Článek

Zvýšení inteligence budov, snížení spotřeby energie

Zvyšující se globalizace na světě přispívá k výraznému využívání energie. Samotná globální potřeba chlazení se za méně než 20 let zdvojnásobila. A voda a energie jdou ruku v ruce. Obecně lze říci, že vodní čerpadla v současnosti představují obrovskou část světové spotřeby elektrické energie - avšak s energeticky účinnějšími čerpacími řešeními může být toto množství výrazně sníženo.

Jak víme, tento růst spotřeby energie je hlavní hnací silou změny klimatu. Na některých místech vedou klimatické změny k vážným suchům, zatímco na jiných se předpokládá, že účinky na naše klima způsobí 30% těžších dešťů, což vede k extrémním záplavám, stejně jako průniku odpadní a mořské vody, která znečišťuje naši podzemní vodu a ovlivňuje kvalitu vody. Povodeň postihuje přibližně 250 milionů lidí na celém světě a způsobuje ročně ztráty ve výši 40 miliard USD.

Existuje spousta inteligentních řešení pro vodu, ale bohužel nejsou implementována se stejnou rychlostí, jakou vidíme u technologií jako jsou vítr a solární energie, které jsou implementovány v energetickém průmyslu. Proto v komerčních budovách musí být odpovědná spotřeba vody a energeticky účinná řešení prioritou v boji proti klimatickým změnám, kterým čelíme.

Fakta

Emise a změna klimatu

Výroba energie představuje 80% emisí CO2 - hraje klíčovou roli při klimatických změnách.

Zdroj: Organizace spojených národů pro vodu

Energetická spotřeba

Od roku 2000 se spotřeba energie na chlazení prostoru téměř zdvojnásobila

Zdroj: Mezinárodní energetická agentura, 2018

Čerpadla a spotřeba

Dnes čerpadla spotřebují obrovské množství elektrické energie na světě.

Zdroj: Evropská unie - pracovní dokument útvarů komise

Realizace s cílem - a velké výsledky

Inteligentní řešení jsou k dispozici a připravena k realizaci. Tato řešení mohou zásadně prospět lidstvu i zemi, ve které žijeme. Takže ve snaze snížit spotřebu energie a vody a zvýšit účinnost tito zákazníci a města udělali velké změny - a viděli velké výsledky.

Dubajské budovy odemknou až 80% energetické úspory pomocí jednoduchých výměn čerpadel

Stačilo jen nešťastným nájemcům spojit body mezi tím, jak opravit budovu, a cíli vlády na zlepšení využívání energie. V kombinaci s ambicemi snížit spotřebu energie zavedl Grundfos jednoduché řešení, které se nakonec samo zaplatilo.

Modernizace čerpadel pro rostoucí město přináší účinnost

V čínském Qujiang bylo zásobování vodou tradičně podporováno gravitačním tokem - urbanizace však byla novou výzvou. To, co začalo jako projekt na zlepšení účinnosti čerpadel, přineslo výhody - například úspory energie až 33% a spolehlivé zásobování vodou.

Čerpací stanice řeší chronické záplavy, zvyšuje kvalitu života v Semarangu

Trpící masivními záplavami postavilo indonéské město Semarang silné a jedinečné řešení se společností Grundfos, aby chránilo své obyvatelstvo před záplavami. Podívejte se, jak čerpací stanice v Semarang vyřešila záplavu centrální zasažené části města.