8 ερωτήσεις Αρχικό

Test του ECADEMY

36 - Βασικές Αρχές και τύποι αντλιών

Αυτό το τεστ μαθήματος περιέχει  8 questions and can be retaken at any time.

You must answer all questions correctly to pass the test and complete the course.

Έναρξη test

Ερώτηση  1 of 8 Αρχικό

Πότε ανακαλύφθηκε η φυγοκεντρική αντλία;

Ερώτηση  2 of 8 Αρχικό

Πόσους κύριους τύπους αντλιών κατασκευάζει η Grundfos;

Ερώτηση  5 of 8 Αρχικό

Τι ποσοστό του παγκόσμιου όγκου νερού είναι γλυκό νερό;

Ερώτηση  6 of 8 Αρχικό

Σε μία καμπύλη αντλίας, το μανομετρικό ύψος, η κατανάλωση ενέργειας, η απόδοση και η NPSH απεικονίζονται ως συνάρτηση της…

Ερώτηση  8 of 8 Αρχικό

Είστε ευχαριστημένοι με τις απαντήσεις σας;

Υποβάλετε τις τρέχουσες απαντήσεις σας και λάβετε το τελικό αποτέλεσμα του τεστ.

Υποβολή

Αποτελέσματα

Συγχαρητήρια. Έχετε περάσει το τεστ και ολοκληρώσατε το  36 - Βασικές Αρχές και τύποι αντλιών

Επιτευχθέντα σήματα:

Πώς θα βαθμολογούσατε αυτό το μάθημα;

Εάν το επιθυμείτε μπορείτε να προσθέσετε τη βαθμολογία σας γι\' αυτό το μάθημα. Θυμηθείτε ότι πρέπει να συνδεθείτε πριν κάνετε το τεστ για να μπορέσετε να δώσετε τη βαθμολογία σας.

Συνεχίστε την εκπαίδευση Μεταβείτε στο MyECADEMY

Συγνώμη. Δεν περάσατε το  36 - Βασικές Αρχές και τύποι αντλιών test this time

Πώς θα βαθμολογούσατε αυτό το μάθημα;

Εάν το επιθυμείτε μπορείτε να προσθέσετε τη βαθμολογία σας γι\' αυτό το μάθημα. Θυμηθείτε ότι πρέπει να συνδεθείτε πριν κάνετε το τεστ για να μπορέσετε να δώσετε τη βαθμολογία σας.

Correct
Q: Πότε ανακαλύφθηκε η φυγοκεντρική αντλία;
A: 1689 
Correct
Q: Πόσους κύριους τύπους αντλιών κατασκευάζει η Grundfos;
A: 10
Correct
Q: Στο υψηλότερο επίπεδο, ποιοι είναι οι δύο κύριοι τύποι αντλιών;
A: Αντλίες θετικού εκτοπίσματος και φυγοκεντρικές αντλίες
Correct
Q: Τι σημαίνει NPSH στην καμπύλη NPSH;
A: Καθαρή θετική πίεση αναρρόφησης
Correct
Q: Τι ποσοστό του παγκόσμιου όγκου νερού είναι γλυκό νερό;
A: 3.5%
Correct
Q: Σε μία καμπύλη αντλίας, το μανομετρικό ύψος, η κατανάλωση ενέργειας, η απόδοση και η NPSH απεικονίζονται ως συνάρτηση της…
A: Παροχής
Correct
Q: Ποιο είναι το κύριο μειονέκτημα μίας φυγοκεντρικής αντλίας;
A: Δεν μπορεί να δημιουργήσει αναρρόφηση μόνη της
Correct
Q: Οι φυγοκεντρικές αντλίες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στις παρακάτω ομάδες …
A: Ακτινικής παροής, ημιαξονικής παροχής, αξονικής παροχής