8 ερωτήσεις Αρχικό

Test του ECADEMY

36 - Βασικές Αρχές και τύποι αντλιών

Αυτό το τεστ μαθήματος περιέχει  8 questions and can be retaken at any time.

You must answer all questions correctly to pass the test and complete the course.

Έναρξη test

Ερώτηση  1 of 8 Αρχικό

1 Τι είδους αντλίες δεν θα έχουν κανονικά πτερωτή ακτινικής ροής;

Ερώτηση  3 of 8 Αρχικό

3 Χρησιμοποιούνται οι πτερωτές αξονικής ροής σε σχέδια αντλιών κλειστού τύπου;

Ερώτηση  5 of 8 Αρχικό

5 Τι ποσοστό του παγκόσμιου όγκου νερού είναι γλυκό νερό;

Ερώτηση  8 of 8 Αρχικό

8 Πόσους κύριους τύπους αντλιών κατασκευάζει η Grundfos;

Ερώτηση  8 of 8 Αρχικό

Είστε ευχαριστημένοι με τις απαντήσεις σας;

Υποβάλετε τις τρέχουσες απαντήσεις σας και λάβετε το τελικό αποτέλεσμα του τεστ.

Υποβολή

Αποτελέσματα

Συγχαρητήρια. Έχετε περάσει το τεστ και ολοκληρώσατε το  36 - Βασικές Αρχές και τύποι αντλιών

Επιτευχθέντα σήματα:

Συνεχίστε την εκπαίδευση Μεταβείτε στο MyECADEMY

Συγνώμη. Δεν περάσατε το  36 - Βασικές Αρχές και τύποι αντλιών test this time

Correct
01.
Q: Τι είδους αντλίες δεν θα έχουν κανονικά πτερωτή ακτινικής ροής;
A: Αντλίες επεξεργασίας λυμάτων
Correct
02.
Q: Οι αντλίες υγιεινής χρησιμοποιούνται …
A: Στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών
Correct
03.
Q: Χρησιμοποιούνται οι πτερωτές αξονικής ροής σε σχέδια αντλιών κλειστού τύπου;
A: Όχι
Correct
04.
Q: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των πτερωτών ημιαξονικής ροής και των πτερωτών αξονικής ροής;
A: Υποβάλλουν το υγρό σε κάποιο βαθμό ακτινικής ροής
Correct
05.
Q: Τι ποσοστό του παγκόσμιου όγκου νερού είναι γλυκό νερό;
A: 3.5%
Correct
06.
Q: Ποιο είναι το κύριο μειονέκτημα μίας φυγοκεντρικής αντλίας;
A: Δεν μπορεί να δημιουργήσει αναρρόφηση μόνη της
Correct
07.
Q: Στο υψηλότερο επίπεδο, ποιοι είναι οι δύο κύριοι τύποι αντλιών;
A: Αντλίες θετικού εκτοπίσματος και φυγοκεντρικές αντλίες
Correct
08.
Q: Πόσους κύριους τύπους αντλιών κατασκευάζει η Grundfos;
A: 10