vhodné pre pätkový ventil s aj bez hladinového snímača: 

  • Verzie z PE: PN 92700245 
  • Verzie z PVDF: PN 92700239 

Tieto náhradné súpravy si môžete bezplatne objednať od svojho lokálneho predajcu Grundfos.

Grundfos vás ako váženého zákazníka dôrazne vyzýva, aby ste: 

  1. Kontaktovali svojho miestneho predajcu alebo spoločnosť Grundfos a objednali si náhradné súpravy. 
  2. Starostlivo sledovali všetky pätkové ventily používané s oxidačnými chemikáliami a v prípade akýchkoľvek známok oxidácie (napr. bublín) ich okamžite prestali používať. 

 
Veľmi sa ospravedlňujeme za všetky prípadne spôsobené nepríjemnosti, ale bezpečnosť, zodpovednosť a spoľahlivosť sú našou prvoradou prioritou. 

 

 

 

Pätkové ventily Grundfos sa skladajú z nasledujúcich komponentov: spojovacia hadica pre nastaviteľné spoje, spätný ventil, sitko a lisované závažie z čiernej uhlíkovej ocele, dostupné aj s 2 prídavnými snímačmi hladiny, signálnym káblom a plastovou krytkou na potrubie. K dispozícii sú dva varianty materiálu: PE a PVDF. Pätkové ventily sa predávajú samostatne, v súpravách alebo spolu s dávkovacími čerpadlami.