8 คำถาม ขั้นสูง

การทดสอบ ECADEMY

29 - บทนำการควบคุมอุณหภูมิเบื้องต้น

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย  8 คำถาม และสามารถกลับเข้ามาทำแบบทดสอบต่อเมื่อไรก็ได้.

คุณต้องตอบคำถามทั้งหมดให้ถูกต้อง เพื่อผ่านการทดสอบและสำเร็จหลักสูตร .

เริ่มทดสอบ

คำถาม  2 of 8 ขั้นสูง

อัตราส่วนระหว่างการเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายต้นทุนการดำเนินงานของระบบควบคุมอุณหภูมิคืออะไร ? เท่าไร

คำถาม  4 of 8 ขั้นสูง

ส่วนประกอบใดมักจะเป็น 'จุดอ่อนที่สุด' ในปั๊มหมุนเหวี่ยง (centrifugal)?แบบหอยโข่ง 

คำถาม  5 of 8 ขั้นสูง

ปั๊มรุ่นหอยโข่ง CM ชนิด self-priming มีแรงดูดได้สูงเท่าใด? 

คำถาม  6 of 8 ขั้นสูง

ระยะเวลาคืนทุนที่คาดหวังของการลงทุนในการเพิ่มทำให้ระบบมีประสิทธิภาพดีที่สุดของระบบนานเท่าไร?

คำถาม  8 of 8 ขั้นสูง

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้เป็นหนึ่งในประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์กลุ่มปั๊มแบบหอยโข่งรุ่น CM ? 

คำถาม  8 of 8 ขั้นสูง

คุณพอใจกับคำตอบของคุณหรือไม่?

ส่งคำตอบปัจจุบันของคุณและรับผลการทดสอบขั้นสุดท้าย .

ส่งข้อมูล

ผลการทดสอบ

ขอแสดงความยินดี คุณผ่านการทดสอบและสำเร็จ  29 - บทนำการควบคุมอุณหภูมิเบื้องต้น

เหรียญตราที่ได้:

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

ดำเนินการฝึกอบรมต่อ ไปยัง MyECADEMY

ขอแสดงความเสียใจด้วย คุณไม่ผ่านการ  29 - บทนำการควบคุมอุณหภูมิเบื้องต้น  test this time

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

Correct
Q: เดิมทีระบบควบคุมอุณหภูมิแบบเดิมๆ ปรับควบคุมได้รับการจัดการอย่างไร?
A: ปั๊มความเร็วคงที่และการหรี่วาล์วปีกผีเสื้อ จะปรับควบคุมปริมาณน้ำที่เข้าสู่เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
Correct
Q: อัตราส่วนระหว่างการเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายต้นทุนการดำเนินงานของระบบควบคุมอุณหภูมิคืออะไร ? เท่าไร
A: 1:20
Correct
Q: ทำไมแอมโมเนียจึงเป็นตัวหล่อเย็นที่มีประสิทธิภาพในการหล่อเย็น ?
A: แอมโมเนียสามารถดูดซับความร้อนจำนวนมากเมื่อมันระเหย
Correct
Q: ส่วนประกอบใดมักจะเป็น 'จุดอ่อนที่สุด' ในปั๊มหมุนเหวี่ยง (centrifugal)?แบบหอยโข่ง 
A: ซีลเพลา 
Correct
Q: ปั๊มรุ่นหอยโข่ง CM ชนิด self-priming มีแรงดูดได้สูงเท่าใด? 
A: สูงสุด 8 เมตร 
Correct
Q: ระยะเวลาคืนทุนที่คาดหวังของการลงทุนในการเพิ่มทำให้ระบบมีประสิทธิภาพดีที่สุดของระบบนานเท่าไร?
A: 1-5 ปี
Correct
Q: คุณจะป้องกันไม่ให้ปั๊มทำงานผิดปกติเมื่อขนส่งสูบจ่ายน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 120C ° ได้อย่างไร?
A: ติดตั้งซีลเพลาคู่ หรือฝาด้านบนที่ช่วยระบายความร้อนด้วยอากาศ (air-cooled top).
Correct
Q: ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้เป็นหนึ่งในประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์กลุ่มปั๊มแบบหอยโข่งรุ่น CM ? 
A: ระบบควบคุมภายนอก