Článek

Zacházení s vodou a její šetrnější použití

I přes rostoucí požadavky na vodu a energii, pokračujeme v znečištění nebo plýtvání našimi dostupnými zdroji. Dostupnost světových zdrojů vzácné vody je stále omezena v důsledku znečištění sladkovodních zdrojů způsobeného ukládáním velkého množství nedostatečně upravených nebo nečištěných odpadních vod do řek, jezer, vodonosných vrstev a pobřežních vod. Celkově 80% všech odpadních vod se vrací do přírody bez řádného čištění.

A jelikož se více z nás stěhuje do měst, spotřebováváme společně více zboží, které následně vyžaduje více vody. Tato voda tvoří obrovské procento našeho denního použití, ale je pro nás naprosto neviditelná. Každý jednotlivý výrobek, který používáme, jíme nebo opotřebujeme, potřebuje vodu k výrobě. Například, potřebujeme 8,000 litrů vody k výrobě páru jeans a 12,760 litrů k výrobě jednoho chytrého telefonu - což je hodně. Ale pokud bychom začali používat stejnou vodu více než jednou, mohli bychom s inteligentním řešením vody toto číslo výrazně snížit. Tímto způsobem by pět chytrých telefonů mohlo být vyrobeno se stejným množstvím vody, místo jen jednoho.

Tyto problémy s vodou se projevují přímo v environmentálních, společenských a ekonomických problémech, které nás ovlivňují. Všichni hrajeme aktivní roli: Politici musí realizovat potřebnou legislativu, města musí zavádět dostupná řešení pro vodu a energeticky účinná řešení a společnosti musí dávat prioritu odpovědnému využívání vody, opětovnému použití a úpravě stejně jako energeticky účinná řešení.

Společně můžeme pracovat na zajištění více čisté vody tam, kde je potřeba, na snížení spotřeby vody a energie a minimalizaci ztrát vody - s menším důrazem na dostupné zdroje.

Fakta

Vodní stopa

Dnes přibližně 90% vody použité v našem každodenním životě, nevidíte. Velké procento se používá k podpoře pohodlného bydlení a výrobě potravin a zboží.

Zdroj: Světová rada pro vodu

Chování spotřebitele

Očekává se, že změny v chování spotřebitelů zvýší do roku 2030 poptávku po vodě o přibližně 40% a energie o 50%.

Zdroj: Evropská komise: rostoucího konzumu

Spotřeba vody

Využívání vody v domácnostech představuje pouze 10% celkové celosvětové spotřeby vody; 70% se používá v zemědělství a zbývajících 20% v průmyslu.

Zdroj: Světová rada pro vodu

S inteligentními řešeními pro vodu můžeme změnit

Aby se vyřešily některé z největších světových problémů s vodou, hrají inteligentní řešení vody kritickou roli. Řešení jsou již k dispozici k tomu, aby pomohla čistit odpadní vodu, minimalizovat znečištění vody a opětovně použít průmyslovou odpadní vodu pro snížení celkové spotřeby vody. Tato řešení mohou přeměnit odpad ve zdroje.

Opětovné použití vody mění odpadní vodu na zdroj v úpravně povrchové vody

Dříve společnost Grundfos odeslala špinavou procesní vodu do střediska pro předběžnou úpravu na místě. Zde prošla základním filtrováním a předběžnou úpravou a poté odtékala do městské čistírny odpadních vod. To bylo až do roku, kdy Grundfos postavil kompletní systém čištění a recyklace odpadních vod pro oplachovou vodu CED. To znamená, že už neexistovaly žádné odpady - pouze zdroje.

Chcete se dozvědět více?

Jediný způsob, jak provést změnu, je jednat. Níže uvádíme některé zdroje dalšího učení, včetně přehledu našich současných řešení.