6 คำถาม พื้นฐาน

การทดสอบ ECADEMY

75 - หลักสูตรหลักการไฮดรอลิกขั้นพื้นฐานแบบขยายเพิ่มเติม

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย  6 questions and can be retaken at any time.

คุณต้องตอบคำถามทั้งหมดให้ถูกต้อง เพื่อผ่านการทดสอบและสำเร็จหลักสูตร .

เริ่มทดสอบ

คำถาม  2 of 6 พื้นฐาน

ข้อใดต่อไปนี้ที่ ไม่ใช่ แนวทางในการลดการสูญเสียความฝืด

คำถาม  3 of 6 พื้นฐาน

อะไรจะเกิดขึ้นถ้าคุณเพิ่มทั้งอัตราการไหลและแรงดันน้ำของปั๊มขึ้นสองเท่า

คำถาม  4 of 6 พื้นฐาน

ในขณะทำงานกับระบบท่อ โดยทั่วไปแล้วสิ่งใดที่คุณควรหลีกเลี่ยงการใช้งานมากเกินไป

คำถาม  5 of 6 พื้นฐาน

หน่วยการวัดใดที่โดยทั่วไปใช้วัดอัตราการไหล

คำถาม  6 of 6 พื้นฐาน

ถ้าแรงดันน้ำคือ 20 เมตร ปั๊มจะสามารถสูบน้ำขึ้นไปได้สูงเท่าใด

คำถาม  6 of 6 พื้นฐาน

คุณพอใจกับคำตอบของคุณหรือไม่?

ส่งคำตอบปัจจุบันของคุณและรับผลการทดสอบขั้นสุดท้าย .

ส่งข้อมูล

ผลการทดสอบ

ขอแสดงความยินดี คุณผ่านการทดสอบและสำเร็จ  75 - หลักสูตรหลักการไฮดรอลิกขั้นพื้นฐานแบบขยายเพิ่มเติม

เหรียญตราที่ได้:

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

ดำเนินการฝึกอบรมต่อ ไปยัง MyECADEMY

ขอแสดงความเสียใจด้วย คุณไม่ผ่านการ  75 - หลักสูตรหลักการไฮดรอลิกขั้นพื้นฐานแบบขยายเพิ่มเติม test this time

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

Correct
Q: เหตุใดการยึดปั๊มของคุณไว้บนฐานแบบคงที่จึงเป็นเรื่องดี
A: ช่วยให้คงที่ไม่สั่นคลอนในยามที่อากาศเลวร้าย
Correct
Q: ข้อใดต่อไปนี้ที่ ไม่ใช่ แนวทางในการลดการสูญเสียความฝืด
A: ลดช่องทางเข้าปั๊ม
Correct
Q: อะไรจะเกิดขึ้นถ้าคุณเพิ่มทั้งอัตราการไหลและแรงดันน้ำของปั๊มขึ้นสองเท่า
A: การใช้พลังงานจะเพิ่มขึ้นสี่เท่า
Correct
Q: ในขณะทำงานกับระบบท่อ โดยทั่วไปแล้วสิ่งใดที่คุณควรหลีกเลี่ยงการใช้งานมากเกินไป
A: ข้อฉากและข้องอ
Correct
Q: หน่วยการวัดใดที่โดยทั่วไปใช้วัดอัตราการไหล
A: m3/h
Correct
Q: ถ้าแรงดันน้ำคือ 20 เมตร ปั๊มจะสามารถสูบน้ำขึ้นไปได้สูงเท่าใด
A: 20 ม.