Få del i renoveringspotentialet!

EU's klimamål sætter gang i mange grønne initiativer i alle medlemslandene, hvilket også betyder e øget fokus på energieffektiviteten i mindre beboelsesejendomme og etagebyggeri. En oplagt måde til at mindske CO2-udledningen på er at installere pumper, der forbedrer effektiviteten.

Sammen kan vi gøre dine kunders bygninger mere bæredygtige og rare at opholde sig i.

Aldrig har det været vigtigere at reducere CO2-udledningen

Ifølge beregninger fra Europa-Kommissionen forventes mere end 85% (a) af bygningsmassen i EU stadig at være i brug i 2050. Det kan have negative konsekvenser for klimaet, da energiforbruget i ældre byggeri kan være op til 20 gange højere (b) end i nyere, energieffektivt byggeri. Desværre er det kun 1% (c) af den ældre bygningsmasse, der energirenoveres hvert år.

For at understøtte EU's klimaplan og reducere energiforbruget og CO2-udledningen er der derfor et stort behov og potentiale for at energieffektivisere den eksisterende bygningsmasse.

Lad os sammen sætte gang i energirenoveringerne nu!

I takt med at EU's klimaplaner stimulerer arbejdet med energirenoveringer, begynder flere bygningsejere at interessere sig for energieffektive løsninger, der kan gøre bygningerne mere bæredygtige. Det potentiale kan du få del i, hvis du hjælper dine kunder med at reducere energi- og vandforbruget og fortæller dem om fordelene ved energieffektive og bæredygtige pumpeløsninger.

Video: © [EU, 2020] [i] / Kilde: EC–Audiovisual Service

 

Hvorfor er energirenoveringer nødvendige?

I EU tegner bygninger sig for 40% af det samlede energiforbrug og 36% af den samlede CO2-udledning (d).

35% af bygningsmassen er mere end 50 år gammel (d).

75% af ældre bygninger har lav energimærkning (d).

Kun 1% af ældre byggerier energirenoveres hvert år (c).

 

Hvad er mulighederne?

Potentialet for energirenoveringer er størst i ældre bygninger, da de har et større varmeforbrug.

Korrekt indregulerede varmeanlæg kan give energibesparelser på 1-7% i private hjem og op til 15% i større, ældre bygninger (e).

Energieffektive pumpeløsninger er med til at sikre bæredygtige boliger, der opfylder fremtidens behov.

 

 

Hvilke ændringer er der behov for?

Ineffektive pumper bør udskiftes med energieffektive løsninger for at minimere energiforbruget.

Varmeanlæg bør indreguleres for at spare mere energi.

Der bør installeres bæredygtige pumper i den eksisterende byggemasse for at reducere CO2-udledningen til gavn for alle.


KOM I GANG MED ENERGIRENOVERINGER – BOOK ET MØDE

Book et uforpligtende møde, og få mere viden om, hvordan energieffektive pumpeløsninger kan give dig flere forretningsmuligheder. På mødet fortæller vi dig bl.a. om, hvordan du kan hjælpe dine kunder med at gøre deres bygninger mere energieffektive og skabe et mere behageligt indeklima.

Udfyld formularen nedenfor – så kontakter vi dig hurtigst muligt for at aftale en mødedato.

Der er sket en fejl. Forsøg igen.

Udfyld de påkrævede felter.

Felt skal udfyldes

Felt skal udfyldes

Felt skal udfyldes

Mobil Ikke gyldig

Felt skal udfyldes

Primært arbejdsområde

Felt skal udfyldes

AC_language

Mange tak for din interesse i energieffektive pumpeløsninger til mindre beboelsesejendomme og etagebyggerier.

Vi kontakter dig snarest muligt for at aftale et uforpligtende møde. Her vil vi snakke om, hvordan du hjælper dine kunder til mere energieffektive boliger, og hvordan det kan give dig flere forretningsmuligheder.

Venlig hilsen
Grundfos

Nye forretningsmuligheder med dokumentation af pumpens miljøpåvirkning

Det er vigtigt at vide, hvordan pumpeløsninger påvirker miljøet. En miljødeklaration som EPD (Environmental Product Declaration) dokumenterer produktets indvirkning på miljøet og beskriver netop den miljøpåvirkning, som produktet har i hele sin levetid. En EPD-deklaration kan også gøre det nemmere at opnå BREEAM-certificering af et byggeprojekt.

Som den første cirkulationspumpe i verden har Grundfos' MAGNA3 cirkulationspumpe opnået en EPD-miljødeklaration. MAGNA3 er konstrueret til varme- og køleinstallationer i bl.a. beboelsesejendomme og etagebyggeri, og sikrer et meget lavt energiforbrug til gavn for klimaet.

Lad os gøre en forskel - sammen!

Grundfos arbejder tæt sammen med både installatører og boligejere om at skabe bæredygtige boliger gennem energirenoveringer. Vi vil også gerne hjælpe dig, så du kan hjælpe dine kunder med at skabe mere energieffektive og bæredygtige boliger, der er behagelige at opholde sig i.

Den stigende efterspørgsel på energieffektive løsninger åbner også op for nye forretningsmuligheder for dig og din virksomhed. Lad os sammen sætte yderligere skub i at energirenovere den eksisterende bygningsmasse, så både energi- og vandforbrug samt CO2-udledningen reduceres. Det gavner både miljøet og din forretning.

Vil du vide mere om, hvordan Grundfos' løsninger kan give dine kunder mere bæredygtige bygninger?

Kilder
(a) Europa-Kommissionen: Renovation wave, https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/renovation-wave_en
(b) Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Brussels 14.10.2020, SWD(2020) 550 final, A Renovation Wave for Europe - greening our buildings, creating jobs, improving lives
(c) Europa-Kommissionen, In focus: Energy efficiency in buildings, https://ec.europa.eu/info/news/focus-energy-efficiency-buildings-2020-feb-17_en
(d) Europa-Kommissionen, direktivet om bygningers energimæssige ydeevne, https://ec.europa.eu/energy/sites/energ/files/docuents/buildings_performance_factsheet.pdf
(e) Irrek, W., Optimierung der Heizungssysteme und hocheffiziente Umwälzpumpen in grösseren Gebäuden, 2005, Guzek, G., Zur Energieeinsparung in Heizungsanlagen durch den hydraulischen Abgleich, 2009, Seifert, J.; Meinzenbach, A., Knorr, M. Perschk, A., Energetischer Vergleich von thermostatischen Heizkörperventilen mit und ohne Durchflussregelung, 2014