Artikel

Ujævn varmefordeling i private boliger

Mange husejere oplever udfordringer med støjende radiatorer, ujævn varmefordeling og højt energiforbrug. Problemet kan dog løses ved hjælp af korrekt indregulering – Grundfos viser hvordan.


Indregulering – det behøver ikke være svært

Ofte er varmeanlæg indreguleret ud fra tabeller, standardindstillinger eller producentens anbefalinger.

Men når en indregulering ikke baserer sig på realtidsdata fra det aktuelle anlæg, kan anlægget ikke drifte optimalt. Faktisk viser studier viser, at 82% af varmeanlæggene i eksisterende byggeri i Tyskland alene i 2017 var forkert indreguleret (CO2online, 2017).

Konsekvenserne af utilstrækkelig indregulering

Måske har du haft kunder, der døjer med ujævn varmefordeling eller manglende indendørs komfort som følge af utilstrækkelig indregulering.

Dårlig indregulering vil ofte resultere i forhøjede returtemperaturer:

• Ved kondenserende kedler reduceres effektiviteten med ca. 10% ved temperaturer >57C. Brugen af brintkedler vil fremover forværre problemet på grund af de højere brændstofpriser.
• I varmepumper skal fremløbstemperaturen være så lav som mulig for at minimere energiomkostningerne og sikre optimal ydelse.
• Et højere flow øger også cirkulationspumpens energiforbrug og hydraulisk støj inde i termostaterne og radiatorerne..

Udfordringerne kan løses ved hjælp af en korrekt indregulering. Men hidtil har indregulering været omstændelig og tidskrævende, fordi hver enkelt ventil måles og justeres.

 

Indregulering med Grundfos

Indregulering med Grundfos kræver to ting:

  1. At en af følgende cirkulationspumper er installeret i varmeanlægget: ALPHA2 (ALPHA Reader er ekstraudstyr), ALPHA3 eller UPM4 LIN.
  2. At du downloader Grundfos GO Balance-appen.

Appen fungerer med en række varmeanlæg, bl.a. tostrengede radiatoranlæg og gulvvarmeanlæg, begge med forindstillede ventiler, der kan indreguleres i 5 enkle trin.

Indregulering i 5 trin

  1. Download og åbn Grundfos GO Balance-appen
  2. Start indreguleringen: appen guider dig gennem indreguleringen trin for trin
  3. Tilføj målinger: tilføj rum- og radiatorspecifikationer samt målinger for Q + H for hvert rum
  4. Indregulér hvert rum: når du er færdig med målingerne, skal du justere hver varmekilde i henhold til det beregnede, ønskede flow
  5. Download rapporten: når indreguleringen er afsluttet, får du en rapport til dokumentation

Dine kunder får bedre indendørs komfort og kan opnå en årlig energibesparelse på 5-20% (ifølge undersøgelse foretaget af FH Münster, 2015).

Download Grundfos GO Balance og bliv mere effektiv

 

Relaterede produkter

Find produkter fra Grundfos relateret til dette emne.

Gør som mange andre vvs-installatører

Få de seneste nyheder om gratis kurser, produkter, værktøjer og arrangementer.