Privatnost i uslovi korištenja

Opis usluga

Upotreba Grundfos digitalnih rješenja („digitalna rješenja“) omogućuje vam pristup informacijama i uslugama koje Grundfos pruža. Digitalna rješenja uključuju Grundfos mrežnu stranicu na kojoj možete upotrebljavati određene usluge, kao što su samoposlužna rješenja, obrasci za kontakt, zahtjevi za ekskluzivni sadržaj itd., i Grundfos aplikacije kojima možete pristupiti bez izrade računa, kao što su Grundfos GO Apps i Grundfos Product Center. Neke aplikacije imat će dodatni Licenčni ugovor za krajnjeg korisnika (EULA) te ćete moći izraditi račun i dobiti pristup dodatnim modulima predmetne aplikacije.

Prihvatanje uslova

Digitalna rješenja koja vam Grundfos pruža, što uključuje ažuriranja, poboljšanja, nove mogućnosti, itd., podliježu ovim Uslovima upotrebe. Grundfos zadržava pravo ažurirati Uslove upotrebe u bilo kojem trenutku bez obveze da vas o tome obavijesti. Najnovijoj verziji Uslova upotrebe možete pristupiti klikom na hipertekst s poveznicom „Pravna pitanja“ koja se nalazi na dnu naših internetskih stranica. Kada pristupate digitalnim rješenjima ili upotrebljavate mrežno mjesto na bilo koji način, prihvaćate ove Uslove korištenja.

Izjava o odricanju odgovornosti

Grundfos pruža digitalna rješenja kao uslugu i isključivo u informativne svrhe. Prijenosom tih informacija ne stvara se nikakav odnos s Grundfosom. Ne biste trebali djelovati na temelju informacija koje se pružaju putem digitalnih rješenja ako niste zatražili osobnu pomoć od Grundfosa. Iako nastojimo održavati informacije, softver i sve druge usluge u okviru digitalnih rješenja što točnijima, digitalna rješenja
mogu sadržavati greške ili propuste te se ovim putem odričemo svake odgovornosti za isto. Materijal i sadržaji digitalnih rješenja daju se „onakvi kakvi jesu“ i bez ikakve garancije.

Ni Grundfos niti bilo koje njegovo povezano društvo nisu odgovorni ni za kakav gubitak hardvera, softvera ili datoteka, koji nastane kao posljedica upotrebe digitalnih rješenja ili elemenata preuzetih ili upotrijebljenih putem ili u sklopu digitalnih rješenja. Grundfos stoga ne daje nikakvu garanciju da će digitalna rješenja ili usluge koje se pružaju u okviru digitalnih rješenja, bilo od strane Grundfosa bilo u ime Grundfosa (uključujući besplatna preuzimanja softvera), ispunjavati vaše zahtjeve ili biti neometani, pravovremeni, sigurni ili bez grešaka, ili da će digitalna rješenja il poslužitelji koje Grundfos upotrebljava biti bez virusa ili pogrešaka (bug) ili da će u potpunosti ispravno raditi ili biti u potpunosti  točni. Grundfos nastoji održavati digitalna rješenja i ispravnost rada istih, ali nije i ne može biti odgovoran ni za kakve neispravnosti koje možebitno postoje u digitalnim rješenjima ili radu istih.

Grundfos će možda postavljati poveznice na druga mrežna mjesta ili osigurati dostupnost aplikacija drugih proizvođača. Takva mrežna mjesta i/ili  aplikacije drugih proizvođača upotrebljavate na vlastiti rizik.

Primjenjivo pravo možda ne dopušta isključenje nekih garancija ili pak ograničenje ili isključenje odgovornosti za posredne ili uzgredne štete. Prema tome, neka od gore navedenih ograničenja ili isključenja možda se neće odnositi na vas. Međutim, ukupna odgovornost Grundfosa i bilo kojeg njegovog povezanog društva prema vama ni u kom slučaju ne može premašiti iznos što ste ga platili, ako jeste, za upotrebu digitalnih rješenja.

Nezakonito ili zabranjeno korištenje

Možete upotrebljavati digitalna rješenja pod uslovom da ih ne upotrebljavate u nezakonite svrhe ni u svrhe koje su zabranjene ovim Uslovima korištenja. Ne smijete upotrebljavati digitalna rješenja na način koji može oštetiti, onemogućiti ili preopteretiti bilo koji Grundfos poslužitelj ili mreže povezane na isti ili pak ometati druge strane u upotrebi digitalnih rješenja. Ne smijete pokušavati ostvariti neovlašten pristup digitalnim rješenjima, drugim računima ili Grundfos poslužiteljima putem hakiranja ili na bilo koji drugi način. Ne smijete pribaviti ili pokušati pribaviti nikakve materijale ili informacije ni na kakav način koji nije namjerno omogućen i dostupan u okviru digitalnih rješenja.

Ne smijete svjesno unositi viruse, trojanski softver, crve i druge materijale koji su zlonamjerni ili tehnološki štetni.

Intelektualno vlasništvo

Digitalna rješenja i svi elementi od kojih su ta rješenja sačinjena, što posebno uključuje knjigu grafičkih standarda, podatke, tekstove i logotipe digitalnih rješenja, zaštićena su zakonskim propisima o intelektualnom vlasništvu, posebno propisima o autorskim pravima i/ili zaštitnim znakovima. 

Digitalna rješenja i svi elementi od kojih su ta rješenja sačinjena isključivo su vlasništvo tvrtke Grundfos Holding A/S.

Grundfos Holding A/S vam daje ograničenu, neisključivu licencu za upotrebu digitalnih rješenja kako je posebno navedeno za svako pojedino digitalno rješenje.

Svaka druga upotreba digitalnih rješenja ili nekog od njihovih elemenata bez prethodnog i posebnog pisanog odobrenja tvrtke Grundfos Holding A/S predstavlja kršenje prava.

Obeštećenje

Dužni ste obeštetiti, braniti i osloboditi Grundfos (i sva njegova povezana društva) od svake odgovornosti za sve obaveze, zahtjeve, gubitke i troškove, uključujući razumne odvjetničke nagrade i troškove, vezano za vaše kršenje ovih Uslova upotrebe i upotrebu ili zloupotrebu Grundfos računa.

Legal disputes

Any dispute arising from the use of the Applications or the interpretation of the TOU

is governed by the laws of Denmark, excluding its conflicts of law rules. The exclusive venue for any and all disputes arising from or in connection with this EULA shall be Copenhagen City Court, Denmark.

If the laws applicable to these conditions might at a later date be interpreted or changed to the effect that one or several of the clauses become ineffective or invalid such shall not entail the invalidity of the conditions as a whole.

Pravni sporovi

Za sve možebitne sporove koji proizađu iz upotrebe aplikacija ili tumačenja Uslova upotrebe mjerodavni su zakoni Danske, isključujući njezine propise o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja. Za sve sporove koji proizađu iz ove EULA-e ili vezano za isto isključivo je nadležan Gradski sud u Kopenhagenu, Danska.

Ako se zakoni koji se primjenjuju na ove uslove kasnije budu tumačili ili budu izmjenjeni tako da jedna ili nekoliko odredbi postane nevažeća ili nevaljana, to ne podrazumijeva nevaljanost uslova u cjelini.

 

Pravila o zaštiti privatnosti

Grundfos prikuplja osobne podatke o vama radi isporuke digitalnih rješenja. Upotrebom Grundfosovih digitalnih rješenja pristajete  na to da Grundfos obrađuje vaše osobne podatke u skladu s ovim Pravilima o zaštiti privatnosti.

U Grundfosu shvatamo kako ćete možda željeti da osobni podaci koje dajete preko interneta ostanu povjerljivi i svjesni smo naše obveze da osiguramo odgovarajuću zaštitu i odgovoran pristup obradi svih osobnih informacija koje dobijemo.

Ako smatrate da ne možete prihvatiti ova Pravila o zaštiti privatnosti, savjetujemo vam da ne upotrebljavate Grundfosova digitalna rješenja.

Koje vrste podataka prikupljamo i obrađujemo?

Kada upotrebljavate  Grundfosova digitalna rješenja, Grundfos može prikupljati osobne podatke o vama, kao što je vaše ime, tvrtka, adresa e-pošte, broj telefona, adresa i IP adresa, kao i zabilježiti razgovornu sesiju, tj. chat,  između vas i Grundfos agenta za razgovor s korisnicima kada se služite forumom za razgovor („osobni podaci“).

Grundfos registrira i obrađuje osobne podatke radi isporuke tražene usluge:

 • kad upotrebljavate neke samoposlužne usluge i obrasce za kontakt      
 • kad nam šaljete upite ili pružate povratne informacije
 • kad upotrebljavate naš forum za razgovor (chat forum) koji je dostupan u različitim zemljama
 • kad nam dajete bilo kakve osobne podatke preko našeg mrežnog mjesta ili putem naših aplikacija

Možete slobodno odlučiti želite li dati svoje osobne podatke Grundfosu ili ne. Međutim, ako želite upotrebljavati Grundfos digitalna rješenja, obavezni ste dati
svoje osobne podatke. U suprotnom, nećete moći upotrebljavati sve funkcije Grundfos digitalnih rješenja.

U koje svrhe prikupljamo i obrađujemo osobne podatke?

Grundfos upotrebljava vaše osobne podatke u svrhu isporuke usluga koje ste zatražili, uključujući uspostavu dijaloga s vama vezano za ponude itd., kada to
zatražite.

Nadalje, Grundfos koristi osobne podatke i vašu upotrebu digitalnih rješenja kako bi vamdao najbolje moguće savjete, u svrhu prikupljanje znanja i informacija i u svrhu analize s ciljem dobivanja cjelovite slike o korisnicima i šireg razumjevanja zahtjeva i ponašanja naših korisnika. Služimo se tim znanjem kako bismo osigurali bolje prilagođena korisnička iskustva. Također, prilikom komunikacije na Grundfosovu forumu za razgovor, razgovorna sesija između vas i Grundfosa se bilježi, a kopija razgovorne sesije se pohranjuje, zato da bismo mogli osigurati optimalnu izvedbu funkcije razgovora i kako bi Grundfosovi agenti za razgovor mogli pretraživati prethodne razgovore s vama i tako vam kvalitetnije pomoći.

Grundfos ne pohranjuje informacije o načinima plaćanja poput brojeva kreditnih kartica, brojeva bankovnih računa i slično.

Pravna osnova za prikupljanje osobnih podataka

Obrada vaših osobnih podataka temelji se na sporazumu između vas i Grundfosa o tome da ćete upotrebljavati jedno ili više Grundfosovih digitalnih rješenja i da se obrada vaših osobnih podataka stoga smatra nužnom za izvršenje ugovora u kojem ste vi jedna od stranaka ili kako bi se poduzele radnje na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora, što predstavlja Grundfosovu pravnu osnovu za  obradu vaših osobnih podataka (čl. 6, st. 1, t. b Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba (EU) br.2016/679)).

Vaši osobni podaci mogu se obrađivati u druge svrhe isključivo u slučajevima kada je to potrebno za ispunjavanje zakonskih ili regularnih obveza (npr. prijenos sudovima ili tijelima kaznenog progona), ako ste dali dozvolu za predmetnu
obradu ili ako je ta obrada iz nekog drugog razloga zakonita prema primjenjivim
zakonima. U slučaju provedbe obrade u druge svrhe, možemo vam pružiti dodatne
informacije.

Tko je voditelj obrade i kome otkrivamo osobne informacije (izvršitelji obrade)?

Tvrtka Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Danska,
telefon: +45 87 50 14 00, i vaš lokalni Grundfos subjekt (zajedno: „Grundfos“)
su zajednički voditelji obrade i odgovorni su za sigurnost podataka i obradu
vaših osobnih podataka u skladu s gore navedenim svrhama. Popis lokalnih Grundfosovih subjekata dostupan je na ovoj poveznici.

Grundfos može dijeliti vaše osobne podatke s trećim stranama koje sudjeluju kao Grundfosovi izvršitelji obrade u gore spomenute svrhe. Koriste se
sljedeći izvršitelji usluga:

 • Microsoft Ireland Operations Limited, Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland: Microsoft provides IT
  infrastructure.
 • Google, Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland: Grundfos uses Google
  Webmaster Tools & Search Console i Google Analytics. Uz navedeno,
  Grundfos postavlja skripte alata “Google DoubleClick Adservices” (alate
  za online oglašavanje) na svojim web stranicama. Sam Grundfos nema
  pristup usluzi Google Doubleclick, kojom upravlja tvrtka Dentsu Aegis
  Network A/S.
 • Dentsu Aegis Network A/S, Overgaden Neden Vandet 7, Postboks 2089, 1414 Copenhagen K, Denmark: Dentsu Aegis Network A/S upravlja online
  oglašavanjem.
 • Adobe Systems Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus Dublin 24, Saggart, Ireland: Grundfos upotrebljava rješenja Adobe Experience CCloud za izradu, upravljanje i optimizaciju Grundfos digitalnih rješenja
 • MaxMind.14 Spring Street, 3rd Floor, Waltham, MA 02451, SAD MaxMind osigurava lokacijske usluge na bazi IP adrese za prikaz relevantni informacija na karti koja je centrirana na vašu lokaciju. Marketo IncCorporate Headquarters, 901 Mariners Island Boulevard, Suite #500 (Reception), San Mateo, CA  94404, SAD: Marketo  pruža uslugu automatskog marketinga na bazi e-pošte. Facebook, 4-5 Grand Canal Square, Dublin, Irska: Facebook osigurava skriptu Facebook Pixel na mrežnim mjestima za učinkovitije ciljanje kod internetskog oglašavanje (targeting)
 • LinkedIn, Ireland UnlimitedCompany, Gardner House, Wilton Place Dublin 2, Irska: LinkedIn povremeno osigurava skriptu LinkedIn  Website Retargeting na mrežnim mjestima za učinkovitije ciljanje kod internetskog oglašavanja
  (targeting)
 • LogMeIn Ireland Ltd., Bloodstone Building, 1st Floor Bloodstoney Road, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland: LogMeIn osigurava pomoć u pohrani i pretraživanju transkripata razgovora (chat).
 • IDSM, Lehrer-Vock-Str. 11, 55411 Bingen am Rhein, Germany: IDSM pruža i osigurava sustav za Grundfos Service Map system.
 • SAP DANMARK A/S,  Lautrupsgade 11, 2100 København Ø, Denmark:
  SAP pomaže Grundfosu  u obradi podataka korisnika i osigurava sistem za obradu.
 • Druge lokalne tvrtke iz Grundfos Grupe koje će pružati pomoć u obliku IT podrške za gore spomenute sustave.    
 • Drugi primatelji, obično konzultanti, koji će pružati pomoć u obliku IT
  podrške za gore spomenute sustave kao i pomoć u obradi vaših osobnih
  podataka u gore spomenutim sustavima u ime Grundfosa.
 • Druge ovlaštene treće strane možda će morati pristupiti osobnim podacima ili ih pohraniti ako to zahtijevaju primjenjivi zakoni (npr. nadležna državna tijela, sudovi, vanjski savjetnici i slične treće strane koje su
  javna tijela).

Prijenos osobnih  podataka

U nekim slučajevima, vaši osobni podaci mogu se prenositi izvan Europske unije/Europskog gospodarskog prostora (EEA). Grundfos osigurava da će se takav prijenos obavljati u skladu s primjenjivim zakonima o zaštiti podataka. To znači da svaka stranka izvan EU-a/EEA koja dođe u posjed vaših osobnih podataka mora osigurati odgovarajuću razinu zaštite, npr. prihvaćanjem standardnih ugovornih klauzula EU-a ili primjenom i poštivanjem obvezujućih korporativnih pravila, ako je to primjenjivo.

Ako imate pitanja s tim u vezi, slobodno kontaktirajte Grundfos – kontakt podaci nalaze se ispod, u odjeljku „Kako možete pristupiti svojim osobnim podacima?/Dodatna prava“.

Razdoblje pohrane podataka

Pohranjujemo vaše osobne podatke samo onoliko dugo koliko je to potrebno za gore
spomenute svrhe, tj. kako bismo vam isporučili uslugu koju ste zatražili, kako bismo
komunicirali s vama, kako bismo Grundfos agentima za razgovor omogućili da
pretražuju prethodne razgovore s vama, te onoliko dugo koliko je to potrebno da
bismo vam osigurali bolje prilagođena korisnička iskustva.

Međutim, vaši osobni podaci nikada se neće pohranjivati na razdoblje duže od 37 mjeseci. Nekivaši osobni podaci, međutim, mogu biti pohranjeni za računovodstvene
svrhe ili radi obrane pravnih zahtjeva. Ti osobni podaci pohranjuju se  do isteka zakonskog roka zastare. Nadalje, neki vaši osobni podaci mogu biti pohranjeni u anonimiziranom obliku koji ne omogućuje vašu identifikaciju.

Kako možete pristupiti svojim osobnim podacima?/Dodatna prava

Prema primjenjivim propisima, imate niz prava (u skladu s uslovima iz primjenjivih
propisa).

Povlačenje dozvole: Ako ste dali dozvolu za bilo koje aktivnosti obrade osobnih podataka, možete je povući u bilo kojem trenutku s budućim efektom. Takvo povlačenje ne utječe na zakonitost prethodne obrade.

Pravo pristupa: Možete imati pravo dobiti potvrdu od nas o tome obrađuju li se osobni
podaci koji se odnose na vas ili ne i, ako se obrađuju, zatražiti pristup tim osobnim podacima. Pristup informacijama uključuje – između ostalog – svrhe obrade, predmetne kategorije osobnih podataka i primatelje ili kategorije primatelja
kojima su osobni podaci otkriveni ili će se otkrivati. Međutim,  to pravo nije apsolutno pravo pa interesi drugih osoba mogu ograničiti vaše pravo pristupa.

Možete imati pravo dobiti kopiju osobnih podataka podvrgnutih obradi. Za dodatne
kopije koje zatražite možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.

Pravo na ispravak: Možete imati pravo ishoditi od nas ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na vas. Ovisno o svrhama obrade, možete imati pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka, uključujući putem davanja dodatne izjave.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“): Pod određenim uslovima, možete imati pravo
ishoditi od nas brisanje osobnih podataka koji se odnose na vas te ćemo možda
imati obvezu izbrisati takve osobne podatke.

Pravo na ograničenje obrade: Pod određenim uslovima, možete imati pravo ishoditi
ograničenje obrade svojih osobnih podataka. U tom slučaju, takvi podaci bit će
označeni i mi ćemo ih smjeti obrađivati samo u neke svrhe.

Pravo na prigovor: Pod određenim uslovima, na temelju vaše posebne situacije 
ili kada se osobni podaci obrađuju u svrhe izravnog marketinga, možete imati pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na našu obradu vaših osobnih podataka i mi možda više nećemo smjeti obrađivati vaše osobne podatke.

Pravo na prenosivost podataka: Pod određenim uvjetima, možete imati pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na vas, a koje ste nam pružili, u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom obliku, te možete imati pravo
prenijeti te podatke drugom subjektu bez ometanja s naše strane.

Ako želite saznati više ili želite ostvarite jedno ili više gore navedenih prava, slobodno
kontaktirajte Grundfos Holding A/S na broj telefona +45 87 50 14 00 ili popunite obrazac za kontakt na našoj web stranici. Neke Grundfos tvrtke imaju službenika za zaštitu podataka, kojeg također možete kontaktirati. Popis službenika za zaštitu podataka dostupan je na linku ovdje.

Podnošenje pritužbi

Kada je riječ o pritužbama, također imate pravo podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu u pogledu obrade svojih osobnih podataka.

Izmjene pravila o zaštiti privatnosti

Zadržavamo pravo izmijeniti ili dopuniti ova Pravila o zaštiti privatnosti u bilo kojem
trenutku. Važeća Pravila o zaštiti privatnosti uvijek će biti dostupna na web stranicama tvrtke Grundfos.