Artikel

Industriële waterzuivering: optimalisatie van kosten en bedrijfsefficiëntie door middel van intelligentie

Ontdek hoe u kosten bespaart per m 3 gezuiverd water, de complexiteit vermindert en de efficiëntie van uw waterzuiveringsinstallatie verhoogt met Grundfos iSOLUTIONS.

 

Heeft u moeite met het bijhouden van de kosten per m 3 gezuiverd water? Veel systeembeheerders vinden het tegenwoordig een uitdaging om de exacte kosten van hun waterzuiveringsysteem te bepalen, aangezien er een aantal moeilijk meetbare factoren bij betrokken is - van het gebruik van chemicaliën tot waterverbruik, reiniging en toezichtsuren.

En bent u zich daarnaast ook bewust van de optimalisatiemogelijkheden voor uw systeem? De realiteit is dat de meeste waterzuiveringsystemen niet zo efficiënt presteren als ze zouden kunnen. Zo functioneren bijvoorbeeld veel membraanzuiveringsinstallaties niet efficiënt omdat ze simpelweg niet zijn gemaakt om om te kunnen gaan met veranderingen in debiet en druk. Ook de voorbehandeling van voedingswater laat vaak te wensen over. En dit leidt tot hogere kosten op het gebied van reiniging en onderhoud vanwege een aantal verschillende problemen, zoals vaker terugspoelen, waardoor het waterverbruik uiteindelijk toeneemt.

Daarnaast geldt dat elke storing doorgaans het hele systeem aantast, omdat alle stappen in het waterzuiveringsproces met elkaar zijn verbonden en onderling afhankelijk zijn. Dit kan leiden tot tekortschietende zuiveringsprocessen, een verkeerde waterkwaliteit en onverwachte uitvaltijd. En dit alles kan weer leiden tot een hoog water-, chemicaliën- en energieverbruik. In het ergste geval een kan het zelfs een complete productiestop in uw fabriek veroorzaken.

Dit zijn allemaal belangrijke uitdagingen op het gebied van industriële waterzuivering, vooral aangezien water steeds vaker wordt hergebruikt, wat weer nieuwe uitdagingen met zich meebrengt, zoals wisselende waterkwaliteit.

 

Het realiseren van intelligente en efficiënte waterzuivering

Wat als uw pomp automatisch wist hoeveel chemicaliën er nodig zijn om het systeem optimaal te laten werken? Dat is precies waar de SMART Digital DDA-FCM intelligente doseerpomp voor kan zorgen. De nauwkeurige doseerbesturing kan bijvoorbeeld zorgen voor het juiste niveau van actieve biociden, antiscalanten en corrosiewerende stoffen om het verbruik van chemicaliën en water te minimaliseren. En de functies voor flow control monitoring en AutoFlowAdapt helpen bij het doseren en conditioneren, ongeacht de veranderingen die in het proces plaatsvinden. Dit alles betekent meer bedrijfsefficiëntie.

Wat als u het waterverbruik ook aanzienlijk kon verminderen en tegelijkertijd het juiste waterdebiet kon borgen? Met Grundfos iSOLUTIONS kunnen zowel chemische als fysieke behandelingen worden geoptimaliseerd. Om efficiënt te kunnen functioneren moeten pompen rekening kunnen houden met de variatie in de kwaliteit van en de vraag naar water. Bijvoorbeeld in een ultrafiltratie- of omgekeerd-osmosesysteem. Traditionele pompen gebruiken smoorkleppen om het debiet te regelen, wat om verschillende redenen erg zonde is: het kost meer energie, verzoorzaakt extra slijtage en dus meer onderhoud, en maakt het systeem minder kostenefficiënt. Met intelligente pompen van Grundfos kunt u het vereiste debiet echter energiezuiniger en goedkoper regelen.

Daarnaast is het ook mogelijk om op afstand te reageren op veranderingen en storingen in het systeem. Het DID meet- en regelsysteem van Grundfos is ontworpen om de voor de waterkwaliteit belangrijkste parameters te meten en om het totale rendement van waterzuiveringsystemen te helpen bepalen. En met Grundfos Machine Health krijgt u nuttige gegevens voor waarmee voorspellend onderhoud van uw pompen en andere bedrijfsmiddelen mogelijk wordt.

Met al deze oplossingen heeft kunt u automatisch inzicht ontvangen. Hierdoor kunt u weloverwogen beslissingen nemen op basis van uw gegevens en kunt u met real-time prestatiegegevens reageren op systeemwijzigingen en -storingen. Met Grundfos iSOLUTIONS kunt u dus de bedrijfsefficiëntie van uw waterzuiveringssysteem verhogen, terwijl de kosten juist dalen.

Meer weten?

Onze experts bespreken het belang van procesmonitoring in uw waterzuiveringsinstallatie.