6 spørgsmål Middelsvær

ECADEMY-test

1 - Livscyklusomkostninger

Denne kursustest indeholder 6 spørgsmål og kan tages så ofte, du ønsker.

Du skal besvare alle spørgsmål korrekt for at bestå prøven og gennemføre kurset.

Start test

Spørgsmål 6 af 6 Middelsvær

Hvilket element er det dyreste af alle?

Spørgsmål 6 af 6 Middelsvær

Tilfreds med dine svar?

Indsend dine aktuelle svar, og få det endelige testresultat.

Indsend

Testresultater

Tillykke. Du har bestået og afsluttet testen 1 - Livscyklusomkostninger

Opnåede badges:

Fortsæt med at træne Gå til MyECADEMY

Desværre. Du bestod ikke 1 - Livscyklusomkostninger test denne gang

Correct
Q: Hvad står LCC for?
A: Life Cycle Cost
Correct
Q: I hvilke anlæg kan den beregnede proportionale differenstrykregulering anvendes?
A: I anlæg, hvor det ikke er muligt at måle differenstrykket i anlægget, og hvor ventilautoriteten ligger under 50 %.
Correct
Q: I hvilke anlæg kan den målte proportionale differenstrykregulering anvendes?
A: I anlæg, hvor differenstrykket måles i anlægget, og hvor ventilautoriteten er under 50 %.
Correct
Q: Hvad er de tre vigtigste faktorer ved beregning af livscyklusomkostninger for erhvervsbygninger?
A: Startomkostninger, vedligeholdelsesomkostninger og miljøomkostninger
Correct
Q: I hvilke anlæg anvendes konstanttrykregulering?
A: Anlæg, hvor ventilautoriteten er højere end 50 % af det samlede tryktab.
Correct
Q: Hvilket element er det dyreste af alle?
A: Energiomkostninger