Koncoví uživatelé

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE TŘÍFÁZOVÝCH ČERPADEL UNILIFT APB A TŘÍFÁZOVÝCH PŘEČERPÁVACÍCH STANIC MULTILIFT MSS

Tímto způsobem vás chceme upozornit na bezpečnostní varování týkající se třífázových čerpadel Grundfos UNILIFT APB a třífázových přečerpávacích stanic Grundfos MULTILIFT MSS.

Na základě našeho vlastního šetření jsme došli k závěru, že některé z výrobků by za určitých okolností během provozu mohly představovat riziko úrazu elektrickým proudem. Nedotýkejte se čerpadla nebo zdvihací stanice, která je zapnutá.

Riziko představují pouze třífázová čerpadla UNILIFT APB vyráběná od 49. týdne 2016 do 37. týdne 2017 a třífázové stanice MULTILIFT MSS vyrobené od 27. týdne 2012 do 37. týdne 2017, protože konstrukce ostatních modelů je odlišná od těchto modelů. V příloze naleznete pokyny k identifikaci postižených produktů.

Společnost Grundfos důrazně žádá, abyste ověřili, zda máte třífázové drenážní čerpadlo UNILIFT APB nebo třífázovou stanici MULTILIFT MSS. Pokud ano, okamžitě kontaktujte svého instalačního technika nebo autorizovaného servisního partnera Grundfos, aby vám zařízení vyměnili nebo opravili.

Pokud vlastníte produkt vyrobený ve zmíněných obdobích:

1.     Nedotýkejte se čerpadla, když je připojeno k síti.

2.     Pokud chcete produkt zkontrolovat, musíte jej odpojit od sítě.

3.     Pokud nevíte, jak odpojit čerpadlo nebo zdvihací stanici od rozvodné sítě, okamžitě kontaktujte svého instalačního technika nebo autorizovaného servisního partnera Grundfos, aby provedli tuto kontrolu za vás a naplánujte si schůzku pro výměnu nebo opravu.

4.     Společnost Grundfos bezplatně vymění nebo opraví třífázové čerpadlo UNILIFT APB nebo třífázovou přečerpávací stanici MULTILIFT MSS.

5.     Pokud máte mobilní aplikaci, nepoužívejte ji.

Pokud máte další dotazy, můžete kontaktovat autorizovaného servisního partnera Grundfos nebo vašeho instalačního technika.

Velice se omlouváme za případné nepříjemnosti, které tím můžeme způsobit, ale bezpečnost, zodpovědnost a spolehlivost jsou pro společnost Grundfos hlavní prioritou.

 

 

Stáhněte si pokyny pro identifikaci dotčených produktů

Stáhnout

 

Otázky a odpovědi

Přejít na Q a A