8 spørgsmål Avanceret

ECADEMY-test

29 - Temperaturregulering

Denne kursustest indeholder 8 spørgsmål og kan tages så ofte, du ønsker.

Du skal besvare alle spørgsmål korrekt for at bestå prøven og gennemføre kurset.

Start test

Spørgsmål 3 af 8 Avanceret

Hvilken komponent er ofte ”det svageste led” i centrifugalpumper? 

Spørgsmål 4 af 8 Avanceret

Hvad er den forventede tilbagebetalingstid for en investering i anlægsoptimering?

Spørgsmål 6 af 8 Avanceret

Hvordan forhindrer man funktionssvigt i pumper ved transport af varmt vand med en temperatur på over 120 °C?

Spørgsmål 7 af 8 Avanceret

Hvad er forholdet mellem kapitalinvesteringen og driftsomkostningerne ved et temperaturreguleringsanlæg?

Spørgsmål 8 af 8 Avanceret

Tilfreds med dine svar?

Indsend dine aktuelle svar, og få det endelige testresultat.

Indsend

Testresultater

Tillykke. Du har bestået og afsluttet testen 29 - Temperaturregulering

Opnåede badges:

Fortsæt med at træne Gå til MyECADEMY

Desværre. Du bestod ikke 29 - Temperaturregulering test denne gang

Correct
Q: Hvordan er temperaturreguleringsanlæg traditionelt blevet reguleret?
A: Pumper med konstant hastighed og strengreguleringsventiler, som regulerer mængden af vand, der trænger ind i varmeveksleren.
Correct
Q: Hvorfor skal pumper i køleanlæg, der bruger propylenglykol som kølemiddel, være overdimensionerede?
A: Propylenglykols viskositet og tæthed er højere end postevands.
Correct
Q: Hvilken komponent er ofte ”det svageste led” i centrifugalpumper? 
A: Akseltætning 
Correct
Q: Hvad er den forventede tilbagebetalingstid for en investering i anlægsoptimering?
A: 1-5 år
Correct
Q: Hvilken belastningsprofil vil få mest ud af et behovsstyret reguleringsanlæg?
A: Lav flowhastighed med relativt få spidsbelastningsperioder i løbet af dagen.
Correct
Q: Hvordan forhindrer man funktionssvigt i pumper ved transport af varmt vand med en temperatur på over 120 °C?
A: Udstyr pumpen med dobbelte akseltætninger eller luftkølet top.
Correct
Q: Hvad er forholdet mellem kapitalinvesteringen og driftsomkostningerne ved et temperaturreguleringsanlæg?
A: 1:20
Correct
Q: Hvilke temperaturreguleringsanlæg har det største optimeringspotentiale?
A: Regulerede temperaturreguleringsanlæg med trevejsventiler, der tilpasser driften til belastningen.