8 questions Intermediate

ECADEMY test

17 - Põhjavee pumpamine

This course test contains 8 questions and can be retaken at any time.

You must answer all questions correctly to pass the test and complete the course.

Start test

Question 1 of 8 Intermediate

1 Mis on Teie paigaldise puhul sagedusajami eelised lisaks energiatõhusale pumba talitlusele?

Question 3 of 8 Intermediate

3 Kuidas mõjutavad pumba mootorit üle- ja alapinge, faaside mittesümmeetria ja faasikadu?

Question 4 of 8 Intermediate

4 Kuidas saab end kõige tõhusamalt pumba seisukorraga kursis hoida?

Question 5 of 8 Intermediate

5 Missugune torupüstik püsib kõige tõenäolisemalt katlakivivaba?

Question 6 of 8 Intermediate

6 Mis võivad olla kaevus liiga väikese pumba kasutamise tagajärjed?

Question 8 of 8 Intermediate

Happy with your answers?

Submit your current answers and get the final test result.

Submit

Test results

Congratulations. You have passed the test and completed the 17 - Põhjavee pumpamine

Achieved badges:

Continue training Go to MyECADEMY

Sorry. You did not pass the 17 - Põhjavee pumpamine test this time

Correct
01.
Q: Mis on Teie paigaldise puhul sagedusajami eelised lisaks energiatõhusale pumba talitlusele?
A: Sellel on sisseehitatud mootorikaitse
Correct
02.
Q: Mida saab kaevu puhul ette võtta, kui liiv satub pärast kaevu läbiuhtmist jätkuvalt kaevu?
A: Kaevu puurija võib lasta pumbal paari päeva jooksul lühiajaliselt töötada maksimaalse jõudlusega
Correct
03.
Q: Kuidas mõjutavad pumba mootorit üle- ja alapinge, faaside mittesümmeetria ja faasikadu?
A: See tõstab pumba temperatuuri, lühendades selle tööiga
Correct
04.
Q: Kuidas saab end kõige tõhusamalt pumba seisukorraga kursis hoida?
A: Veebipõhise kaugseire kaudu
Correct
05.
Q: Missugune torupüstik püsib kõige tõenäolisemalt katlakivivaba?
A: Elastsed voolikud
Correct
06.
Q: Mis võivad olla kaevus liiga väikese pumba kasutamise tagajärjed?
A: Pumba töövõime ei pruugi olla piisav
Correct
07.
Q: Kuidas saab mootorit kaitsta halva toite eest?
A: Elektroonilise mootorikaitseseadme abil, mis tuvastab kõikvõimalikud hälbed
Correct
08.
Q: Mis on kaevu läbiuhtmine?
A: Protsess, millega tagatakse liivafiltri täiustatud kvaliteet, et saada kaevust puhast ja liivavaba vett