Článek

Zvýšení inteligence budov, snížení spotřeby energie

Zvyšující se globalizace na světě přispívá k výraznému využívání energie. Samotná globální potřeba chlazení se za méně než 20 let zdvojnásobila. A voda a energie jdou ruku v ruce. Obecně lze říci, že vodní čerpadla v současnosti představují obrovskou část světové spotřeby elektrické energie - avšak s energeticky účinnějšími čerpacími řešeními může být toto množství výrazně sníženo.

Jak víme, tento růst spotřeby energie je hlavní hnací silou změny klimatu. Na některých místech vedou klimatické změny k vážným suchům, zatímco na jiných se předpokládá, že účinky na naše klima způsobí 30% těžších dešťů, což vede k extrémním záplavám, stejně jako průniku odpadní a mořské vody, která znečišťuje naši podzemní vodu a ovlivňuje kvalitu vody. Povodeň postihuje přibližně 250 milionů lidí na celém světě a způsobuje ročně ztráty ve výši 40 miliard USD.

Existuje spousta inteligentních řešení pro vodu, ale bohužel nejsou implementována se stejnou rychlostí, jakou vidíme u technologií jako jsou vítr a solární energie, které jsou implementovány v energetickém průmyslu. Proto v komerčních budovách musí být odpovědná spotřeba vody a energeticky účinná řešení prioritou v boji proti klimatickým změnám, kterým čelíme.

Fakta

Emise a změna klimatu

Výroba energie představuje 80% emisí CO2 - hraje klíčovou roli při klimatických změnách.

Zdroj: Organizace spojených národů pro vodu

Energetická spotřeba

Od roku 2000 se spotřeba energie na chlazení prostoru téměř zdvojnásobila

Zdroj: Mezinárodní energetická agentura, 2018

Čerpadla a spotřeba

Dnes čerpadla spotřebují obrovské množství elektrické energie na světě.

Zdroj: Evropská unie - pracovní dokument útvarů komise

Realizace s cílem - a velké výsledky

Inteligentní řešení jsou k dispozici a připravena k realizaci. Tato řešení mohou zásadně prospět lidstvu i zemi, ve které žijeme. Takže ve snaze snížit spotřebu energie a vody a zvýšit účinnost tito zákazníci a města udělali velké změny - a viděli velké výsledky.

Dubajské budovy odemknou až 80% energetické úspory pomocí jednoduchých výměn čerpadel

Stačilo jen nešťastným nájemcům spojit body mezi tím, jak opravit budovu, a cíli vlády na zlepšení využívání energie. V kombinaci s ambicemi snížit spotřebu energie zavedl Grundfos jednoduché řešení, které se nakonec samo zaplatilo.

Modernizace čerpadel pro rostoucí město přináší účinnost

V čínském Qujiang bylo zásobování vodou tradičně podporováno gravitačním tokem - urbanizace však byla novou výzvou. To, co začalo jako projekt na zlepšení účinnosti čerpadel, přineslo výhody - například úspory energie až 33% a spolehlivé zásobování vodou.

Čerpací stanice řeší chronické záplavy, zvyšuje kvalitu života v Semarangu

Trpící masivními záplavami postavilo indonéské město Semarang silné a jedinečné řešení se společností Grundfos, aby chránilo své obyvatelstvo před záplavami. Podívejte se, jak čerpací stanice v Semarang vyřešila záplavu centrální zasažené části města.

Chcete se dozvědět více?

Abychom dosáhli pozitivní změny, musíme jednat hned. Navštivte níže uvedené odkazy pro další učení, včetně objevování současných řešení pro průmysl a výrobce, stejně jako řešení Grundfos pro inteligentní čerpadla.