Opi

VESI ON VAARASSA

Lisääntyvä kaupungistuminen ja nykyaikainen elämäntapamme asettavat paineita vedenjakelulle. Lisäksi veden saastuminen, vesihävikki ja ylikulutus riskeeraavat turvallisen ja puhtaan veden saatavuuden. Älykkäiden ratkaisujen avulla voimme parantaa tilannetta.

Ratkaisuja kaupunkeihin

Kaupungit kasvavat nopeasti kaikkialla maailmassa, joten veden kysyntä kasvaa ja samalla useissa kaupungeissa juomavesi on loppumassa. Siitä huolimatta tuhlaamme edelleen luonnonvaroja. Kaupunkien vesihävikki on jopa 60 % verkostojen huonon kunnon vuoksi. Älykkäät vedenkäsittelyratkaisut voivat vähentää tämän kaltaista hävikkiä dramaattisesti.

Ratkaisuja teollisuudelle

Kasvavasta veden- ja energiantarpeesta huolimatta saastutamme edelleen luonnonvaroja. Yhteensä 80% kaikesta jätevedestä palautuu luontoon ilman asianmukaista käsittelyä. Mutta jos alkaisimme kierrättää vettä älykkäiden vedenkäsittelyratkaisuiden avulla, voisimme vähentää sen kulutusta huomattavasti.

Ratkaisut rakennuksiin

Lisääntyvä kaupungistuminen lisää energiankulutusta - pelkästään jäähdytystarve on kaksinkertaistunut maailmassa alle 20 vuodessa. Tämä energiankulutuksen kasvu on merkittävä tekijä ilmastonmuutoksessa. Älykkäät ratkaisut tarjoavat paljon mahdollisuuksia - energiatehokkaampien pumppuratkaisujen avulla voimme vähentää CO2-päästöjä ja samalla optimoida energiankulutuksen.

Pidä huolta #Vedenpuolesta

Veteen liittyvät haasteet lisääntyvät kaikkialla maailmassa. On aika muuttaa ajattelutapaa kaikilla yhteiskunnan tasoilla: politiikasta ja teollisuudesta kaupunkeihin ja niissä asuviin ihmisiin. Auta meitä ratkaisemaan maailman vesihaasteet. Koska loppujen lopuksi vesi kuuluu meille kaikille. Meidän on pidettävä huolta vedestämme. #Vedenpuolesta

Grundfosin tavoite

Tavoitteenamme on auttaa ratkaisemaan maailman vesi- ja ilmastohaasteet ja parantaa ihmisten elämänlaatua.

Puhdasta vettä turvallisesti

Vuoteen 2030 mennessä tavoitteemme on tarjota turvallinen puhtaan juomaveden saanti 300 miljoonalle avun tarpeessa olevalle ihmiselle.

Tehokas vedenkäyttö

Tehokkaan vedenkäytön ja vedenkäsittelyn avulla voimme säästää 50 miljardia kuutiota makean veden kulutuksessa.

Kohti ilmastoystävällisyyttä

Vuoteen 2025 mennessä haluamme vähentää omia hiilidioksidipäästöjämme 50 prosentilla (vuoteen 2008 verrattuna) ja vuoteen 2030 mennessä pyrimme olemaan 100-prosenttisesti ilmastoystävällisiä.

”Maailma on täynnä ongelmia, jotka voidaan ratkaista paremmin.”

- Poul Due Jensen, Grundfosin perustaja

Vuonna 1945 Poul Due Jensen keksi pumpun vaikuttaakseen asioihin. Yksi sukupolvi myöhemmin, vuonna 1973, hänen poikansa Niels Due Jensen asetti uuden kestävän kehityksen ohjelman ja päätti, että jokaisen uuden Grundfos-pumpun on oltava 10% edellistä energiatehokkaampi. Siitä lähtien pyrkimyksemme ovat nojanneet Grundfosin perintöön - katsoa myös liiketoiminnan ulkopuolelle ja hyödyntää vesihuollon osaamistamme globaalien vesihaasteiden ratkaisemiseksi.

Ainoa tapa saada aikaan muutos, on toimia. Alta löydät lisätietoa aiheesta, kuten menestystarinoita eri puolilta maailmaa, yhteenvedon nykyisistä ratkaisuistamme sekä tietoa globaaleista kumppanuuksistamme ja vesialan haasteita käsittelevistä huippukokouksista.