Jaký máme vliv na koloběh vody

Život je možný díky koloběhu vody a vodě jako takové. Naše chování má však na tento koloběh čím dál tím větší dopad. Podívejte se, co o důležitosti koloběhu vody říká profesor Søren Rud Keiding.

Život je možný díky koloběhu vody a vodě jako takové.

Pokud tento koloběh narušíme, ztěžujeme podmínky k životu. Dnes se potýkáme s nedostatkem vody, urbanizací a klimatickými změnami. To vše ovlivňuje koloběh vody a má tudíž dopad na naše životy.

Grundfos se tedy společně s vědci z celého světa snaží najít způsob, jak vodu využívat udržitelně a to zvláště v oblastech, kde je vody nedostatek. Jak jsem již říkal, schopnost přemisťovat a chránit vodu je opravdu důležitá a důležitá je také proto, abychom dokázali splnit Cíle udržitelného rozvoje OSN. Mně hlavně zajímá to, jak můžeme nejlépe ochránit stávající vodní zdroje a jak případně najít další. Vody je totiž na Zemi opravdu hodně, ale ne vždy v takovém stavu, který bychom potřebovali.

70 % povrchu Země je pokryto vodou. Z toho 98 % tvoří slaná voda, takže na sladkou vodu připadají jen 2 %. A z těchto 2 % představují 1,5 % ledovce na severním a jižním pólu. Sladká podzemní a povrchová voda tak tvoří jen 0,5 %. 700 milionů lidí, což je téměř 10 % světové populace, žije v oblastech, kde je voda špatně dostupná nebo je jí nedostatek. Pokud nezačneme ihned jednat, toto číslo pravděpodobně poroste již během příštích deseti let.

Může se stát, že se za několik let ocitneme v situaci, kdy budou v oblastech s nedostatkem vody žít dvě třetiny světové populace. Voda je na Zemi již 4,5 miliardy let. Vědci se ale stále neshodují v tom, jestli Země vznikla bez vody, nebo byla voda přítomná již od počátku. Jedni tvrdí, že Země vznikla tak, že se srážely horniny, které poté vytvořily planetu. Později na Zemi dopadaly komety obsahující led, který následně roztál a vytvořil oceány, jak je známe dnes. Jiní si myslí, že voda byla na Zemi od začátku. Horniny, z nichž se Země utvořila, podle nich již obsahovaly vodu, která se poté uvolnila a vytvořila oceány.

Ať je to jak chce, o dalších pár milionů let později, což je z pohledu Země velmi krátký úsek, se zrodil první život. Život a voda se tedy na Zemi objevily víceméně současně –  před 4,5 miliardou let. 

Přehled kurzů

Moduly
Moduly: 6
Čas dokončení
Čas dokončení: 30 minuty
Stupeň obtížnosti
Stupeň obtížnosti: Středně pokročilý