Artikel

Støj i varmeanlæg

Støj i varmeanlæg er ikke en sjældenhed og både irriterende for husejeren og for dig som professionel installatør. Der kan være mange årsager til støj - ikke mindst fordi opbygningen af et varmeanlæg giver mange muligheder for at transportere støj og vibrationer. Og da ikke to installationer er ens, kan det også være en udfordring at finde frem til støjkilden.

 

Fejlfinding og løsning af støjgener

Primære årsager til støj

  • Ringe idriftsættelse - fx at anlægget drifter med højere flow end nødvendigt
  • Manglende indregulering eller forkert idriftsættelse af anlægget som komplet enhed
  • Forkert dimensionering af anlægskomponenter - fx at rørføring er dimensioneret forkert ift. ønsket flow, hvilket kan skabe friktionsstøj i rør og ventiler.

Andre årsager

  • Luft i anlægget. Kan resultere i slagstøj fra rør og ventiler. Opstår tit, når delkomponenter udskiftes.
  • Resonansstøj. Kan skyldes, at pumpen drifter på samme frekvens som den neutrale frekvens for varmeanlægget . Støjgenen kommer fra rørene.
  • Kavitationsstøj. Kan skyldes forkert tryk på grund af defekt ekspansionsbeholder eller lukkede ventiler.
  • Urenheder i pumpen eller radiatorventiler.

Med gode pumpeløsninger og indsigt i, hvordan støjgener kan opstå, kan du bygge velfungerende varmeanlæg.


Mindre støj i anlægget

Du ved, at det er afgørende for effektiviteten, at du bygger, dimensionerer og indregulerer varmeanlægget korrekt. Men hvad betyder det egentlig? 

En god begyndelse er at vælge en cirkulationspumpe, der giver mulighed for præcis indstilling af reguleringsformer, eller som automatisk tilpasser sig driften. Du kan bruge cirkulationspumper til at indregulere varmeanlægget, og fjerne ustabilt flow og tryk, så risikoen for støj reduceres til et minimum. 

Både ALPHA2, ALPHA3 and UPM3 kan indreguleres med Grundfos GO Balance-appen.


Alle vores cirkulationspumper er testet i vores professionelle lydlaboratorium. Pumperne er testet både i henhold til ISO 3745 standarden og også, hvordan de præsterer, når de er installeret i en kedel og et komplet varmeanlæg. Uanset antallet af tests og resultater vil det dog aldrig være muligt at genskabe de mange forskellige installationssituationer, en cirkulationspumpe kan indgå i. Det er her, du som installatør spiller en afgørende rolle for at sikre, at det enkelte varmeanlæg - med præcis de særlige installationsforhold, der gør sig gældende hos den specifikke kunde - bliver så optimalt som muligt.

Det er din viden og din erfaring, der sammen med vores cirkulationspumper gør forskellen.

ALPHA-fejlfinding - pumpen støjer

Der kan være flere årsager til, hvorfor en pumpe støjer. Se videoen og bliv klogere på, hvordan du afgør, hvad årsagen er, og hvordan du løser støjproblemet en gang for alle.

ALPHA-fejlfinding - støj i anlægget

Støj i HVAC-anlægget skal ikke forekomme. Derfor giver vi dig i videoen her tips og tricks til, hvordan du får bugt med problemet.

Relaterede produkter

Find produkter fra Grundfos relateret til dette emne.

Få de seneste nyheder om gratis kurser, produkter, værktøjer og arrangementer.