6 คำถาม พื้นฐาน

การทดสอบ ECADEMY

92 - ทำความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำบาดาลของเรา

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย  6 คำถาม และสามารถกลับเข้ามาทำแบบทดสอบต่อเมื่อไรก็ได้.

คุณต้องตอบคำถามทั้งหมดให้ถูกต้อง เพื่อผ่านการทดสอบและสำเร็จหลักสูตร .

เริ่มทดสอบ

คำถาม  1 of 6 พื้นฐาน

เมื่อแบคทีเรียในดินทำปฏิกิริยากับสารประกอบอินทรีย์ในน้ำ จะย่อยสลายกลายเป็นสิ่งใด

คำถาม  2 of 6 พื้นฐาน

ในเบื้องต้น น้ำนั้นมีการขับเคลื่อนอยู่ใต้ดินด้วยแรงโน้มถ่วง อะไรคือแรงขับเคลื่อนหลักหลังจากที่ความลึกเฉพาะหนึ่ง ๆ

คำถาม  5 of 6 พื้นฐาน

เทคโนโลยีสามารถช่วยเราหาน้ำบาดาลโดยไม่ต้องขุดเจาะหลุมลึกในดินได้หรือไม่

คำถาม  6 of 6 พื้นฐาน

น้ำบาดาลมีอายุมากกว่าพันปีได้หรือไม่

คำถาม  6 of 6 พื้นฐาน

คุณพอใจกับคำตอบของคุณหรือไม่?

ส่งคำตอบปัจจุบันของคุณและรับผลการทดสอบขั้นสุดท้าย .

ส่งข้อมูล

ผลการทดสอบ

ขอแสดงความยินดี คุณผ่านการทดสอบและสำเร็จ  92 - ทำความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำบาดาลของเรา

เหรียญตราที่ได้:

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

ดำเนินการฝึกอบรมต่อ ไปยัง MyECADEMY

ขอแสดงความเสียใจด้วย คุณไม่ผ่านการ  92 - ทำความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำบาดาลของเรา test this time

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

Correct
Q: เมื่อแบคทีเรียในดินทำปฏิกิริยากับสารประกอบอินทรีย์ในน้ำ จะย่อยสลายกลายเป็นสิ่งใด
A: น้ำบริสุทธิ์และ CO2
Correct
Q: ในเบื้องต้น น้ำนั้นมีการขับเคลื่อนอยู่ใต้ดินด้วยแรงโน้มถ่วง อะไรคือแรงขับเคลื่อนหลักหลังจากที่ความลึกเฉพาะหนึ่ง ๆ
A: แรงขับเคลื่อนหลักกลายเป็นแรงดัน
Correct
Q: ทำไมผู้คนจึงชอบบ้ำบาดาลมากกว่าแหล่งน้ำบนพื้นผิว
A: ผลจากการทำความสะอาดจากการกรองในขณะที่ผ่านไปยังใต้ผิวดินทำให้น้ำบาดาลมีความปลอดภัยมากกว่า
Correct
Q: อะไรจะเกิดขึ้นหากน้ำบาดาลนั้นหมดสิ้นไปเร็วเกินไป
A: การทรุดตัวของพื้นดินและทำให้เกิดความแห้งแล้ง
Correct
Q: เทคโนโลยีสามารถช่วยเราหาน้ำบาดาลโดยไม่ต้องขุดเจาะหลุมลึกในดินได้หรือไม่
A: ได้
Correct
Q: น้ำบาดาลมีอายุมากกว่าพันปีได้หรือไม่
A: ได้