Onderzoek En Inzicht

Jockeypomp

Een kleinere pomp in een jockeypompfunctie wordt gebruikt als aanvullende pomp in boostertoepassingen. Het doel hiervan is om over te nemen in perioden van laag verbruik, en zo bij te dragen aan het verlagen van het energieverbruik van de booster als geheel.

Een jockeypomp neemt het bedrijf over van de hoofdpompen in perioden dat het verbruik zo laag is dat de uitschakelfuncties van de hoofdpompen geactiveerd zijn. De pomp is qua debiet kleiner dan de hoofdpompen, maar kan vaak een hogere druk leveren om te waarborgen dat de druk bij perioden met weinig verbruik niet onder het setpoint van het systeem komt.

Energie-optimalisatie

Een jockeypomp wordt vaak gebruikt om het energieverbruik van een drukverhogingsinstallatie te optimaliseren. Als een toepassing een verbruiksprofiel heeft met continu debiet in perioden met weinig verbruik, dan is het vaak voordeliger om een kleine pomp te laten draaien dan de grotere hoofdpompen te laten in- en uitschakelen.

Een compacte oplossing

Een jockeypomp heeft ook het voordeel dat de benodigde grootte van het expansievat wordt gereduceerd, aangezien het expansievat wordt gedimensioneerd na de jockeypomp, waardoor de voetafdruk van het systeem alsmede de hoeveelheid opgeslagen water wordt gereduceerd.

Wanneer worden jockeypompen gebruikt?

Jockeypompen worden, zoals al gezegd, vaak gebruikt in boostertoepassingen waar het verbruiksprofiel lange perioden heeft met een laag debiet, zoals in woongebouwen waar het debiet 's nachts zeer laag is.

De behoefte aan een jockeypomp moet worden beoordeeld voor elke toepassing. Doorgaans moet hiermee rekening worden gehouden als de capaciteit van de hoofdpompen meer dan 5,5 kW is, maar dit hangt ook af van de prestaties van de hoofdpompen van het boostersysteem bij perioden met laag verbruik.

Grundfos levert kleine pompen om het debiet en de druk te handhaven in boostertoepassingen, waarbij het verbruik daalt tot het punt dat een jockeypompfunctie nodig is.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.