Ontmoet de expert

Grundfos-expertise van afvalwater helpt u bij energiezuinig mengen

Energiezuinig mengen is een goede manier om het energieverbruik en de bedrijfskosten voor afvalwaterzuivering te verlagen, en Grundfos kan u hierbij helpen. Onze aanpak is gebaseerd op het bereiken van de meest optimale verhouding stuwkracht/vermogen, en op het ontwerpen van installaties om het gewenste debiet te verkrijgen. Elke toepassing en opstelling voor het mengen van afvalwater heeft specifieke eisen die we in beschouwing nemen, en we houden ook rekening met media-eigenschappen, tankvorm en het positioneren van de menger.

Mixers - ook wel roerwerken genoemd - voeren vele taken uit bij de afvalwaterzuivering: homogeniseren van vloeistoffen en vaste stoffen, het in suspensie houden van vaste stoffen, het laten stromen van het hele vloeistofvolume, en nog veel meer. Met Grundfos kunt u deze taken op de meest energiezuinige manier uitvoeren.

Ontmoet de expert

Bekijk de video en zie hoe Grundfos u kan helpen met het zorgen voor een energiezuinig ontwerp en de juiste installatie in uw tank.

Andere verwante artikelen en inzichten

Vind verwante artikelen met onderzoek en inzichten van Grundfos.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.