8 คำถาม ขั้นสูง

การทดสอบ ECADEMY

29 - บทนำการควบคุมอุณหภูมิเบื้องต้น

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย  8 questions and can be retaken at any time.

คุณต้องตอบคำถามทั้งหมดให้ถูกต้อง เพื่อผ่านการทดสอบและสำเร็จหลักสูตร .

เริ่มทดสอบ

คำถาม  1 of 8 ขั้นสูง

1 ปั๊มรุ่นหอยโข่ง CM ชนิด self-priming มีแรงดูดได้สูงเท่าใด? 

คำถาม  2 of 8 ขั้นสูง

2 ระยะเวลาคืนทุนที่คาดหวังของการลงทุนในการเพิ่มทำให้ระบบมีประสิทธิภาพดีที่สุดของระบบนานเท่าไร?

คำถาม  3 of 8 ขั้นสูง

3 ส่วนประกอบใดมักจะเป็น 'จุดอ่อนที่สุด' ในปั๊มหมุนเหวี่ยง (centrifugal)?แบบหอยโข่ง 

คำถาม  5 of 8 ขั้นสูง

5 อัตราส่วนระหว่างการเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายต้นทุนการดำเนินงานของระบบควบคุมอุณหภูมิคืออะไร ? เท่าไร

คำถาม  8 of 8 ขั้นสูง

8 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้เป็นหนึ่งในประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์กลุ่มปั๊มแบบหอยโข่งรุ่น CM ? 

คำถาม  8 of 8 ขั้นสูง

คุณพอใจกับคำตอบของคุณหรือไม่?

ส่งคำตอบปัจจุบันของคุณและรับผลการทดสอบขั้นสุดท้าย .

ส่งข้อมูล

ผลการทดสอบ

ขอแสดงความยินดี คุณผ่านการทดสอบและสำเร็จ  29 - บทนำการควบคุมอุณหภูมิเบื้องต้น

เหรียญตราที่ได้:

ดำเนินการฝึกอบรมต่อ ไปยัง MyECADEMY

ขอแสดงความเสียใจด้วย คุณไม่ผ่านการ  29 - บทนำการควบคุมอุณหภูมิเบื้องต้น  test this time

Correct
01.
Q: ปั๊มรุ่นหอยโข่ง CM ชนิด self-priming มีแรงดูดได้สูงเท่าใด? 
A: สูงสุด 8 เมตร 
Correct
02.
Q: ระยะเวลาคืนทุนที่คาดหวังของการลงทุนในการเพิ่มทำให้ระบบมีประสิทธิภาพดีที่สุดของระบบนานเท่าไร?
A: 1-5 ปี
Correct
03.
Q: ส่วนประกอบใดมักจะเป็น 'จุดอ่อนที่สุด' ในปั๊มหมุนเหวี่ยง (centrifugal)?แบบหอยโข่ง 
A: ซีลเพลา 
Correct
04.
Q: วิธีที่มีประสิทธิภาพและง่ายที่สุดในการควบคุมระบบทำความร้อน ระบบทำความเย็น และเครื่องทำความเย็นคืออะไร ?
A: ปั๊มอัจฉริยะติดตั้งเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิซึ่งวัดอุณหภูมิที่ทางออกและส่งสัญญาณให้ปั๊มปรับควบคุมการไหลให้สอดคล้องกัน โดยไม่ต้องใช้วาล์ว
Correct
05.
Q: อัตราส่วนระหว่างการเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายต้นทุนการดำเนินงานของระบบควบคุมอุณหภูมิคืออะไร ? เท่าไร
A: 1:20
Correct
06.
Q: โหลดโปรไฟล์ใดที่จะได้ประโยชน์สูงสุดจากระบบควบคุมที่ขับเคลื่อนด้วยความต้องการ (demand driven) ?
A: อัตราการไหลต่ำโดยมีช่วงที่พุ่งขึ้นสูงค่อนข้างน้อยในระหว่างวัน
Correct
07.
Q: ระบบควบคุมอุณหภูมิใดที่มีศักยภาพสูงสุดในการทำงานได้เพิ่มประสิทธิภาพให้สูงสุด ปั๊มแบบควบคุมด้วยอุณหภูมิในระบบหมุนเวียนเดียว
A: ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบใช้วาล์วสามทางที่ปรับการทำงานตามโหลดปริมาณการใช้งาน
Correct
08.
Q: ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้เป็นหนึ่งในประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์กลุ่มปั๊มแบบหอยโข่งรุ่น CM ? 
A: ระบบควบคุมภายนอก