Artikel

Manglende idriftsætning - ineffektiv drift

Udfordringen ved at idriftsætte varmesystemer er at opnå det rette flow, den bedste ydelse og størst mulig komfort. Men det er ikke nemt, fordi varmeanlæg er bygget og fungerer forskelligt.


Udfordringen ved idriftsættelse af varmeanlæg

Mangelfuld idriftsætning kan føre til:

  • Overdreven energiforbrug
  • Støjgener
  • Generelt slid på anlægget
  • Utilfredse kunder

Det er ikke en nem opgave at løse. For når man installerer en pumpe, kan det være svært at vide, hvilke indstillinger der skal bruges. Oftest er pumpens hastighed indstillet til at levere tilstrækkeligt tryk for at sikre tilstrækkelig vandflow til alle områder af bygningen. Men det er ikke altid ideelt.

Vælg den rigtige indstilling

De fleste pumper har normalt en anbefalet indstilling for optimal systemdrift. Herunder beskrives kravene til to af de mest almindelige varmekilder – gulvvarme og radiatorer.

Gulvvarme

Dette er en effektiv måde at opvarme et hjem på, men på grund af den lave flowtemperatur kræver det omhyggelig idriftsætning (indregulering og pumpens indstilling).

Tryktabet i gulvvarmefordeleren er næsten uafhængigt af varmebehovet / flowet til de enkelte zoner. Det vil sige, at pumpen skal indstilles til konstant tryk, hvor differentialtrykket holdes konstant. Det sikrer et jævnt flow i hver enkelt zone, uafhængigt af andre zoner. Det igen betyder optimal varmefordeling og rumtemperatur, komfort for boligejeren og mindst muligt energiforbrug.


Radiatorer

Radiatorer bruger termostatventiler til at justere flowet til radiatoren afhængigt af varmebehovet. Det sikrer korrekt rumtemperatur og optimal komfort for boligejeren.

Et lavt varmebehov/flow fører til lavere tryktab i rørføringen i varmesystemet. I dette tilfælde forhindrer det, at pumpetrykket bliver for højt, hvilket resulterer i unødvendigt energiforbrug samt risiko for støjende ventiler. Pumpen bør indstilles til proportional tryk, hvor differentialtrykket justeres i forhold til det krævede flow i systemet.


AUTOADAPT gør hverdagen lettere

Grundfos' cirkulationspumper leveres med en række muligheder, der hjælper med at finde den rette indstilling til et varmesystem, uanset hvilke varmesystemer cirkulationspumpen indgår i i den pågældende bygning.

Den nemmeste måde at løse de fleste idriftsætningsudfordringer på er at vælge en cirkulationspumpe med Grundfos AUTOADAPT. Denne funktion justerer kontinuerligt pumpens ydeevne efter det faktiske varmebehov – for eksempel systemets størrelse og det skiftende varmebehov i løbet af året. Funktionen finder den indstilling, der giver optimal komfort med minimalt energiforbrug og bidrager til hurtig, sikker og nem idriftsætning. Samlet set hjælper AUTOADAPT med at levere det lavest mulige energiforbrug og samtidig optimere dine kunders komfort derhjemme.

AUTOADAPT FORDELE

  • Optimal komfort 
  • Optimal drift
  • Reducer risikoen for anlægsstøj

Vil du gerne lære mere om Grundfos AUTOADAPT?

Der er flere muligheder for mere praktisk læring på vores online træningsplatform, Ecademy.

Opsætning af pumpe gjort nemt

Dedikerede videoer viser dig, hvilke kontroltilstande der bruges i hver pumpe, og hjælper dig med at finde den rette indstilling til ethvert varmesystem for at opnå optimal ydeevne.