Het Grundfos AUTOADAPT algoritme

<
>

Het Grundfos AUTOADAPT algoritme

Technisch gesproken is het doel van het AUTOADAPT algoritme om het verwarmingsysteem tijdens bedrijf te meten
en te analyseren, en aan te passen aan de actuele warmtevraag. Dit wordt gedaan door de positie van de proportionele-
druk-curve in drie stappen te optimaliseren.

Stap 1
De “Systeemanalyse” analyseert het verwarmingsysteem waar de circulatiepomp deel van uitmaakt. Op basis van de
analyse controleert AUTOADAPT of de druk van de circulatiepomp te hoog, te laag of correct is.

Stap 2
De “Curveselector” gebruikt deze kennis om de optimale proportionele-druk-curve voor de circulatiepomp te kiezen.

Stap 3
Tenslotte wordt de circulatiepomp geregeld overeenkomstig de gekozen proportionele-druk-curve door middel van de
“Proportionele drukregeling” functionaliteit.