Případ

Nová hydraulika zajišťuje provozní spolehlivost – nutnost v oboru dopravy surové odpadní vody

V západní oblasti Španělska je zajištěn spolehlivý provoz v síti surové odpadní vody a problémy se zanášením v čerpací stanici byly vyřešeny novým oběžným kolem Open S-tube® do jednoho z jejich čerpadel řady SL.

V této oblasti Španělska čelila regionální vodohospodářská organizace výzvě zajistit ve svých čerpacích stanicích provoz bez zanášení čerpadel. Důsledky selhání by se mohly pro jejich podnik ukázat jako kritické. Tato vodohospodářská organizace je součástí jedné z největších veřejných společností ve Španělsku a správce zařízení pro regionální vodohospodářský úřad byl odpovědný za zajištění bezproblémového provozu ve všech závodech a čerpacích stanicích v přidělené oblasti.


Situace

Pro vodohospodářský úřad je provozní spolehlivost absolutní nutností. Je to povinný požadavek k zajištění bezpečné a předvídatelné dopravy odpadních vod i nízkých provozních nákladů. Dotyčná čerpací stanice odvádí odpadní vodu z jedné z oblastí ve městě, kde je umístěna.

Hlavním důvodem problémů s ucpáváním bylo, že mechanické česle, které by měly fungovat jako předúprava pro odstranění větších nerozpuštěných pevných látek, nebyly vždy ve správné poloze. U této konkrétní čerpací stanice se to stává kvůli obtížnému přístupu. Za současné situace bylo nutné čerpadla demontovat a vyčistit třikrát až čtyřikrát týdně.

Šachta čerpadla. Čerpadla jsou instalována jako ponořená.


Řešení

Manažer zařízení požadoval, aby společnost Grundfos pomohla situaci zlepšit a poskytla řešení, které zvládne i velké kusy pevného materiálu. Řešení muselo počítat s tím, že nedochází k dobrému předčištění, a naopak dochází ke stálému přítoku odpadních vod s vysokou koncentrací hadrů (mimo jiné hygienických ubrousků), což značně komplikuje provoz kvůli přetrvávajícímu zanášení čerpadel.

Po prostudování situace a po zvážení polohy, charakteristik čerpací stanice i kvality vody při řešení těchto problémů s ucpáváním dodala společnost Grundfos čerpadlo řady SL vybavené oběžným kolem Open S-tube®.


Výsledek

Vzhledem k tomu, že dříve byly zapotřebí tři až čtyři zásahy týdně s vytažením čerpadel a odhadem dvě hodiny pro uvolnění ucpávky a vyčištění každého čerpadla, může zákazník ušetřit šest až osm hodin týdně jen za práci. To znamená, že v průměru se ročně ušetří 350 hodin, které lze využít pro jiné důležité úkoly v čerpací stanici, zatímco čerpadla fungují tak, jak mají.

Související produkty

Najděte naše produkty související s tímto tématem.

Další související případy

Přečtěte si související příběhy zákazníků, kteří využili řešení Grundfos.

Další související články a postřehy

Najděte související články o výzkumu a poznatcích z Grundfos.