Otázky a Odpovědi

 

Otázka: Kterých produktů se to týká?

Odpověď: U třífázových čerpadel UNILIFT APB je to série vyrobená od 49. týdne 2016 do 37. týdne 2017.

P/N: 96004601, 96468195, 96Z01846, 96Z01874, 96Z01885, 96Z01920, 96Z01928, 98951545, 96004589, 96004631, 96Z01866, 96468194

Odpověď: U třífázových přečerpávacích stanic MULTILIFT MSS je to série vyrobená od 27. týdne 2012 do 37. týdne 2017.

P/N: Kompletní jednotky: 97901027, 97901029, 98714824 (jen v Číně), 97901061, 97901063, 98721203

S namontovanými motory: 97823655, 98094196, 98167954, 98167955

 

Otázka: Jak mohu zjistit, zda se to týká mého produktu?

Odpověď: Tím, že zkontrolujete výrobní štítek čerpadla nebo motoru nebo tím, že zkontrolujete, zda číslo produktu odpovídá uvedeným číslům. Ujistěte se, že je čerpadlo nebo zdvihací stanice odpojena od elektrické sítě.

 

Otázka: Je toto varování vážné?

Odpověď: Ano. Dotčené produkty mohou představovat závažné nebezpečí pro zdraví uživatele.

 

Otázka: Co se může stát?

Odpověď: Dotčené výrobky mohou za určitých okolností způsobit uživatelům úraz elektrickým proudem.

 

Otázka: Mohu používat nainstalovanou čerpací jednotku, než bude vyměněna?

Odpověď:  Ano, ale nedotýkejte se čerpadla ani kovových součástí připojených k produktu. Okamžitě kontaktujte svého instalačního technika nebo autorizovaného servisního partnera Grundfos, aby vám zařízení vyměnili nebo opravili. Čerpadla používaná pro mobilní aplikace nesmí být používána, dokud nebudou vyměněna.

 

Otázka: Proč jen ve zmíněných obdobích?

Odpověď: Ostatní výrobky ze série vyrobené mimo dotčené období jsou navrženy odlišně nebo s jinými řešeními pro zkratový jistič.

 

Otázka: Jak mohu předejít takovému riziku?

Odpověď: Jen pokud dotčené produkty vyměníte nebo opravíte.

 

Otázka: Mám třífázové čerpadlo UNILIFT APB nebo třífázovou  stanici MULTILIFT MSS, co mám dělat?

Odpověď: Začněte okamžitě jednat. Nedotýkejte se čerpadla. Neprodleně kontaktujte svého instalačního technika nebo autorizovaného servisního partnera Grundfos, aby vám zařízení vyměnili nebo opravili. Pokud si nevíte rady, požádejte o pomoc vašeho instalačního technika.

 

Otázka: Jsou výrobky mimo uvedené období bezpečné?

Odpověď: Ano. U nových produktů byl problém opraven a výrobky vyrobené mimo uvedené období jsou navrženy odlišně.

 

Otázka: Kdo pomůže spotřebitelům v případě, když si nejsou jistí nebo pokud potřebují více informací?

Odpověď: Pro více informací prosím kontaktujte svého instalačního technika nebo autorizovaného servisního partnera Grundfos.

 

Otázka: Kdo zaplatí za opravu nebo výměnu?

Odpověď: Společnost Grundfos pokryje veškeré náklady spojené s opravami nebo výměnami dotčených produktů.

 

Otázka: Co mám dělat, když mám čerpadlo, které příležitostně používám pro přenosné použití?

Odpověď: Prosím, okamžitě přestaňte čerpadlo používat a kontaktujte svého instalačního technika nebo autorizovaného servisního partnera Grundfos, aby vám zařízení vyměnili nebo opravili. Pokud jste čerpadlo koupili online, prosím kontaktujte svého instalačního technika nebo autorizovaného servisního partnera Grundfos.