8 คำถาม ขั้นสูง

การทดสอบ ECADEMY

29 - บทนำการควบคุมอุณหภูมิเบื้องต้น

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย  8 questions and can be retaken at any time.

คุณต้องตอบคำถามทั้งหมดให้ถูกต้อง เพื่อผ่านการทดสอบและสำเร็จหลักสูตร .

เริ่มทดสอบ

คำถาม  2 of 8 ขั้นสูง

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้เป็นหนึ่งในประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์กลุ่มปั๊มแบบหอยโข่งรุ่น CM ? 

คำถาม  3 of 8 ขั้นสูง

อัตราส่วนระหว่างการเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายต้นทุนการดำเนินงานของระบบควบคุมอุณหภูมิคืออะไร ? เท่าไร

คำถาม  8 of 8 ขั้นสูง

คุณพอใจกับคำตอบของคุณหรือไม่?

ส่งคำตอบปัจจุบันของคุณและรับผลการทดสอบขั้นสุดท้าย .

ส่งข้อมูล

ผลการทดสอบ

ขอแสดงความยินดี คุณผ่านการทดสอบและสำเร็จ  29 - บทนำการควบคุมอุณหภูมิเบื้องต้น

เหรียญตราที่ได้:

ดำเนินการฝึกอบรมต่อ ไปยัง MyECADEMY

ขอแสดงความเสียใจด้วย คุณไม่ผ่านการ  29 - บทนำการควบคุมอุณหภูมิเบื้องต้น  test this time

Correct
Q: วิธีที่มีประสิทธิภาพและง่ายที่สุดในการควบคุมระบบทำความร้อน ระบบทำความเย็น และเครื่องทำความเย็นคืออะไร ?
A: ปั๊มอัจฉริยะติดตั้งเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิซึ่งวัดอุณหภูมิที่ทางออกและส่งสัญญาณให้ปั๊มปรับควบคุมการไหลให้สอดคล้องกัน โดยไม่ต้องใช้วาล์ว
Correct
Q: ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้เป็นหนึ่งในประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์กลุ่มปั๊มแบบหอยโข่งรุ่น CM ? 
A: ระบบควบคุมภายนอก 
Correct
Q: อัตราส่วนระหว่างการเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายต้นทุนการดำเนินงานของระบบควบคุมอุณหภูมิคืออะไร ? เท่าไร
A: 1:20
Correct
Q: ระบบควบคุมอุณหภูมิใดที่มีศักยภาพสูงสุดในการทำงานได้เพิ่มประสิทธิภาพให้สูงสุด ปั๊มแบบควบคุมด้วยอุณหภูมิในระบบหมุนเวียนเดียว
A: ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบใช้วาล์วสามทางที่ปรับการทำงานตามโหลดปริมาณการใช้งาน
Correct
Q: ทำไมระบบทำความเย็นระบายความร้อนที่ใช้โพรพิลีนไกลคอล (propylene glycol) เป็นสารหล่อเย็นจึงต้องการปั๊มที่มีมอเตอร์ขนาดใหญ่กว่าปกติ ?
A: ความหนืดและความหนาแน่นของโพรพิลีนไกลคอลนั้นสูงกว่าน้ำประปา
Correct
Q: โหลดโปรไฟล์ใดที่จะได้ประโยชน์สูงสุดจากระบบควบคุมที่ขับเคลื่อนด้วยความต้องการ (demand driven) ?
A: อัตราการไหลต่ำโดยมีช่วงที่พุ่งขึ้นสูงค่อนข้างน้อยในระหว่างวัน
Correct
Q: เดิมทีระบบควบคุมอุณหภูมิแบบเดิมๆ ปรับควบคุมได้รับการจัดการอย่างไร?
A: ปั๊มความเร็วคงที่และการหรี่วาล์วปีกผีเสื้อ จะปรับควบคุมปริมาณน้ำที่เข้าสู่เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
Correct
Q: คุณจะป้องกันไม่ให้ปั๊มทำงานผิดปกติเมื่อขนส่งสูบจ่ายน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 120C ° ได้อย่างไร?
A: ติดตั้งซีลเพลาคู่ หรือฝาด้านบนที่ช่วยระบายความร้อนด้วยอากาศ (air-cooled top).