Případ

Vodárenská společnost v Kambodži dosáhla 15% úspor energie a vody

Zlevnili jsme výrobu vody a vytvořili větší zisk. Jsme schopni zásobovat obyvatele vodou a pokrýt poptávku.
Mr. Sila, Owner, Takéo Safe Water Supply Co.

V kambodžské provincii Takéo dělala vodárenská společnost, co mohla s technologií, kterou měla k dispozici pro dávku pitné vody do malého města Doun Kaev a okolních 45 vesnic s přibližně 44,000 obyvateli. Společnost Takéo Safe Water Supply Company, založená v roce 1995, roste rok od roku. V současnosti její distribuční síť dosahuje délky přibližně 140 km (87 mil).

Pro dodávku upravené vody z jezera Roka Khnong použila vodárenská společnost starší modely čerpadel z Itálie nebo Číny, říká ředitel Sok Por. "Tato čerpadla byla kontrolována pouze pomocí tlakoměru," říká. "Náš tým prováděl kontrolu a měření na základě tohoto měřiče."

Vše se dělalo ručně. Za použití kombinace tlakoměru a denního časového rozvrhu spotřeby vody jsme přidali nebo odebrali čerpadla ze sítě během každého denního cyklu. "Pokud tlak vzrostl a překročil čtyři bary, museli jsme odstavit jedno čerpadlo pro stabilizaci tlaku, abychom zabránili prasknutí vodovodního potrubí." Tým v pohotovostním režimu to musel pravidelně kontrolovat. "

I přes své maximální úsilí, tým někdy nadhodnotil potřebný tlak, což mělo za následek poškození potrubí, úniky vody ze sítě (NRW), vodní ztráty a plýtvání energií. Takéo Safe Water Supply dosahovalo až 26% ztrát vody v systému (NRW). Společnost utrácela značné náklady na náhradní díly čerpadel. A hlavně měla nespokojené zákazníky zejména na konci distribuční sítě.

Technický ředitel společnosti Takéo v Kambodži Mr. Sila říká, že jeho společnost po instalaci systému Grundfos šetří 20% nákladů na energii a 13% nákladů na ztrátách vody. "Zlevnili jsme cenu vody a získali větší zisk," říká.

Vesnice bez vody

Například vesnice Prek Pha-Aov je vzdálená asi 10 km (6,2 mil) od vodrárny. Dříve zde voda z kohoutků tekla pouze několik hodin denně, což ztěžovalo život obyvatelům a i firmám.

"Dříve, když nebyla voda, to pro mě bylo velmi obtížné," říká Nab Ona, místní obyvatelka. "Potřebovali jsme ji,  ale voda nebyla. Nic. "

Říká, že v důsledku toho si buď musela zaplatit dovoz vod do domu nebo někdy kupovala vodu od jiných vesničanů. "Utrácela jsem hodně peněz za vodu," říká.

Nab Orn, obyvatelka vesnice Prek Pha-Aov, říká, že její vesnice mívala vodou jen několi hodin denně. Musela proto vodu nakupovat jinde a utracet další peníze za vodu.

Řešení

Takéo Safe Water Supply se spojilo s firmou Grundfos s cílem implementovat osvědčenou technologii -  distribuce vody řízená poptávkou (DDD) - s novým finančním modelem, kterému říkáme "Výkonnostní smlouva".

Pokud jde o distribuci vody (DDD), Grundfos nejprve provedl audit čerpacího systému, včetně měření hlavních provozních údajů jako je tlak, průtok a spotřeba energie, říká Aloysius Chán, ředitel Grundfos Water Utility v jižní Asii. "Tyto údaje poskytují velmi podrobnou informaci o množství nefakturované vody a spotřebě energie - což jsou dva klíčové parametry, které sledujeme."

Mr. Sok Por, Vedoucí vodárny říká, že neočekával, že nový systém distribuce vody řízený popotávku (DDD) by mohl přizpůsobovat tlak v systému automaticky sám. Ukázalo se, že funguje skvěle a dokáže pokrýt naše potřeby.

Na základě výsledků auditu nainstaloval Grundfos systém DDD, který obsahuje čerpadla s vysokou účinností pro distribuci vody, ovládací panely a tlakové snímače. Grundfos instaloval snímače v kritických místech sítě. V tomto případě jeden z nich ve vesnici Prek Pha-Aov. Snímač měří tlak a průtok na základě místní spotřeby vody a tuto informaci odešle zpět na ovládací panel ve vodárně. Časem se systém naučí předpovědět vzorce spotřeby vesnice z hodiny na hodinu. Upravuje celkový tlak v systému nebo zapíná a vypíná čerpadla pro vyrovnání, říká Chan.

Pro pracovníky stanice bylo zpočátku těžké uvěřit, že systém dokáže skutečně pracovat automaticky. Po letech ručního obsluhování a odhadování, bylo nejprve obtížné systému důvěřovat.

"Před instalací jsem se bál, že vodovodní potrubí může prasknout," říká Sok Por. "Když je čerpadlo nastavené na vysoký tlak a čerpá potom vodu v noci, kdy je nižší odběr, neočekával jsem, že se samo o sobě tlak sníží. Opravdu jsem to moc neočekával. Ale ukázalo se, že systém funguje a že bude dodávat vodu podle potřeb. Je to úplný opak toho, co jsem si myslel. "

Čerpadla Grundfos NKE jsou srdcem systému DDD v Takéo Safe Water Supply v Kambodži.

Smlouva založená na výkonu

Namísto splacení celých nákladů na systém DDD předem, platí Takéo splátky v ročních splátkách na základě úspor, kterých dosáhlo modernizací. Pokud tedy plánuje úsporu X-dolarů po dobu pěti let v energii a NRW, Stačilo souhlasít s tím, že zaplatí 50% Grundfosu za zařízení, a potom si ponechá zbývající část.

Pokud je tedy systém projektován tak, aby ušetřil X dolarů za energii a NRW během 5ti let, Takéo zaplatí 50% z těchto úspor jako platbu společnosti Grundfos za zařízení, a zbytek si ponechá.

"V případě výkonových smluv muhou provozovatelé vodáren přijít s malou investicí a zíkat nejmodernější technologie v oblasti čerpadel," říká Chan. "Za druhé, jsou schopni obhájit svůj výkon na základě dat." Systém shromažďuje digitální data v reálném čase, což umožňuje každodenní a dlouhodobý dohled.

Em Eang, Head of Supply Network at Takéo Safe Water Supply.

Výsledek

Vesnice obklopující vodárnu nyní mají vodu 24 hodin denně. Obyvatelé již nemusí kupovat vodu navíc. Stačí jen otoči kohoutkem.

"Nyní máme vodu, moje rodina a já jsme v pohodě," říká Nab Orn. "Pokud potřebujeme používat vodu k ohřevu nebo vaření, není to obtížné jako dříve. Můžeme pěstovat cokoli kolem domu - dokonce v letní sezóně. Vesničané, kteří chtějí provozovat firmu, mají dostatek vody k použití. "

Pro vodárnu tento systém znamenal úspory v mnoha oblastech - a nový způsob práce.

Po jednom roce dosáhl tento systém následujících parametrů: 20% úspory spotřeby energie, 13% snížení ztrát nefakturované vody (NRW) v důsledku netěsností a 29% snížení prasknutí potrubí.

"S instalací tohoto nového systému jsem velmi spokojen," říká Sok Por. "Zaprvé, ušetříme na elektřině. Zadruhé, ušetříme na surovinách - chemických látkách potřebných k úpravě. A konečně, snižujeme ztráty. Dodáváme vodu na základě tlaku potřebného pro zákazníky. Ten proudí přesně podle potřeby. Je to úplně jiné, než předtím. "

Další související případy

Přečtěte si související příběhy zákazníků, kteří využili řešení Grundfos.

Související aplikace

Najděte aplikace související s tímto předmětem.

Související produkty

Najděte naše produkty související s tímto tématem.