6 คำถาม พื้นฐาน

การทดสอบ ECADEMY

75 - หลักสูตรหลักการไฮดรอลิกขั้นพื้นฐานแบบขยายเพิ่มเติม

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย  6 questions and can be retaken at any time.

คุณต้องตอบคำถามทั้งหมดให้ถูกต้อง เพื่อผ่านการทดสอบและสำเร็จหลักสูตร .

เริ่มทดสอบ

คำถาม  1 of 6 พื้นฐาน

อะไรจะเกิดขึ้นถ้าคุณเพิ่มทั้งอัตราการไหลและแรงดันน้ำของปั๊มขึ้นสองเท่า

คำถาม  3 of 6 พื้นฐาน

มีเสียงเกิดขึ้นในปั๊มหรือไม่เมื่อปั๊มทำให้เกิดการระเบิดภายในโมเลกุลน้ำกลายเป็นไอ

คำถาม  5 of 6 พื้นฐาน

หน่วยการวัดใดที่โดยทั่วไปใช้วัดอัตราการไหล

คำถาม  6 of 6 พื้นฐาน

คุณพอใจกับคำตอบของคุณหรือไม่?

ส่งคำตอบปัจจุบันของคุณและรับผลการทดสอบขั้นสุดท้าย .

ส่งข้อมูล

ผลการทดสอบ

ขอแสดงความยินดี คุณผ่านการทดสอบและสำเร็จ  75 - หลักสูตรหลักการไฮดรอลิกขั้นพื้นฐานแบบขยายเพิ่มเติม

เหรียญตราที่ได้:

ดำเนินการฝึกอบรมต่อ ไปยัง MyECADEMY

ขอแสดงความเสียใจด้วย คุณไม่ผ่านการ  75 - หลักสูตรหลักการไฮดรอลิกขั้นพื้นฐานแบบขยายเพิ่มเติม test this time

Correct
Q: อะไรจะเกิดขึ้นถ้าคุณเพิ่มทั้งอัตราการไหลและแรงดันน้ำของปั๊มขึ้นสองเท่า
A: การใช้พลังงานจะเพิ่มขึ้นสี่เท่า
Correct
Q: คุณสามารถติดตั้งสิ่งใดเพิ่มเข้าไปในปั๊มได้บ้าง ้เพื่อป้องกันปั๊มทำงานตอนน้ำแห้ง
A: สวิตช์ลูกลอย
Correct
Q: มีเสียงเกิดขึ้นในปั๊มหรือไม่เมื่อปั๊มทำให้เกิดการระเบิดภายในโมเลกุลน้ำกลายเป็นไอ
A: มี้
Correct
Q: การสูญเสียความฝืดหมายถึงอะไร
A: การกระทบกันระหว่างของเหลวที่กำลังไหลกับส่วนที่ปิดล้อม
Correct
Q: หน่วยการวัดใดที่โดยทั่วไปใช้วัดอัตราการไหล
A: m3/h
Correct
Q: เหตุใดการยึดปั๊มของคุณไว้บนฐานแบบคงที่จึงเป็นเรื่องดี
A: ช่วยให้คงที่ไม่สั่นคลอนในยามที่อากาศเลวร้าย