Článek

Komplikovaný výběr, dimenzování nebo instalace?

Výběr a dimenzování domácí vodárny mohou být obtížné a časově náročné a její instalace může být složitá. Nesprávný výběr komponentů může vést k delší instalační době a nevyhovující instalaci mající za následek neschopnost splnění potřeb systému.

Podívejte se, jak si s domácími vodárnami SCALA lze usnadnit a urychlit instalaci a uvedení do provozu.


Výběr a dimenzování domácí vodárny - kde začít?

Navrhování a sestavování systému pro posílení tlaku vody může mít mnoho úskalí. Je zřejmé, že některé domácí vodárny budou za daných podmínek pracovat lépe než jiné. Může být obtížné vědět, které čerpadlo splňuje potřeby vaší aplikace nejlépe a které komponenty požadovat pro sestavení optimálně dimenzovaného systému. Nesprávný výběr čerpadla, tlakové nádoby nebo snímače tlaku může prodloužit dobu instalace o několik hodin.


Dlouhá složitá instalace

Tradiční systémy zvyšování tlaku vody mohou být složité. Obsahují mnoho různých komponentů, včetně tlakové nádoby, čerpadla, klapek a řídicí jednotky atd. Všechny tyto prvky je třeba začlenit do jednoho řešení. Zvýšená složitost znamená delší dobu instalace a vyšší riziko pořízení nesprávných komponentů. Čas strávený pořizováním komponentů nebo opětovnou montáží potrubí může zvýšit dobu instalace až o hodiny a pro zákazníka může znamenat dodatečné náklady a jeho následnou nespokojenost.

Omezené místo pro instalaci

Omezený prostor pro instalaci je nejčastějším problémem při instalování systému pro posílení tlaku vody. Často je nutné systém rozšířit a najít alternativní místo nebo jej namontovat na stávající instalaci. To může být časově náročné, složité a opět zvýšit nespokojenost uživatelů a majitelů domů. Instalace systému, který nevyhovuje určenému místu instalace může zvýšit dobu instalace až o hodiny a může znamenat zvýšené náklady na potřebné dodatečné potrubí a armatury.


Kompaktní řešení "vše v jednom"

Domácí vodárny Grundfos SCALA jsou řešením typu vše v jednom, které integruje všechny komponenty do jedné kompaktní jednotky. Toto kompaktní řešení zajišťuje, že instalace je rychlá a snadná, což vám ušetří čas na další úkoly. Jako víceúčelové jsou sestavené pro jakoukoli aplikaci, jsou ideální pro vnitřní a venkovní instalaci a jejich výběr a dimenzování je snadnější než v případě tradičních domácích vodáren.

Rychlá a snadná instalace

Domácí vodárny SCALA instalovat ve 3 jednoduchých krocích:

  1. Připojte potrubí: Pro zajištění rychlé instalace lze nastavitelné vstupní a výstupní přípojky snadno posunovat v rozsahu +/-5°
  2. Zavodněte čerpadlo: Velká zavodňovací zátka umožňuje rychlé a snadné naplnění vodou. Čerpadlo musí být naplněno minimálně 1,7 l vody.
  3. Připojte čerpadlo k napájení a čerpadlo se samo spustí.

Podívejte se na krátký návod k instalaci.


Máte pochybnosti, zda je vaše instalace správná? Pamatujte si, že se kdykoli můžete podívat na náš rychlý návod, který je dodáván s čerpadlem SCALA2.

Ve výchozím nastavení bude SCALA2 dodávat tlak vody 3 bar bez ohledu na vstupní tlak a počet otevřených kohoutků. Většinou není nutné žádné další nastavení a uvádění do provozu.

Pro rychlé a snadné uvedení SCALA1 do provozu nastavíte čerpadlo snadno pomocí ovládacího panelu čerpadla. Pro co nejlepší využití funkcí čerpadla použijte aplikaci Grundfos GO REMOTE a postupujte podle průvodce nastavením v aplikaci.

Chcete se dozvědět více?

Máme připravený výukový plán, který vám poskytne praktické znalosti o domácích vodárnách a našich řešeních pro zásobování domácností vodou. Pokud tento plán dokončíte, obdržíte virtuální symbolický odznak.

PŘIPOJTE SE K 57 000 INSTALATÉRŮ JAKO JSTE VY

Dostávejte od nás informace o čerpadlech, nástrojích, školeních a akcích