Velkoobchody

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE TŘÍFÁZOVÝCH ČERPADEL UNILIFT APB A TŘÍFÁZOVÝCH PŘEČERPÁVACÍCH STANIC MULTILIFT MSS SPOLEČNOSTI GRUNDFOS

Prostřednictvím tohoto sdělení vás informujeme o bezpečnostním varování a žádáme vás o neprodlenou asistenci.

Společnost Grundfos vydala bezpečnostní varování týkající se našich třífázových čerpadel UNILIFT APB vyrobených od 49. týdne 2016 do 37. týdne 2017 a třífázových přečerpávacích stanic MULTILIFT MSS vyrobených od 27. týdne 2012 do 37. týdne 2017.

Na základě našeho vlastního šetření jsme došli k závěru, že některé z výrobků by za určitých okolností během provozu mohly představovat riziko úrazu elektrickým proudem.

Riziko představují pouze výrobky vyrobené ve zmíněných obdobích, protože konstrukce jiných modelů je odlišná. V příloze naleznete pokyny k identifikaci postižených produktů.

Vzhledem k tomu, že jste v minulosti tyto výrobky prodávali, vás tímto žádáme o vaši okamžitou pomoc a asistenci, aby byly veškeré dotčené výrobky co nejdříve identifikovány a vyměněny nebo opraveny.

Společnost Grundfos vás tímto jako velkoobchodníka důrazně vyzývá, abyste:

  • přestali prodávat dotčené produkty a vrátili zásoby společnosti Grundfos. Náhradu vám zašleme co nejdříve.
  • pomohli identifikovat už prodané dotčené produkty.
  • kontaktovali své instalační techniky s pomocí přiloženého dopisu

Postup opravy a výměny naleznete v podrobných pokynech níže.

Potřebujeme vaši pomoc:

Abychom zvládli kontaktovat všechny instalační techniky, kteří tento produkt koupili, potřebujeme Vaši pomoc.

1: Zkontrolujte prosím interní databázi instalačních techniků, kteří si produkty zakoupili 

Grundfos UNILIFT P/N: 96004601, 96468195, 96Z01846, 96Z01874, 96Z01885, 96Z01920, 96Z01928, 98951545, 96004589, 96004631, 96Z01866, 9646819

Grundfos MULTILIFT P/N: Kompletní jednotky: 97901027, 97901029, 98714824 (jen v Číně), 97901061, 97901063, 98721203

S namontovanými motory: 97823655, 98094196, 98167954, 98167955

2: Prosím zašlete přiložený dopis relevantním instalačním technikům. 

Pokud nám pošlete kontaktní informace na vaše instalační techniky, převezmeme odpovědnost za jejich přímé kontaktování, pokud to bude pro vás vhodné.

Nápravná opatření:

1: Společnost Grundfos vymění nebo opraví všechna třífázová čerpadla UNILIFT APB vyrobená od 49. týdne 2016 do 37. týdne 2017. Tato výměna je pro koncového zákazníka bezplatná a společnost Grundfos pokryje i další náklady vzniklé v souvislosti s výměnou produktu.

Společnost Grundfos opraví nebo vymění motor u všech třífázových přečerpávacích stanic MULTILIFT MSS vyrobených od 27. týdne 2012 do 37. týdne 2017. Společnost Grundfos pokryje veškeré náklady vzniklé v souvislosti s touto výměnou.

2: Společnost Grundfos informuje příslušné úřady, distributory, instalační firmy a konečné uživatele, že výrobky ze specifikovaného období mohou za určitých okolností představovat riziko úrazu elektrickým proudem.

3: Společnost Grundfos zároveň publikuje bezpečnostní varování na příslušných webových stránkách Grundfos a dalších komunikačních kanálech a nabízí další pomoc a informace.

Velice se omlouváme za případné nepříjemnosti, které tím můžeme způsobit, ale bezpečnost, zodpovědnost a spolehlivost jsou pro společnost Grundfos hlavní prioritou.

Vezměte prosím na vědomí, že s ohledem na ohrožení bezpečnosti a naléhavost očekáváme, že jako vážený a věrný partner bez váhání přijmete nezbytné kroky pro zvládnutí tohoto problému.

 

Stáhněte si pokyny pro identifikaci dotčených produktů

Stáhnout

 

Otázky a odpovědi

Přejít na otázky a odpovědi