Få del i renoveringspotentialet!

EU's klimamål sætter gang i mange grønne initiativer i alle medlemslandene, hvilket også betyder e øget fokus på energieffektiviteten i mindre beboelsesejendomme og etagebyggeri. En oplagt måde til at mindske CO2-udledningen på er at installere pumper, der forbedrer effektiviteten.

Sammen kan vi gøre dine kunders bygninger mere bæredygtige og rare at opholde sig i.

 

Aldrig har det været vigtigere at reducere CO2-udledningen

Ifølge beregninger fra Europa-Kommissionen forventes mere end 85 % (a) af bygningsmassen i EU stadig at være i brug i 2050. Det kan have negative konsekvenser for klimaet, da energiforbruget i ældre byggeri kan være op til 20 gange højere (b) end i nyere, energieffektivt byggeri. Desværre er det kun 1 % (c) af den ældre bygningsmasse, der energirenoveres hvert år.

For at understøtte EU's klimaplan og reducere energiforbruget og CO2-udledningen er der derfor et stort behov og potentiale for at energieffektivisere den eksisterende bygningsmasse.

Lad os sammen sætte gang i energirenoveringerne nu!

I takt med at EU's klimaplaner stimulerer arbejdet med energirenoveringer, begynder flere og flere bygningsejere at interessere sig for energieffektive løsninger, der kan gøre deres boliger mere bæredygtige. Det potentiale kan du få del i, hvis du hjælper dine kunder med at reducere energi- og vandforbruget og fortælle dem om fordelene ved energieffektive og bæredygtige pumpeløsninger.

Se videoen: Derfor er energioptimering af beboelsesejendomme en god forretning

Hør Himmerland Boligforening fortælle om deres erfaring med energirenoveringer af ældre boligbyggeri.

Ville du gerne kunne se de tekniske problemer i ejendommen, før de opstår?

Overvågning, styring og drift af vand- og varmeinstallationer i beboelsesejendomme kræver ikke nødvendigvis investering i CTS-systemer. Grundfos tilbyder en enkel løsning, der også kan forudse driftsproblemer – Grundfos Building Connect.

 

Hvorfor er energirenoveringer nødvendige?

I EU tegner bygninger sig for 40% af det samlede energiforbrug og 36% af den samlede CO2-udledning (d).

35% af bygningsmassen er mere end 50 år gammel (d).

75% af ældre bygninger har lav energimærkning (d).

Kun 1% af ældre byggerier energirenoveres hvert år (c).

 

Hvad er mulighederne?

Potentialet for energirenoveringer er størst i ældre bygninger, da de har et større varmeforbrug.

Korrekt indregulerede varmeanlæg kan give energibesparelser på 1-7% i private hjem og op til 15% i større, ældre bygninger (e).

Energieffektive pumpeløsninger er med til at sikre bæredygtige boliger, der opfylder fremtidens behov.

 

 

Hvilke ændringer er der behov for?

Ineffektive pumper bør udskiftes med energieffektive løsninger for at minimere energiforbruget.

Varmeanlæg bør indreguleres for at spare mere energi.

Der bør installeres bæredygtige pumper i den eksisterende byggemasse for at reducere CO2-udledningen til gavn for alle.

Hent Energirenoveringsguiden

Kravet om at reducere energiforbruget er også en del af bæredygtighedsagendaen i mindre beboelsesejendomme. Derfor er det en god ide også at se på de tekniske installationer, når man skal i gang med at energirenovere. Grundfos-pumpeløsninger kan være en del af svaret, og både bidrage til en grønnere bygningsprofil og høj, daglig komfort for beboere.

For at hjælpe dig med at udnytte forretningsmulighederne ved energirenoveringer har vi lavet en guide, hvor du kan læse mere om

  • Komfortmæssige udfordringer
  • Fordele ved energieffektive pumpeanlæg
  • Energieffektive pumpeløsninger
  • Hvordan du kan rådgive dine kunder om energirenoveringer.

Download Grundfos Energirenoveringsguide

Mangler du svar på konkrete spørgsmål?

Book et uforpligtende møde med vores specialister inden for effektive løsninger til beboelsesejendomme og etagebyggerier. Du får konkret viden om energieffektive pumpeløsninger, og hvilke forretningsmuligheder det kan give dig.

Nye forretningsmuligheder med dokumentation af pumpens miljøpåvirkning

Det er vigtigt at vide, hvordan pumpeløsninger påvirker miljøet. En miljødeklaration som EPD (Environmental Product Declaration) dokumenterer produktets indvirkning på miljøet og beskriver netop den miljøpåvirkning, som produktet har i hele sin levetid. En EPD-deklaration kan også gøre det nemmere at opnå BREEAM-certificering af et byggeprojekt.

Som den første cirkulationspumpe i verden har Grundfos' MAGNA3 cirkulationspumpe opnået en EPD-miljødeklaration. MAGNA3 er konstrueret til varme- og køleinstallationer i bl.a. beboelsesejendomme og etagebyggeri, og sikrer et meget lavt energiforbrug til gavn for klimaet.

Kilder
(a) Europa-Kommissionen: Renovation wave, https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/renovation-wave_en
(b) Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Brussels 14.10.2020, SWD(2020) 550 final, A Renovation Wave for Europe - greening our buildings, creating jobs, improving lives
(c) Europa-Kommissionen, In focus: Energy efficiency in buildings, https://ec.europa.eu/info/news/focus-energy-efficiency-buildings-2020-feb-17_en
(d) Europa-Kommissionen, direktivet om bygningers energimæssige ydeevne, https://ec.europa.eu/energy/sites/energ/files/docuents/buildings_performance_factsheet.pdf
(e) Irrek, W., Optimierung der Heizungssysteme und hocheffiziente Umwälzpumpen in grösseren Gebäuden, 2005, Guzek, G., Zur Energieeinsparung in Heizungsanlagen durch den hydraulischen Abgleich, 2009, Seifert, J.; Meinzenbach, A., Knorr, M. Perschk, A., Energetischer Vergleich von thermostatischen Heizkörperventilen mit und ohne Durchflussregelung, 2014