6 คำถาม พื้นฐาน

การทดสอบ ECADEMY

92 - ทำความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำบาดาลของเรา

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย  6 คำถาม และสามารถกลับเข้ามาทำแบบทดสอบต่อเมื่อไรก็ได้.

คุณต้องตอบคำถามทั้งหมดให้ถูกต้อง เพื่อผ่านการทดสอบและสำเร็จหลักสูตร .

เริ่มทดสอบ

คำถาม  1 of 6 พื้นฐาน

การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาสำคัญสำหรับน้ำบาดาลของเราหรือไม่

คำถาม  2 of 6 พื้นฐาน

ในเบื้องต้น น้ำนั้นมีการขับเคลื่อนอยู่ใต้ดินด้วยแรงโน้มถ่วง อะไรคือแรงขับเคลื่อนหลักหลังจากที่ความลึกเฉพาะหนึ่ง ๆ

คำถาม  5 of 6 พื้นฐาน

น้ำบาดาลมีอายุมากกว่าพันปีได้หรือไม่

คำถาม  6 of 6 พื้นฐาน

เทคโนโลยีสามารถช่วยเราหาน้ำบาดาลโดยไม่ต้องขุดเจาะหลุมลึกในดินได้หรือไม่

คำถาม  6 of 6 พื้นฐาน

คุณพอใจกับคำตอบของคุณหรือไม่?

ส่งคำตอบปัจจุบันของคุณและรับผลการทดสอบขั้นสุดท้าย .

ส่งข้อมูล

ผลการทดสอบ

ขอแสดงความยินดี คุณผ่านการทดสอบและสำเร็จ  92 - ทำความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำบาดาลของเรา

เหรียญตราที่ได้:

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

ดำเนินการฝึกอบรมต่อ ไปยัง MyECADEMY

ขอแสดงความเสียใจด้วย คุณไม่ผ่านการ  92 - ทำความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำบาดาลของเรา test this time

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

Correct
Q: การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาสำคัญสำหรับน้ำบาดาลของเราหรือไม่
A: ได้
Correct
Q: ในเบื้องต้น น้ำนั้นมีการขับเคลื่อนอยู่ใต้ดินด้วยแรงโน้มถ่วง อะไรคือแรงขับเคลื่อนหลักหลังจากที่ความลึกเฉพาะหนึ่ง ๆ
A: แรงขับเคลื่อนหลักกลายเป็นแรงดัน
Correct
Q: สภาวะใดที่ทำให้น้ำได้รับผลจากการทำความสะอาดที่ดีที่สุดในขณะที่แปรสภาพไปเป็นน้ำบาดาล
A: เวลาในการเดินทางที่ช้าในขณะที่น้ำผ่านไปใต้ผิวดิน
Correct
Q: ระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นปัญหาต่อชุมชมตามแนวชายฝั่งอย่างไร
A: เนื่องจากการบุกรุกของน้ำเค็มที่เข้ามาในชั้นหินอุ้มน้ำตามแนวชายฝั่ง
Correct
Q: น้ำบาดาลมีอายุมากกว่าพันปีได้หรือไม่
A: ได้
Correct
Q: เทคโนโลยีสามารถช่วยเราหาน้ำบาดาลโดยไม่ต้องขุดเจาะหลุมลึกในดินได้หรือไม่
A: ได้