Onderzoek En Inzicht

Ontluchting

Om corrosie en problemen tijdens bedrijf te voorkomen moeten verwarmings- en airconditioningssystemen zodanig worden ontworpen dat lucht kan worden verwijderd, zowel wanneer het systeem wordt gevuld als tijdens het daaropvolgende bedrijf.

Er kan nog steeds lucht aanwezig zijn in een met water gevuld systeem, zelfs nadat het systeem is ontlucht met ontluchtingsschroeven en ontluchtingsopeningen. Dit komt omdat het water een bepaalde hoeveelheid lucht bevat, afhankelijk van de omgevingsdruk en temperatuur op het moment dat het systeem wordt gevuld.

De lucht komt vrij wanneer het water wordt verwarmd in de ketel of warmtewisselaar en in gebieden met lage druk in het systeem, zoals op het hoogste punt in het systeem of aan de zuigzijde van een pomp. De vrijgekomen lucht bestaat uit zuurstof en stikstof. De zuurstof bindt aan eventuele ijzeren materialen in het systeem. De microbelletjes van de resterende stikstof moeten op een andere manier worden verwijderd.

Hieronder volgen veelgebruikte componenten en methoden om lucht te verwijderen:

  • Ontluchtingsschroeven op radiatoren en convectoren etc.
  • Luchtpotten die op hoge punten in het systeem worden geplaatst, vaak waar de leiding van horizontaal naar verticaal gaat
  • Automatische ontluchtingsopeningen op dezelfde manier geplaatst als luchtpotten
  • Ontluchtingsopeningen ten behoeve van microbelletjes, net voor hoofdpompen waar de druk het laagst is
  • Ontgassen met een drukreduceertechniek waarbij een deel van het systeemwater wordt omgeleid naar een drukloos membraanvat in het drukbehoud- en expansiegedeelte van het systeem.

Lucht die niet wordt verwijderd uit het systeem verzamelt zich op hoge punten in het verwarmingssysteem en creëert luchtbellen. In het ergste geval komt de circulatie in het verwarmingssysteem tot stilstand, en verliest het systeem zijn vermogen om het gebouw te verwarmen.

Bij het leveren van pompen aan verwarmings- en airconditioningsystemen raadt Grundfos aan dat verwarmings- en airconditioningsystemen zijn uitgerust met ontluchtingsopeningen om lucht te verwijderen wanneer het systeem wordt gevuld en tijdens daaropvolgend bedrijf.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.