8 spørgsmål Avanceret

ECADEMY-test

29 - Temperaturregulering

Denne kursustest indeholder 8 spørgsmål og kan tages så ofte, du ønsker.

Du skal besvare alle spørgsmål korrekt for at bestå prøven og gennemføre kurset.

Start test

Spørgsmål 5 af 8 Avanceret

Hvilken komponent er ofte ”det svageste led” i centrifugalpumper? 

Spørgsmål 6 af 8 Avanceret

Hvad er den forventede tilbagebetalingstid for en investering i anlægsoptimering?

Spørgsmål 7 af 8 Avanceret

Hvad er sugehøjden for den selvansugende CM-pumpe? 

Spørgsmål 8 af 8 Avanceret

Tilfreds med dine svar?

Indsend dine aktuelle svar, og få det endelige testresultat.

Indsend

Testresultater

Tillykke. Du har bestået og afsluttet testen 29 - Temperaturregulering

Opnåede badges:

Hvilken bedømmelse vil du give dette kursus?

Giv os gerne din bedømmelse af dette kursus. Husk at du skal være logget ind før du gennemfører selve testen for at kunne give din bedømmelse efterfølgende.

Fortsæt med at træne Gå til MyECADEMY

Desværre. Du bestod ikke 29 - Temperaturregulering test denne gang

Hvilken bedømmelse vil du give dette kursus?

Giv os gerne din bedømmelse af dette kursus. Husk at du skal være logget ind før du gennemfører selve testen for at kunne give din bedømmelse efterfølgende.

Correct
Q: Hvad er den mest effektive og enkle måde at styre varme- og køleanlæg på?
A: Intelligente pumper udstyret med temperatursensorer, der måler afgangstemperaturen og giver pumpen signal om at regulere flowet i overensstemmelse hermed – uden brug af ventiler.
Correct
Q: Hvilken belastningsprofil vil få mest ud af et behovsstyret reguleringsanlæg?
A: Lav flowhastighed med relativt få spidsbelastningsperioder i løbet af dagen.
Correct
Q: Hvordan er temperaturreguleringsanlæg traditionelt blevet reguleret?
A: Pumper med konstant hastighed og strengreguleringsventiler, som regulerer mængden af vand, der trænger ind i varmeveksleren.
Correct
Q: Hvilke temperaturreguleringsanlæg har det største optimeringspotentiale?
A: Regulerede temperaturreguleringsanlæg med trevejsventiler, der tilpasser driften til belastningen.
Correct
Q: Hvilken komponent er ofte ”det svageste led” i centrifugalpumper? 
A: Akseltætning 
Correct
Q: Hvad er den forventede tilbagebetalingstid for en investering i anlægsoptimering?
A: 1-5 år
Correct
Q: Hvad er sugehøjden for den selvansugende CM-pumpe? 
A: Op til 8 meter 
Correct
Q: Hvorfor skal pumper i køleanlæg, der bruger propylenglykol som kølemiddel, være overdimensionerede?
A: Propylenglykols viskositet og tæthed er højere end postevands.