Onderzoek En Inzicht

Een verschuiving in koelwatersystemen

Grundfos Distributed Pumping markeert een verschuiving in koelwatersystemen in de richting van een nieuw tijdperk van gedecentraliseerd pompen. Dit nieuwe pompprincipe is klaar om aan de groeiende koelbehoefte te voldoen en het comfort en de efficiëntie in gebouwen naar een nieuw niveau te tillen. 

Waarom Distributed Pumping nodig is

De wereldwijde vraag naar koeling is in minder dan 20 jaar verdubbeld

Tegen 20501 zal het wereldwijde energieverbruik naar verwachting met bijna 25% zijn gestegen. In de afgelopen 20 jaar is alleen al de mondiale koelvraag verdubbeld. Het is dus van cruciaal belang om koelwatersystemen te vernieuwen en de energiezuinigheid te verbeteren.

Tot wel 54% energie besparen dankzij Distributed Pumping

Veel gebouwen bevatten centrale en inefficiënte koelwatersystemen. Door de balans- en regelklep te vervangen door gedistribueerde pompen kan het totale energieverbruik van de pompen van een gekoeld watercircuit met 54% worden verminderd, en draagt zo bij aan aanzienlijke energie-besparingen2.

Zo'n 45% van alle koelwaterpompen draait het merendeel van de tijd op piekbelasting

Naar schatting draait 45% van de pompen in koelwatersystemen continu op piekbelasting3. Maar dit is zelden nodig, aangezien koelwatersystemen slechts een zeer klein deel van de tijd op piekverbruik draaien - ruwweg 1-3%.

Een nieuw tijdperk van gedecentraliseerd pompen

Veel gebouwen maken gebruiken van inefficiënte koelwatersystemen wat leidt tot overdruk en een lage Delta T. Dit wordt vaak veroorzaakt door een incorrecte inbedrijfstelling en inefficiënt pompbeheer.

Bekijk de video en ontdek hoe Grundfos Distributed Pumping het energieverbruik kan minimaliseren en het indoor comfort maximaliseren.


Typische uitdagingen

Veel gebouwen bevatten nog steeds inefficiënte, verouderde koelwatersystemen. Deze systemen veroorzaken doorgaans een aantal problemen, zoals slechte pompregeling, lage Delta T, problemen om aan de energievoorschriften van het gebouw te voldoen en problemen bij het ontwerp, de installatie en de inbedrijfstelling.

Inefficiëntie treedt op wanneer pompen die zijn gedimensioneerd voor een volledig systeemdebiet met maximaal drukverlies, op een te hoog toerental draaien. Dit leidt dan tot overdruk en een lage Delta T. De balans- en regelkleppen moeten het debiet en de druk dan smoren, wat te vergelijken is met het regelen van de snelheid van een auto met de handrem.

Inadequate inbedrijfstelling en slecht pompbeheer leidt eveneens tot ongebalanceerde systemen en overmatig energieverbruik. En energieverspilling is niet het enige probleem: het comfort van de gebruikers komt eveneens in het geding. Bovendien bestaat het risico op sancties wanneer energie-eisen niet behaald worden.

Optimalisatiemogelijkheden

Bij het optimaliseren van de energie-efficiëntie in gebouwen ligt de focus vaak op systemen als boilers en koelers. Aangezien de distributie van energie een aanzienlijke impact heeft op het algemene energieverbruik is een grotere focus op energiedistributie noodzakelijk.

Voor een optimale energiedistributie kan een systeem op elke verdieping van een gebouw gebruikmaken van geavanceerde pompen. Binnen het gebouw zijn kleppen niet meer nodig, aangezien de druk alleen wordt geleverd waar en wanneer deze gewenst is.

Door kleppen door pompen te vervangen, ontstaat er optimale druk en debiet bij elk eindapparaat. Dankzij dit type vraaggestuurde systemen zijn eenvoudige inbedrijfstelling, een automatisch gebalanceerd systeem gedurende de gehele levensduur van het bedrijf, een betere Delta T, naadloze integratie en minimale pompdruk mogelijk. En dit alles betekent een aanzienlijk lage energieverbruik.

De oplossing

Grundfos iSOLUTIONS biedt een nieuw pompprincipe voor koelwatersystemen: Distributed Pumping. Hiervoor zijn geen regel-, balans- of PICV-kleppen meer nodig, aangezien deze worden vervangen door kleinere geavanceerde pompen, zoals de Grundfos MAGNA3. De totale druk binnen het systeem is daardoor aanzienlijk lager, aangezien elke pomp uitsluitend de benodigde druk genereert.

Bovendien wordt de grote primaire pomp vervangen door een kleinere, intelligente pomp, zoals de Grundfos TPE3, waardoor de investeringskosten aanzienlijk lager zijn. De geavanceerde pompen zijn verbonden met sensoren zodat de werking kan worden aangepast aan de vraag. Dit systeemontwerp leidt tot een aanzienlijk lager energieverbruik en lagere kosten.

Tot slot is Grundfos Distributed Pumping (DIPU) op dit moment de meeste efficiënte manier om gekoeld water door HVAC-systemen te laten circuleren. Hierdoor kan het comfort en de efficiëntie van gebouwen naar een hoger niveau getild worden met besparingen op operationele kosten, inbedrijfstellingstijd en energieverbruik.

Met Grundfos Distributed Pumping heb je volledige controle over een koelwatersysteem, kun je het energieverbruik en de kosten minimaliseren én zorgen voor een comfortabeler binnenklimaat.

Ontdek Distributed Pumping oplossingen

Dankzij Grundfos Distributed Pumping kunnen koelwatersystemen eenvoudiger worden gebalanceerd wat zorgt voor meer comfort in de gebouwen. De oplossing vervangt de traditionele balans- en regelkleppen door geavanceerde pompen.

54% energiebesparing

Grundfos Distributed Pumping heeft Ngee Ann, een groot universiteitsgebouw in Singapore, geholpen om de Delta T met 28% te laten toenemen, het totale pompenergieverbruik met 54% te verminderen én gebruikers optimaal comfort te bieden.

BRONNEN

Bron1: Global cooling report; International Energy Agency, juni 2020
https://www.iea.org/reports/cooling

Bron2: Grundfos klantverhaal Ngee Ann Polytechnic (Polytechnic Block 22), energiebesparingsberekening van Distributed Pumping vergeleken met conventioneel systeem

Bron3: Seizoensgebonden belastingswisselingen, bij het berekenen van de EER, (energie-efficiëntieratio) en de IPLV (integrated part load value) voor koelwatersystemen

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Andere verwante artikelen en inzichten

Vind verwante artikelen met onderzoek en inzichten van Grundfos.