01-09-2017

Bezpečnostní upozornění - září 2017

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE TŘÍFÁZOVÝCH ČERPADEL UNILIFT APB A TŘÍFÁZOVÝCH  STANIC MULTILIFT MSS SPOLEČNOSTI GRUNDFOS

Společnost Grundfos vydala bezpečnostní varování týkající se našich třífázových čerpadel UNILIFT APB vyrobených od 49. týdne 2016 do 37. týdne 2017 a třífázových stanic MULTILIFT MSS vyrobených od 27. týdne 2012 do 37. týdne 2017.

Za určitých okolností představují tyto výrobky riziko úrazu elektrickým proudem. Proto je velmi důležité, abychom co nejrychleji identifikovali, opravili a/nebo a vyměnili dotčené produkty.

Vezměte prosím na vědomí, že z důvodu nebezpečí úrazu elektrickým proudem by se měl o identifikaci a výměnu nebo opravu dotčených produktů postarat pouze odborník.

Prosím podívejte se na odkazy níže, kde můžete najít komplexnější postupy řešení:

Multilift MSS.11.3.2 (3 phase)

UNILIFT AP50B (3 phase / 0,8 & 1,1 kW)