8 küsimused Vahetase

ECADEMY test

17 - Põhjavee pumpamine

See kursusetest sisaldab 8 questions and can be retaken at any time.

Testi läbimiseks ja kursuse lõpetamiseks peate vastama küsimustele õigesti.

Alusta testi

Küsimus 4 of 8 Vahetase

Mis võivad olla kaevus liiga väikese pumba kasutamise tagajärjed?

Küsimus 5 of 8 Vahetase

Mis piirkondandes on korrodeeriva vee pumpamine tõenäolisem?

Küsimus 6 of 8 Vahetase

Milline peaks olema minimaalne veevool mööda mootorit, et tagada mootori piisav jahutamine?

Küsimus 7 of 8 Vahetase

Missugune torupüstik püsib kõige tõenäolisemalt katlakivivaba?

Küsimus 8 of 8 Vahetase

Avage MyECADEMY

Esitage oma praegused vastused ja saage testi lõplik tulemus.

Esita

Testi tulemused

Palju õnne. Läbisite testi ja lõpetasite kursuse 17 - Põhjavee pumpamine

Teenitud märgid:

Jätkake koolitust Avage MyECADEMY

Vabandust. Te ei läbinud testi 17 - Põhjavee pumpamine test this time

Correct
Q: Miks on oluline teada vee alandust?
A: Mida suurem on vee alandus pumba töötamise ajal, seda tugevamat survet on vaja põhjavee tõstmiseks maapinnale
Correct
Q: Kuidas mõjutavad pumba mootorit üle- ja alapinge, faaside mittesümmeetria ja faasikadu?
A: See tõstab pumba temperatuuri, lühendades selle tööiga
Correct
Q: Mida saab kaevu puhul ette võtta, kui liiv satub pärast kaevu läbiuhtmist jätkuvalt kaevu?
A: Kaevu puurija võib lasta pumbal paari päeva jooksul lühiajaliselt töötada maksimaalse jõudlusega
Correct
Q: Mis võivad olla kaevus liiga väikese pumba kasutamise tagajärjed?
A: Pumba töövõime ei pruugi olla piisav
Correct
Q: Mis piirkondandes on korrodeeriva vee pumpamine tõenäolisem?
A: Rannikupiirkondades
Correct
Q: Milline peaks olema minimaalne veevool mööda mootorit, et tagada mootori piisav jahutamine?
A: 0,15 m/s
Correct
Q: Missugune torupüstik püsib kõige tõenäolisemalt katlakivivaba?
A: Elastsed voolikud
Correct
Q: Miks on hea mõte teha kaev kohta, kus põhjavee tase on võimalikult kõrge?
A: Mida lühem on vahemaa veeni, seda odavam on puuraugu puurimine ja sellest tulenevalt vee pumpamine maapinnale