Onderzoek En Inzicht

Expansievat

Het volume van het water in een leidingsysteem varieert afhankelijk van de temperatuur. Een expansievat wordt gebruikt om volumeveranderingen in een systeem te beheersen. Zo'n vat bestaat gewoonlijk uit een gesloten tank, waar een flexibel membraan de overmatige druk absorbeert.

De met gas gevulde zijde van de tank bevat stikstof. De vooraf ingestelde druk moet overeenkomen met ten minste de statische druk plus 0,5 bar. Breuken of explosies van het leidingwerk als gevolg van overmatige druk kunnen optreden als een expansievat niet is inbegrepen.

Bij drukverhogingstoepassingen kunnen expansievaten worden gebruikt op zowel de pers- als de zuigleiding. Aangesloten op de zuigleiding dient het vat voor het vereffenen van schommelende voordrukken.

Druk in perioden met lage debieten: Expansievaten worden meestal gebruikt op de persleiding om het systeem te voorzien van wateropslag in situaties met een zeer laag debiet. Het vermindert de bedrijfstijd van de boosterpompen, waardoor het systeem energiezuiniger wordt.

Elimineert waterslag: Aangezien het membraan flexibel is kan het zich aanpassen aan plotselinge drukveranderingen, waardoor waterslag wordt tegengegaan.

Wanneer expansievaten gebruiken: Als omstandigheden met laag of geen debiet worden verwacht, dan dient een expansievat te worden gebruikt samen met de stopfunctie van het boostersysteem.

In gebieden waar de voordruk fluctueert worden expansievaten vaak geïnstalleerd op de zuigleiding om schadelijke drukpieken te vereffenen.

De Grundfos Hydro MPC serie drukverhogers is ideaal voor energiezuinig en veilig bedrijf samen met een expansievat voor toepassingen in utiliteitsgebouwen, en ook voor de lagere drukverhogingseisen in woongebouwen.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.