Právní předpisy a zásady

Zásady ochrany osobních údajů

Platné od 1. července 2020

Úvod a správce údajů

Ve společnosti Grundfos si vážíme vašeho soukromí a ochranu dat bereme vážně. Zavázali jsme se dodržovat Obecné nařízení o ochraně údajů („GDPR“, nařízení (EU) 2016/679) a další platné zákony o ochraně údajů v zemích, v nichž působíme. Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují, jaké osobní údaje od vás shromažďujeme, jak je shromažďujeme, proč je shromažďujeme, jak je můžeme používat a sdílet a jaká jsou vaše práva jako poskytovatele údajů.

Abychom vám usnadnili čtení a porozumění našim zásadám, vytvořili jsme samostatné nadpisy nejběžnějších interakcí, které můžete mít se společností Grundfos. Můžete spadat do více než jedné kategorie, např. pokud jste zákazníkem i příjemcem marketingových materiálů, bude se na vás vztahovat popis v každé kategorii.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na osobní údaje týkající se zaměstnanců společnosti Grundfos, uchazečů o zaměstnání využívajících náš náborový portál nebo jiných kontextů, na které se vztahují samostatné zásady ochrany osobních údajů.

Ve většině případů je za vaše osobní údaje zodpovědný Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Dánsko. Pokud jsou vaše osobní údaje shromažďovány nebo zpracovávány ve vaší roli zákazníka nebo příjemce marketingu, bude místní prodejní společnost Grundfos spolu se společností Grundfos Holding A/S společným správcem dat. Informace týkající se správců dat souborů cookie/pixelů na našich webových stránkách naleznete v našich Zásadách týkajících se souborů cookie.

Naše kontaktní informace jsou uvedeny na konci těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Na vaše osobní údaje se také mohou vztahovat místní zákony o ochraně osobních údajů. Dbáme na dodržování místních požadavků a místní zásady se mohou vztahovat na další zásady. V takovém případě budou dostupné na našem webu. 

Shromažďované osobní údaje - co, proč a jak

Návštěvníci webových stránek

Pokud navštívíte naše webové stránky, shromažďujeme od vás osobní údaje. 

Shromážděné osobní údaje zahrnují mimo jiné:

 • Podrobnosti o tom, jak jste se dostali na naše webové stránky, např. pokud jste klikli na banner nebo jste přišli z platformy sociálních médií.
 • Podrobnosti o poloze, jako je vaše aktuální poloha, země, preference místních webů (např. Grundfos.com, Grundfos.de, Grundfos.us apod.) atd.
 • Informace o používání a interakcích, jako je vaše IP adresa (hashed), podrobnosti o vašich interakcích s našimi webovými stránkami (včetně vyhledávání produktů, návštěv stránek, času stráveného na stránkách, provedených kliknutí, písemného vstupu atd.), údajů o výkonu a diagnostice a statistiky, operační systém vašeho zařízení a další specifikace atd.
 • Informace o zákaznické podpoře, jako jsou například údaje zadané v samoobslužných nebo kontaktních formulářích, protokoly chatových setkání s našimi pracovníky zákaznické podpory atd.
 • Údaje z průzkumu spokojenosti zákazníků, jako jsou odpovědi na průzkumy, zpětná vazba poskytnutá společnosti Grundfos nebo jejím zaměstnancům atd.

Osobní údaje návštěvníků našich webových stránek shromažďujeme prostřednictvím interakcí s webovými stránkami, např. pomocí cookies nebo pixelů (další podrobnosti naleznete v našich zásadách pro cookies). Konečně můžeme shromažďovat nebo přijímat osobní údaje od třetích stran, jako jsou platformy sociálních médií, webových stránek a obchodních partnerů společnosti Grundfos, nebo z veřejně dostupných zdrojů.

Osobní údaje používáme ke zlepšování našich služeb a k získávání více informací o chování našich návštěvníků. Děláme to prostřednictvím analýz a statistik založených na datech, která shromažďujeme. Vaše osobní údaje dále používáme pro interní účely společnosti Grundfos. Mezi hlavní cíle patří:

 • vylepšení a rozvoj nabídek společnosti Grundfos, a to i pro statistické účely, a analýzy požadavků uživatelů;
 • management úspěchu zákazníka, tj. sledování, analýza, správa a podpora vztahů se zákazníky;
 • optimalizace našich marketingových služeb na základě znalostí chování a užívání uživateli;
 • školení zaměstnanců Grundfosu, např. v oblasti podpory zákazníků, vývoje IT nebo prodeje;
 • optimalizace a rozvoj služeb podpory zákazníků;
 • oprava chyb a technická údržba;
 • dodržování zákonných povinností Grundfosu; a
 • řešení sporů, vymáhání smluvních ujednání a zavádění, uplatňování nebo obrana právních nároků.

Abychom toho dosáhli, kombinujeme a obohacujeme data, která jsme shromáždili nebo obdrželi, a využíváme profilování a automatizované rozhodování. Další informace naleznete v části „Profilování a automatizované rozhodování“ níže. To například znamená, že vaše vyhledávání produktů nebo používání určitých funkcí lze kombinovat s údaji z našich marketingových systémů (pokud jste marketingovým příjemcem, viz „Příjemci marketingu“) nebo s údaji týkajícími se vašeho účtu Grundfos (pokud jste registrovaní uživatelé, „Uživatelé digitálních nabídek společnosti Grundfos“), což nám umožní přizpůsobit obsah pro vás, nebo naše data obohatíme o data od třetích stran nebo s pomocí AI/strojového učení.

Grundfos shromažďuje a ukládá všechna data, která probíhají IT infrastrukturou společnosti Grundfos. To zahrnuje uživatelské interakce s jejich zařízeními Grundfos, servery a službami Grundfos a/nebo jakýmikoli webovými stránkami nebo službami na internetu. Údaje se shromažďují, aby poskytovaly vyšetřovací schopnosti v případě incidentů v oblasti kybernetické a informační bezpečnosti. 

Za tímto účelem bude Grundfos zpracovávat následující kategorie údajů: 

 • IP adresa
 • Datum a čas přístupu
 • Rozdíl časového pásma vůči greenwichskému střednímu času (GMT)
 • Obsah požadavku (konkrétní web)
 • Stav přístupu/stavový kód HTTP
 • Přenesený objem dat
 • Web požadující přístup
 • prohlížeč, nastavení jazyka, verze prohlížeče, software, operační systém a vzhled

K těmto datům mají přístup jen oprávnění zaměstnanci v Grundfos IS. Všechny přístupy a použití těchto dat jsou protokolovány a auditovány. Kromě toho k těmto datům lidé přistupují až následně po strojové a automatizované analýze.

Příjemci marketingu

Pokud jste příjemcem marketingu, sbíráme osobní údaje, které používáme, abychom vám poskytli zprávy, informace, události a nabídky na míru, a tak vylepšili vaše zkušenosti se společností Grundfos.

Shromážděné osobní údaje zahrnují mimo jiné:

 • Osobní údaje, jako je vaše jméno a příjmení, podpis, jazykové preference atd.
 • Kontaktní údaje, jako je vaše (pracovní) adresa, země bydliště/zeměpisná oblast, telefonní číslo, e-mailová adresa atd.
 • Informace týkající se práce, jako je vaše odvětví práce, role, zaměstnavatel, vztah s jinými stranami (např. distributory nebo instalátory), oblasti zájmu atd.
 • Informace o interakcích s vámi, jako je váš souhlas s přijímáním marketingových materiálů, efektivita marketingového úsilí (jako jsou vaše kliknutí, otevření, kanály atd.), marketingové preference, vyhledávání produktů a zájmy, informace o prodejních návštěvách, událost nebo účast na veletrhu atd.
 • Podrobnosti týkající se účasti na věrnostních/odměnových programech a soutěžích, jako jsou podrobnosti o počtu získaných bodů a jak byly získány, o utrácení bodů, odměnách a vyhraných cenách, množství koupených losů nebo účasti v losování, odpovědi na kvízy, účast na hrách atd.
 • Aktivita na příslušných platformách třetích stran, jako je aktivita na sociálních médiích (v souladu s vašimi souhlasy/nastavením na takových sociálních médiích) a platformách našich obchodních partnerů. 
 • Údaje z průzkumu spokojenosti zákazníků, jako jsou odpovědi na průzkumy (pokud nejsou anonymní), zpětná vazba poskytnutá společnosti Grundfos nebo jejím zaměstnancům atd.

Vaše osobní údaje používáme k zasílání marketingových materiálů a vaše osobní údaje používáme k zajištění toho, aby byly marketingové materiály přizpůsobeny vašim zájmům a konkrétním okolnostem, jak je uvedeno výše. Vaše osobní údaje shromažďujeme hlavně přímo od vás, např. když nám poskytnete své kontaktní údaje a zaregistrujete se k odběru marketingových materiálů. Osobní údaje můžeme také shromažďovat od vás nebo od vašeho zaměstnavatele v roli zákazníka (viz „Zákazníci“) nebo z nabídek Grundfos (např. produkty, aplikace nebo cloudové služby) a vámi používaných webů Grundfos (viz „Uživatelé digitálních nabídek Grundfos“ a „Návštěvníci webových stránek“). Konečně můžeme shromažďovat nebo přijímat osobní údaje od třetích stran, jako jsou platformy sociálních médií, webových stránek a obchodních partnerů společnosti Grundfos, nebo z veřejně dostupných zdrojů.

Kromě poskytování marketingových materiálů a přizpůsobování marketingových materiálů, které dostáváte, vaše osobní údaje používáme pro interní účely společnosti Grundfos, včetně:

 • managementu úspěchu zákazníka, tj. sledování, analýza, správa a podpora vztahů se zákazníky;
 • optimalizace marketingových služeb, např. analýza požadavků zákazníků na cílenou reklamu nebo poskytnutí informací o doplňkových službách/produktech do stávajícího portfolia;
 • optimalizace a rozvoj služeb podpory zákazníků;
 • školení zaměstnanců Grundfosu, např. v oblasti podpory zákazníků nebo prodeje;
 • opravování chyb a technické údržba;
 • dodržování zákonných povinností společnosti Grundfos, např. zákony o marketingu a zákony o ochraně údajů; a
 • řešení sporů, vymáhání smluvních ujednání a zavádění, uplatňování nebo obrana právních nároků.

Abychom toho dosáhli a zároveň pro celkovou podporu zákazníků, kombinujeme a obohacujeme data, která jsme shromáždili nebo obdrželi, a využíváme profilování a automatizované rozhodování. Další informace naleznete v části „Profilování a automatizované rozhodování“ níže. To například znamená, že data uložená v našem systému řízení vztahů se zákazníky (CRM) lze kombinovat s údaji z našich marketingových systémů (viz „Zákazníci“), nebo že můžeme kombinovat marketingová data s údaji o produktech a nabídkách (viz „Uživatelé digitálních nabídek Grundfos“), nebo naše data obohatíme o data od třetích stran nebo s pomocí AI/strojového učení. Údaje můžeme také kombinovat, abychom zajistili dodržování zákonných povinností společnosti Grundfos.

Zákazníci

Pokud jste zákazníkem společnosti Grundfos nebo pracujete pro společnost, která je zákazníkem společnosti Grundfos, shromažďujeme osobní údaje, které používáme, abychom vám nebo vašemu zaměstnavateli poskytli co nejlepší zkušenosti se společností Grundfos, čímž zlepšujeme její hodnotu pro zákazníka. 

Shromážděné osobní údaje zahrnují mimo jiné:

 • Osobní údaje, jako je vaše jméno a příjmení, podpis, jazykové preference, video/audio nahrávky a vaše fotografie (v případě vzdálené podpory) atd.
 • Kontaktní údaje, jako je vaše (pracovní) adresa, země bydliště/zeměpisná oblast, telefonní číslo, e-mailová adresa atd.
 • Informace týkající se práce, jako je vaše odvětví práce, role, zaměstnavatel, vztah s jinými stranami (např. distributory nebo instalačními techniky), oblasti zájmu atd.
 • Informace o prodeji, pokud obsahují osobní údaje, jako je e-mailová korespondence, informace o prodejních návštěvách, účasti na veletrzích, účasti na webinářích, čekající objednávky nebo aktivní předplatné, historie nákupu/objednávek, historie předplatného, ​​historie nabídek, dodací adresy, slevy a pobídky atd.
 • Informace o produktu, záruce a servisu, pokud obsahují osobní údaje, jako je nainstalovaná základna, data instalace, stav záruky, prodloužené záruky, informace o opravách a službách, včetně stavu údržby a servisních návštěv atd.
 • Informace o použití produktu a stavu produktu, pokud obsahují osobní údaje a mohou být spojeny s vámi jako zákazníkem, například průtok a tlak vody, vypouštění vody a odpadních vod, využití energie, teplota, další údaje o využití, chybové zprávy, stav údržby, čekající servisní návštěvy, protokoly využití atd. 
 • Aplikace, nabídky nebo využití webových stránek, pokud mohou být spojeny s vámi jako se zákazníkem, jako jsou vaše interakce s funkcemi v různých aplikacích nebo službách (včetně používání funkcí, vyhledávání produktů, návštěv stránek, času stráveného na stránkách, provedená kliknutí nebo dotyky, písemný vstup, historie použití atd.), připojení produktu, údaje týkající se úrovně aktivity (neaktivity) v kontextu nabídky, protokoly událostí, vytvořené nebo sdílené zprávy, podrobnosti o stažených/nainstalovaných aplikacích nebo programech, vaše IP adresa, údaje o výkonu a diagnostice, statistika, údaje o verzi, typu zařízení, operačním systému a dalších specifikacích, data selhání, síťový operátor atd.
 • Informace o zákaznické podpoře, jako jsou například údaje zadané v samoobslužných nebo kontaktních formulářích, protokoly chatových setkání s našimi pracovníky zákaznické podpory, ID volajícího, zvukový záznam hovorů (v závislosti na okolnostech může podléhat souhlasu) nebo poznámkám o hovorech, době hovorů, korespondenci se společností Grundfos atd.
 • Podrobnosti týkající se účasti na věrnostních/odměnových programech a soutěžích, jako jsou podrobnosti o počtu získaných bodů a jak byly získány, o utrácení bodů, odměnách a vyhraných cenách, množství koupených losů nebo účasti v losování, odpovědi na kvízy, účast na hrách atd.
 • Podrobnosti týkající se účasti v síti nebo komunitách vytvářených nebo podporovaných společností Grundfos, jako jsou podrobnosti o vašich interakcích se společností Grundfos nebo jinými účastníky v takových kontextech a údaje nezbytné pro provoz takové sítě/komunity.
 • Transakční a/nebo finanční informace, pokud obsahují osobní údaje, jako jsou fakturační údaje, bankovní údaje, informace o kreditní nebo debetní kartě, informace od úvěrových agentur atd.
 • Podrobnosti týkající se návštěv pobočky společnosti Grundfos nebo kdekoli jinde v rozsahu, v jakém spravujeme nebo usnadňujeme vaši návštěvu v kontextu Grundfosu, jako je například důvod vaší návštěvy, a pokud je to relevantní, dietní požadavky, ubytování, cestovní itinerář, kopie pasu (je-li požadována), adresa bydliště (je-li požadována), nouzové kontakty, fotografie a skupinové fotografie atd.
 • Aktivita na příslušných platformách třetích stran, jako je aktivita na sociálních médiích (v souladu s vašimi souhlasy/nastavením na takových sociálních médiích) a platformách našich obchodních partnerů. 
 • Údaje z průzkumu spokojenosti zákazníků, jako jsou odpovědi na průzkumy, zpětná vazba poskytnutá společnosti Grundfos nebo jejím zaměstnancům atd.

Výše uvedené osobní údaje budou shromažďovány pouze v míře relevantní pro váš vztah a interakce jako zákazníka se společností Grundfos. Vaše osobní údaje shromažďujeme hlavně přímo od vás nebo vašeho zaměstnavatele/spolupracovníků, např. když nám poskytnete své kontaktní údaje a zaregistrujete se k marketingovým materiálům. Můžeme také shromažďovat osobní údaje z nabídek Grundfos (např. produktů, aplikací nebo cloudových služeb) a webů Grundfos, které používáte (další informace najdete v části „Uživatelé digitálních nabídek Grundfos“ a „Návštěvníci webových stránek“), nebo z vašeho přijetí našich marketingových materiálů (viz „Příjemci marketingu“). Konečně můžeme shromažďovat nebo přijímat osobní údaje od třetích stran, jako jsou platformy sociálních médií, webové stránky a obchodní partneři společnosti Grundfos, nebo z veřejně dostupných zdrojů.

Osobní údaje používáme např. pro přizpůsobené nabídky, vylepšené služby a podporu pro vaše produkty Grundfos a zvýšenou funkčnost nabídek Grundfos. Jinými slovy, používáme a analyzujeme osobní údaje, abychom vám zajistili kvalitní, přizpůsobený zákaznický zážitek na základě vašich preferencí a vašich interakcí se společností Grundfos a neustále zlepšovali nabídky společnosti Grundfos. Vaše osobní údaje dále používáme pro interní účely společnosti Grundfos, včetně:

 • managementu úspěchu zákazníka, tj. sledování, analýza, správa a podpora vztahů se zákazníky;
 • optimalizace marketingových a prodejních činností, např. analýza požadavků zákazníků na cílenou reklamu nebo poskytnutí informací o doplňkových službách/produktech do stávajícího portfolia;
 • optimalizace a rozvoje služeb podpory zákazníků;
 • komunikačních účelů, např. rozhovory se zákazníky nebo příběhy;
 • školení zaměstnanců Grundfosu, např. v oblasti podpory zákazníků nebo prodeje;
 • opravování chyb a technické údržby;
 • plánování, provádění a řízení smluvního vztahu se zákazníky, včetně správy a účetnictví;
 • prevence podvodů a zneužívání;
 • dodržování zákonných povinností společnosti Grundfos,  např. kontrola vývozu a celní či sankční kontroly; a
 • řešení sporů, vymáhání smluvních ujednání a zavádění, uplatňování nebo obrana právních nároků.

Abychom toho dosáhli a zároveň pro celkovou podporu zákazníků, kombinujeme a obohacujeme data, která jsme shromáždili nebo obdrželi, a využíváme profilování a automatizované rozhodování. Další informace naleznete v části „Profilování a automatizované rozhodování“ níže. To například znamená, že data uložená v našem systému řízení vztahů se zákazníky (CRM) lze kombinovat s údaji z našich marketingových systémů nebo že můžeme kombinovat marketingová data s údaji o produktech nebo naše data obohatíme o data od třetích stran nebo s pomocí AI/strojového učení. Údaje můžeme také kombinovat, abychom zajistili dodržování zákonných povinností společnosti Grundfos, např. kvůli sankcím.

Uživatelé digitálních nabídek společnosti Grundfos

Pokud jste vlastníkem nebo uživatelem digitální nabídky nebo aplikace Grundfos, včetně fyzických produktů s inteligentní funkcí, nebo pokud jste registrovaným uživatelem Grundfos (vytvořením účtu Grundfos), můžeme od vás shromažďovat osobní údaje. Vezměte prosím na vědomí, že ne všechna data týkající se produktů, služeb a aplikací budou považována za „osobní údaje“ v rámci GDPR. Osobní údaje budou pouze údaje, které budou spojeny s vámi jako subjektem.

Shromážděné osobní údaje zahrnují mimo jiné:

 • Osobní údaje, jako je vaše jméno a příjmení, ID/login uživatele a heslo, jazykové preference, video/audio nahrávky a vaše fotografie (v případě vzdálené podpory) atd.
 • Kontaktní údaje, jako je vaše (pracovní) adresa, země bydliště/zeměpisná oblast, telefonní číslo, e-mailová adresa atd.
 • Informace o práci, jako je váš zaměstnavatel/společnost, oblasti zájmu, pracovní role atd.
 • Informace o prodeji, pokud obsahují osobní údaje, které mohou být spojeny s vámi jako uživatelem, například čekající objednávky nebo aktivní předplatné, historie nákupu/objednávek, historie předplatného, ​​historie nabídek, dodací adresy, slevy a pobídky atd.
 • Informace o produktu, záruce a servisu, jako je například nainstalovaná základna (produkty a sériové číslo, adresa instalace), data instalace, stav záruky, prodloužené záruky, informace o opravách a službách, včetně stavu údržby a servisních návštěv atd.
 • Informace o použití produktu a stavu produktu, pokud obsahují osobní údaje, například průtok a tlak vody, vypouštění vody a odpadních vod, využití energie, teplota, další údaje o využití, chybové zprávy, stav údržby, čekající servisní návštěvy, protokoly využití atd. 
 • Aplikace nebo nabídky, jako jsou vaše interakce s funkcemi v různých aplikacích nebo službách (včetně používání funkcí, vyhledávání produktů, návštěv stránek, času stráveného na stránkách, provedená kliknutí nebo dotyky, písemný vstup, atd.), připojení produktu, údaje týkající se úrovně aktivity (neaktivity) v kontextu nabídky, protokoly událostí, vytvořené nebo sdílené zprávy, podrobnosti o stažených/nainstalovaných aplikacích nebo programech, vaše IP adresa, údaje o výkonu a diagnostice, statistika, údaje o verzi, typu zařízení, operačním systému a dalších specifikacích, data selhání, síťový operátor atd.
 • Aktivita na příslušných platformách třetích stran (v souladu s vašimi souhlasy/nastavením na takových sociálních médiích) a platformách našich obchodních partnerů (v souvislosti s konkrétními nabídkami). 
 • Údaje o poloze, například poloze uživatele.
 • Informace o zákaznické podpoře, jako jsou například údaje zadané v samoobslužných nebo kontaktních formulářích, protokoly chatových setkání s našimi pracovníky zákaznické podpory, ID volajícího, zvukový záznam hovorů (pokud s tím souhlasíte) atd.
 • Údaje z průzkumu spokojenosti zákazníků, jako jsou odpovědi na průzkumy, zpětná vazba poskytnutá společnosti Grundfos nebo jejím zaměstnancům atd.

Výše uvedené osobní údaje budou shromažďovány pouze v míře relevantní pro vaše využití našich nabídek a vaše interakce se společností Grundfos. Osobní údaje shromažďujeme buď přímo od vás nebo prostřednictvím vašeho využívání nabídek (včetně fyzických produktů, aplikací, cloudových služeb atd.). Příkladem přímo shromážděných osobních údajů může být situace, kdy si vytvoříte účet Grundfos, poskytnete nám své kontaktní údaje, uživatelské jméno/přihlašovací údaje a informace o zaměstnavateli a můžete nám také poskytnout další (nepovinné) údaje, jako jsou oblasti zájmu. Některé osobní údaje budou shromažďovány, pouze pokud se rozhodnete využívat konkrétní funkce, jako jsou upomínky nebo zprávy, nebo pokud propojíte svou aplikaci/produkt s účtem Grundfos (toto propojení je volitelné). Konečně můžeme shromažďovat nebo přijímat osobní údaje od třetích stran, jako jsou naši obchodní partneři, organizace dodávající/upravující vodu nebo z veřejně dostupných zdrojů.

Tyto osobní údaje používáme k tomu, abychom vám poskytli vylepšené přizpůsobení obsahu, např. funkce, které mohou optimalizovat vaši spotřebu vody, energetickou efektivitu, údržbu produktů, nastavit upomínky, doručovat zprávy atd. Stručně řečeno, chceme vám poskytnout hodnotná řešení a chceme tato řešení a zkušenosti zákazníků neustále zlepšovat. Pokud si vytvoříte účet Grundfos, shromažďujeme od vás osobní údaje, které používáme k poskytování nabídek, které vyžadují účet Grundfos (viz také „Zákazníci“ a „Příjemci marketingu“), abychom vám poskytli přizpůsobený obsah a návrhy na základě vašich preferencí a interakcí se společností Grundfos a abychom neustále zlepšovali naše nabídky a uživatelské prostředí.

Vaše osobní údaje dále používáme pro interní účely společnosti Grundfos. Mezi hlavní cíle patří:

 • management úspěchu zákazníka, tj. sledování, analýza, správa a podpora vztahů se zákazníky;
 • optimalizace našich marketingových a obchodních služeb na základě znalostí chování a užívání uživateli;
 • optimalizace a rozvoj služeb podpory zákazníků;
 • komunikační účely, např. rozhovory se zákazníky nebo příběhy;
 • školení zaměstnanců společnosti Grundfos, např. v oblasti podpory zákazníků, technické podpory nebo prodeje;
 • oprava chyb a technická údržba;
 • plánování, provádění a řízení smluvního vztahu s uživateli, včetně správy a účetnictví;
 • dodržování zákonných povinností společnosti Grundfos, např. zákony o shodě produktů nebo zákony o ochraně dat; a
 • řešení sporů, vymáhání smluvních ujednání a zavádění, uplatňování nebo obrana právních nároků.

Abychom toho dosáhli, kombinujeme a obohacujeme data, která jsme shromáždili nebo obdrželi, a využíváme profilování a automatizované rozhodování. Další informace naleznete v části „Profilování a automatizované rozhodování“ níže. To například znamená, že můžeme kombinovat údaje o různých produktech a z různých aplikací, nebo že můžeme kombinovat údaje o prodeji s údaji o použití produktu (viz „Zákazníci“ a „Příjemci marketingu“), nebo naše data obohatíme o data od třetích stran nebo s pomocí AI/strojového učení. 

Dodavatelé

Pokud jste vy nebo váš zaměstnavatel dodavatelem společnosti Grundfos nebo subdodavatelem dodavatele společnosti Grundfos, můžeme od vás shromažďovat osobní údaje, abychom zajistili, že náš obchodní vztah bude fungovat efektivně a hladce. 

Shromážděné osobní údaje zahrnují mimo jiné:

 • Osobní údaje, jako je vaše jméno a příjmení, uživatelské jméno/přihlašovací jméno a heslo (pokud existuje), podpis, jazykové preference atd.
 • Kontaktní údaje, jako je vaše (pracovní) adresa, země bydliště/zeměpisná oblast, telefonní číslo, e-mailová adresa atd.
 • Informace týkající se práce, jako je vaše odvětví práce, role, zaměstnavatel, vztah s jinými stranami, status pracovního povolení, vzdělání a absolvované kurzy/certifikáty (pokud jsou relevantní) atd.
 • Informace o dodavateli, pokud obsahují osobní údaje, jako je e-mailová korespondence, historie dodávky se společností Grundfos, doporučení, recenze výkonu, účast na veletrzích atd.
 • Transakční a/nebo finanční informace, pokud obsahují osobní údaje, jako jsou fakturační údaje, bankovní údaje, informace od úvěrových agentur atd.
 • Podrobnosti týkající se návštěv nebo práce na pobočce společnosti Grundfos nebo kdekoli jinde v rozsahu, v jakém spravujeme nebo usnadňujeme vaši návštěvu v kontextu Grundfosu nebo pokud vykonáváte práci v pobočkách Grundfosu nebo jménem společnosti Grundfos v jiných oblastech, jako je například důvod vaší návštěvy, a pokud je to relevantní, dietní požadavky, ubytování, cestovní itinerář, kopie pasu (je-li požadována), adresa bydliště (je-li požadována), nouzové kontakty, fotografie a skupinové fotografie atd.
 • Údaje z průzkumu o dodavateli, jako jsou odpovědi na průzkumy, zpětná vazba poskytnutá společnosti Grundfos nebo jejím zaměstnancům atd.

Výše uvedené osobní údaje budou shromažďovány pouze v míře relevantní pro váš vztah a interakce jako dodavatele se společností Grundfos. Vaše osobní údaje shromažďujeme hlavně přímo od vás nebo vašeho zaměstnavatele/spolupracovníků, např. když nám poskytnete své kontaktní údaje nebo když s vámi navážeme obchodní vztah. Můžeme také shromažďovat osobní údaje z vašeho používání našich webových stránek (viz „Návštěvníci webových stránek“, a pokud máte účet Grundfos, také „Uživatelé digitálních nabídek společnosti Grundfos“). Konečně můžeme shromažďovat nebo přijímat osobní údaje od třetích stran, jako jsou naši obchodní partneři, nebo z veřejně dostupných zdrojů.

Osobní údaje používáme pro každodenní spolupráci, plánování, administrativu, vyřizování faktur atd. Vaše osobní údaje také používáme k zajištění dodržování zákonných povinností společnosti Grundfos, např. pokud jde o sankce nebo iniciativy proti praní peněz/protikorupční opatření nebo dodržování firemní politiky společnosti Grundfos, k předcházení podvodům a zneužívání, řízení a vymáhání smluvních závazků a/nebo zavádění, uplatňování nebo obhajobě právních nároků. Údaje můžeme také kombinovat, abychom zajistili dodržování zákonných povinností společnosti Grundfos, např. kvůli sankcím, nebo abychom zajistili dodržování našeho kodexu chování dodavatele.

Právní základy pro zpracování osobních údajů společností Grundfos

Při shromažďování a zpracování osobních údajů používáme v souladu se zákony na ochranu údajů různé právní základy, v závislosti na konkrétním kontextu:

 • V některých případech požadujeme váš souhlas (GDPR čl. 6 odst. 1 písm. a), např. váš souhlas s přijímáním přizpůsobených marketingových materiálů (ale mějte na paměti, že v souladu s místními zákony mohou být některé jurisdikce založeny na opt-out namísto opt-in) nebo na vašem souhlasu s cookies na našich webových stránkách. Nezapomeňte, že Váš souhlas můžete kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nijak neovlivní zákonnost zpracování dat před jeho stažením nebo zpracování dat na jiném právním základě, než je souhlas.
 • Pokud jste zákazníkem, odběratelem digitálních nabídek, dodavatelem nebo registrovaným uživatelem společnosti Grundfos, často budou vyžadovány vaše osobní údaje za účelem uzavření smlouvy (zahrnuje naše Podmínky použití a/nebo jakoukoli smlouvu uzavřenou s vaším zaměstnavatelem) nebo poskytnutí služby (GDPR čl. 6 odst. 1 písm. b). Bude tomu tak, například když vám umožníme používat inteligentní funkce čerpadla, pokud máte přístup k aplikaci nebo cloudové službě, když zpracováváme informace o zákaznících a dodavatelích v našich IT systémech, abychom zajistili, že smluvní závazky budou spravovány. Pokud neposkytnete příslušné osobní údaje, možná vám nebudeme moci poskytnout konkrétní službu (např. přístup k aplikaci nebo webové stránce nebo použití inteligentní funkce).
 • Jsme povinni dodržovat řadu zákonných povinností, včetně povinnosti vedení účetnictví/evidence, daňových a celních povinností, sankcí a povinností souvisejících s kontrolou vývozu atd. Z tohoto důvodu zpracováváme vaše osobní údaje, abychom zajistili dodržování těchto předpisů (GDPR čl. 6 odst. 1 písm. c).
 • V některých kontextech zpracováváme vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů společnosti Grundfos (GDPR čl. 6 odst. 1 písm. f). To se stává například když využíváme data z našich nabídek (produktů, služeb a digitálních řešení jako jsou aplikace, cloudové služby a webové stránky) k analýze využití a chování/interakce našich zákazníků, které pak využíváme k vytváření hodnoty pro naše zákazníky/uživatele zlepšováním našich nabídek (přidané funkce, optimalizace výkonu, přizpůsobené uživatelské zkušenosti, technická údržba atd.). Na naše legitimní zájmy spoléháme také, když využíváme data pro přizpůsobení našich marketingových, prodejních a jiných zákaznických iniciativ prostřednictvím profilování, výběru marketingových/prodejních kanálů atd. Jedná se však také o případy, kdy vás zveme k účasti na průzkumu, nebo pokud se snažíme prokázat, uplatňovat nebo bránit právní nároky. Interní účely uvedené výše v každé kategorii jsou založeny na našich oprávněných zájmech, pokud nejsou konkrétně založeny na smlouvě nebo zákonném závazku. Tyto legitimní zájmy nebudou potlačené zájmy nebo základními právy a svobodami vás jako subjektu údajů - v tomto ohledu zdůrazňujeme, že naše sledování legitimních zájmů je také ve prospěch vás jako zákazníka, uživatele, příjemce marketingu, dodavatele a návštěvníka webu. Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak se vaše osobní údaje zpracovávají pro naše oprávněné zájmy, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat k jinému účelu, než pro který byly původně shromážděny, pouze pokud je to nezbytné pro splnění zákonných nebo regulačních povinností (např. předání soudům nebo orgánům činným v trestním řízení), pokud jste k takovému zpracování udělili souhlas nebo pokud je zpracování jinak zákonné.

Jak sdílíme a přenášíme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje sdílíme pouze v případě potřeby k uskutečnění výše popsaných účelů. Hlavní kategorie příjemců jsou:

 • Ostatní společnosti skupiny Grundfos.
 • Obchodní partneři společnosti Grundfos (např. dodavatelé, prodejní a marketingoví partneři (včetně platforem sociálních médií), partneři pro digitální nabídky a IoT, logističtí partneři, organizátoři akcí, zákazníci společnosti Grundfos s ohledem na konkrétní nabídky (např. vodovody, zařízení na úpravu vody nebo poskytovatelé dálkového vytápění) atd.).
 • Poskytovatelé IT služeb a zpracovatelé dat jménem společnosti Grundfos, např. hostingové služby, IT podpora, cloudové služby, služby správy uživatelů atd.
 • Ostatní příjemci podporující obchodní operace Grundfos, např. poradci společnosti Grundfos, partneři pro kontrolu sankcí atd.
 • Jiné oprávněné třetí strany, které mohou potřebovat přístup k osobním údajům nebo je ukládat, pokud to vyžadují nebo umožňují platné zákony (např. vládní úřady nebo jiné příslušné veřejné orgány, soudy, rozhodčí soudy, právníci atd.).

Vaše osobní údaje neprodáváme ani nesdílíme s irelevantními třetími stranami.

V některých případech mohou být vaše osobní údaje přeneseny do zemí mimo EU/EHP. Nastane-li tato situace, společnost Grundfos Vám zaručuje, že tento přenos bude proveden v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. To znamená, že jakákoli strana mimo EU/EHP (a země, na které se vztahuje rozhodnutí o přiměřenosti EU), která získá Vaše osobní údaje, musí zaručit adekvátní ochranu, např. připojením ke standardním smluvním doložkám EU.

Pokud se nacházíte mimo EU/EHP, mohou být vaše osobní údaje předávány do zemí EU/EHP nebo jinak mimo vaši zemi pobytu. Při přenosu dat přes hranice dbáme na dodržování místních požadavků.

Profilování a automatizované rozhodování

Používáme profilování (automatizované analýzy nebo předpovědi založené na profilu vás nebo podobných kategorií jednotlivců) a automatizované rozhodování, abychom vám poskytli obsah a interakce s přidanou hodnotou. Příkladem mohou být přizpůsobené nabídky, reklamy a další marketingové materiály, o kterých si myslíme, že pro vás budou mít větší hodnotu než obecné marketingové materiály. Děláme to také proto, abychom mohli určit co, kdy a jak bychom vám měli sdělit, abychom vylepšili zákaznické prostředí a uživatelskou zkušenost, např. otázka toho, kdy se na vás obrátit s relevantními materiály, přizpůsobení vaší domovské stránky nebo zkušenosti s produktovým centrem Grundfos atd. Jak je uvedeno výše, znamená to, že můžeme použít údaje obsažené např. v našem systému řízení vztahů se zákazníky (CRM) spolu s podrobnostmi o historii nákupu, využití produktu, jiných nabídkách, historií služeb, vyhledávání na našem webu, činností na sociálních médiích atd., abychom získali úplnější představu o chování a požadavcích vás jako zákazníka nebo uživatele.

Při provádění našich analýz a sestavování statistik budeme v maximální možné míře anonymizovat a agregovat data.

Máte právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování souvisejících s takovým přímým marketingem, a máte také právo vznést námitky za jiných okolností. Pokud jste předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, které má právní účinky týkající se vás nebo které vás významně ovlivňuje, máte právo požadovat zásah člověka. Viz níže uvedená část nazvaná „Vaše práva“.

 

Uchovávání osobních údajů

Osobní data shromážděná k výše uvedeným účelům budou uchovávána po dobu nezbytně nutnou k relevantním účelům. Například:

 • Při registraci do účtu Grundfos obdržíte e-mail pro ověření účtu a až dva e-maily s upomínkou. Pokud svůj účet neověříte do 7 dnů, budou vaše osobní údaje smazány. Pokud nejste aktivní dva roky (24 měsíců), bude váš účet Grundfos včetně vašich osobních údajů smazán. Před smazáním obdržíte po 23 měsících nepoužívání dvě e-mailové upomínky.
 • Pokud jste vy nebo váš zaměstnavatel zákazníkem nebo dodavatelem, uchováme vaše kontaktní údaje, dokud s vámi budeme mít aktivní vztah. V případě, že vztah přestane být aktivní, budou osobní údaje uchovány po další období, abychom zajistili, že jsme v případě potřeby schopni obnovit vztah, nebo tak dlouho, jak to vyžaduje platné právo a po dobu nezbytnou k zajištění řádného plnění zbývajících smluvních závazků.
 • Pokud jste dříve byli odběratelem našich digitálních nabídek, můžeme si po deaktivaci vaše osobní údaje uchovat po přiměřenou dobu, abychom usnadnili přístup a kvalitu digitálních nabídek, pokud se později rozhodnete se vrátit. Dobu uchování stanovíme na základě toho, co považujeme za realistické časové období pro vracející se uživatele.
 • Finanční, transakční, daňové/celní údaje a osobní údaje související s dodržováním předpisů (jako jsou fakturační údaje, přijaté nebo provedené platby, výsledky kontrol sankcí atd.) budou uchovávány tak dlouho, jak to vyžadují platné zákony nebo jak dlouho bude nezbytné k zajištění řádného plnění smluvních závazků.
 • Záznamy hovorů do naší zákaznické podpory a ID volajícího budou uloženy po dobu tří měsíců. Aby bylo možné vést záznamy o provedených nákupech a uzavřených dohodách, mohou být záznamy uchovávány po delší dobu, pokud jste si produkt nebo službu zakoupili telefonicky. 

Je-li zahájeno nebo zvažováno soudní nebo disciplinární řízení, mohou být osobní údaje uloženy až do jeho skončení, včetně lhůty pro případné odvolání, a poté budou vymazány nebo archivovány.

Pokud jsou osobní údaje vymazány, mohou být údaje (včetně informací o chování) uchovávány v anonymizované podobě, která neumožňuje vaší identifikaci.

Vaše práva

Vždy máte následující práva:

Odebrání souhlasu: Pokud jste vyjádřili souhlas s jakýmkoli zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nijak neovlivní zákonnost zpracování dat před jeho stažením nebo zpracování dat na jiném právním základě, než je souhlas.

V závislosti na vaší poloze a v souladu s platnými zákony, včetně GDPR, můžete také těžit z níže uvedených práv:

Právo na přístup k údajům: Máte právo od nás obdržet potvrzení o tom, zda jsou nebo nejsou vaše osobní údaje zpracovávány, a požádat o přístup k nim. Informace o přístupu mimo jiné zahrnují účely, pro které jsou údaje zpracovávány, kategorie dotyčných osobních údajů a příjemce nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje poskytnuty. Toto právo však není absolutní a zájmy jiných osob mohou omezit Vaše právo na přístup. Máte právo obdržet kopii zpracovávaných osobních údajů. Budou-li požadovány další kopie, můžeme Vám na základě administrativních nákladů účtovat přiměřený poplatek.

Právo na opravu údajů: Máte právo požadovat opravu nepřesností v rámci Vašich osobních údajů. V závislosti na účelu, pro který jsou údaje zpracovávány, máte právo na zkompletování osobních údajů, a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz údajů („právo být zapomenut“): Za určitých okolností máte právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, a my jsme povinni tyto údaje vymazat.

Právo na omezení zpracování: Za určitých okolností máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů. V tom případě budou příslušné údaje označeny a budou moci být námi zpracovány pouze pro určité účely.

Právo na námitku: Za určitých okolností máte právo vznést námitky z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, nebo – pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu – kdykoliv když máte námitky na náš způsob zpracování osobních údajů a v tom případě nás můžete požádat, abychom vaše osobní údaje již nezpracovávali.

Právo na přenositelnost dat: Za určitých okolností máte právo obdržet Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu a předat tyto údaje dalším subjektům bez překážek z naší strany.

Právo podat stížnost: Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje GDPR, máte právo podat stížnost orgánu dozoru, zejména v členském státě EU nebo EHP, ve kterém máte bydliště, pracujete nebo kde údajně došlo k porušení. Právo podat stížnost u vašeho místního dozorového orgánu se může také vztahovat mimo EU/EHP, v závislosti na vaší lokalitě.

 

Úředníci pro ochranu údajů a kontaktní informace

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo našeho zpracování vašich osobních údajů, nebo pokud chcete uplatnit některá z vašich práv, podle způsobů uvedených výše, kontaktujte prosím společnost Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Dánsko, +45 87 50 14 00, dataprivacy@grundfos.com

V případě, že je vaše místní prodejní společnost Grundfos společným správcem dat společně se společností Grundfos Holding A/S, kontaktní údaje pro místní prodejní společnost najdete zde.

Některé společnosti v rámci skupiny Grundfos jmenovaly úředníky pro ochranu údajů (ÚOOÚ). Jejich kontaktní údaje najdete zde.

Změny v Zásadách o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na jakoukoli změnu těchto Zásad ochrany osobních údajů. Pokud jsou změny těchto Zásad ochrany osobních údajů považovány za podstatné a významné, budete o nich zvláštně informováni e-mailem nebo prostřednictvím webových stránek společnosti Grundfos. Aktuální verze Podmínek používání bude vždy k dispozici na našem webu.