8 küsimused Vahetase

ECADEMY test

17 - Põhjavee pumpamine

See kursusetest sisaldab 8 questions and can be retaken at any time.

Testi läbimiseks ja kursuse lõpetamiseks peate vastama küsimustele õigesti.

Alusta testi

Küsimus 2 of 8 Vahetase

Mis on Teie paigaldise puhul sagedusajami eelised lisaks energiatõhusale pumba talitlusele?

Küsimus 6 of 8 Vahetase

Kuidas saab end kõige tõhusamalt pumba seisukorraga kursis hoida?

Küsimus 7 of 8 Vahetase

Milline peaks olema minimaalne veevool mööda mootorit, et tagada mootori piisav jahutamine?

Küsimus 8 of 8 Vahetase

Mis võivad olla kaevus liiga väikese pumba kasutamise tagajärjed?

Küsimus 8 of 8 Vahetase

Avage MyECADEMY

Esitage oma praegused vastused ja saage testi lõplik tulemus.

Esita

Testi tulemused

Palju õnne. Läbisite testi ja lõpetasite kursuse 17 - Põhjavee pumpamine

Teenitud märgid:

Kuidas hindate seda kursust?

Olete teretulnud lisama oma hinnangu sellele kursusele. Pidage meeles, et hinnangu andmiseks peate enne testi sooritamist sisse logima.

Jätkake koolitust Avage MyECADEMY

Vabandust. Te ei läbinud testi 17 - Põhjavee pumpamine test this time

Kuidas hindate seda kursust?

Olete teretulnud lisama oma hinnangu sellele kursusele. Pidage meeles, et hinnangu andmiseks peate enne testi sooritamist sisse logima.

Correct
Q: Miks on hea mõte teha kaev kohta, kus põhjavee tase on võimalikult kõrge?
A: Mida lühem on vahemaa veeni, seda odavam on puuraugu puurimine ja sellest tulenevalt vee pumpamine maapinnale
Correct
Q: Mis on Teie paigaldise puhul sagedusajami eelised lisaks energiatõhusale pumba talitlusele?
A: Sellel on sisseehitatud mootorikaitse
Correct
Q: Mis on kaevu läbiuhtmine?
A: Protsess, millega tagatakse liivafiltri täiustatud kvaliteet, et saada kaevust puhast ja liivavaba vett
Correct
Q: Miks on oluline teada vee alandust?
A: Mida suurem on vee alandus pumba töötamise ajal, seda tugevamat survet on vaja põhjavee tõstmiseks maapinnale
Correct
Q: Kuidas mõjutavad pumba mootorit üle- ja alapinge, faaside mittesümmeetria ja faasikadu?
A: See tõstab pumba temperatuuri, lühendades selle tööiga
Correct
Q: Kuidas saab end kõige tõhusamalt pumba seisukorraga kursis hoida?
A: Veebipõhise kaugseire kaudu
Correct
Q: Milline peaks olema minimaalne veevool mööda mootorit, et tagada mootori piisav jahutamine?
A: 0,15 m/s
Correct
Q: Mis võivad olla kaevus liiga väikese pumba kasutamise tagajärjed?
A: Pumba töövõime ei pruugi olla piisav