6 คำถาม พื้นฐาน

การทดสอบ ECADEMY

92 - ทำความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำบาดาลของเรา

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย  6 คำถาม และสามารถกลับเข้ามาทำแบบทดสอบต่อเมื่อไรก็ได้.

คุณต้องตอบคำถามทั้งหมดให้ถูกต้อง เพื่อผ่านการทดสอบและสำเร็จหลักสูตร .

เริ่มทดสอบ

คำถาม  1 of 6 พื้นฐาน

เทคโนโลยีสามารถช่วยเราหาน้ำบาดาลโดยไม่ต้องขุดเจาะหลุมลึกในดินได้หรือไม่

คำถาม  3 of 6 พื้นฐาน

เราเรียกบริเวณที่มองเห็นได้ที่ชั้นหินอุ้มน้ำได้รับน้ำเข้ามาใหม่ตลอดเวลาว่าอะไร

คำถาม  4 of 6 พื้นฐาน

เมื่อแบคทีเรียในดินทำปฏิกิริยากับสารประกอบอินทรีย์ในน้ำ จะย่อยสลายกลายเป็นสิ่งใด

คำถาม  5 of 6 พื้นฐาน

น้ำฝนที่กลายเป็นน้ำบาดาลใหม่นั้นเรียกกว่าอะไร

คำถาม  6 of 6 พื้นฐาน

ในตัวอย่างที่ให้ไว้ในหลักสูตร เป็นไปได้ว่าจะต้องใช้เวลากี่ปีที่จะเห็นผลจากมลพิษบนพื้นผิวในน้ำดื่ม

คำถาม  6 of 6 พื้นฐาน

คุณพอใจกับคำตอบของคุณหรือไม่?

ส่งคำตอบปัจจุบันของคุณและรับผลการทดสอบขั้นสุดท้าย .

ส่งข้อมูล

ผลการทดสอบ

ขอแสดงความยินดี คุณผ่านการทดสอบและสำเร็จ  92 - ทำความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำบาดาลของเรา

เหรียญตราที่ได้:

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

ดำเนินการฝึกอบรมต่อ ไปยัง MyECADEMY

ขอแสดงความเสียใจด้วย คุณไม่ผ่านการ  92 - ทำความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำบาดาลของเรา test this time

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

Correct
Q: เทคโนโลยีสามารถช่วยเราหาน้ำบาดาลโดยไม่ต้องขุดเจาะหลุมลึกในดินได้หรือไม่
A: ได้
Correct
Q: สภาวะใดที่ทำให้น้ำได้รับผลจากการทำความสะอาดที่ดีที่สุดในขณะที่แปรสภาพไปเป็นน้ำบาดาล
A: เวลาในการเดินทางที่ช้าในขณะที่น้ำผ่านไปใต้ผิวดิน
Correct
Q: เราเรียกบริเวณที่มองเห็นได้ที่ชั้นหินอุ้มน้ำได้รับน้ำเข้ามาใหม่ตลอดเวลาว่าอะไร
A: บริเวณเติมน้ำใหม่ (Recharge Area)
Correct
Q: เมื่อแบคทีเรียในดินทำปฏิกิริยากับสารประกอบอินทรีย์ในน้ำ จะย่อยสลายกลายเป็นสิ่งใด
A: น้ำบริสุทธิ์และ CO2
Correct
Q: น้ำฝนที่กลายเป็นน้ำบาดาลใหม่นั้นเรียกกว่าอะไร
A: เติมใหม่
Correct
Q: ในตัวอย่างที่ให้ไว้ในหลักสูตร เป็นไปได้ว่าจะต้องใช้เวลากี่ปีที่จะเห็นผลจากมลพิษบนพื้นผิวในน้ำดื่ม
A: 40 ถึง 50 ปี