8 ερωτήσεις Αρχικό

Test του ECADEMY

36 - Βασικές Αρχές και τύποι αντλιών

Αυτό το τεστ μαθήματος περιέχει  8 questions and can be retaken at any time.

You must answer all questions correctly to pass the test and complete the course.

Έναρξη test

Ερώτηση  2 of 8 Αρχικό

Πότε ανακαλύφθηκε η φυγοκεντρική αντλία;

Ερώτηση  3 of 8 Αρχικό

Χρησιμοποιούνται οι πτερωτές αξονικής ροής σε σχέδια αντλιών κλειστού τύπου;

Ερώτηση  5 of 8 Αρχικό

Τι είδους αντλίες δεν θα έχουν κανονικά πτερωτή ακτινικής ροής;

Ερώτηση  8 of 8 Αρχικό

Τι ποσοστό του παγκόσμιου όγκου νερού είναι γλυκό νερό;

Ερώτηση  8 of 8 Αρχικό

Είστε ευχαριστημένοι με τις απαντήσεις σας;

Υποβάλετε τις τρέχουσες απαντήσεις σας και λάβετε το τελικό αποτέλεσμα του τεστ.

Υποβολή

Αποτελέσματα

Συγχαρητήρια. Έχετε περάσει το τεστ και ολοκληρώσατε το  36 - Βασικές Αρχές και τύποι αντλιών

Επιτευχθέντα σήματα:

Πώς θα βαθμολογούσατε αυτό το μάθημα;

Εάν το επιθυμείτε μπορείτε να προσθέσετε τη βαθμολογία σας γι\' αυτό το μάθημα. Θυμηθείτε ότι πρέπει να συνδεθείτε πριν κάνετε το τεστ για να μπορέσετε να δώσετε τη βαθμολογία σας.

Συνεχίστε την εκπαίδευση Μεταβείτε στο MyECADEMY

Συγνώμη. Δεν περάσατε το  36 - Βασικές Αρχές και τύποι αντλιών test this time

Πώς θα βαθμολογούσατε αυτό το μάθημα;

Εάν το επιθυμείτε μπορείτε να προσθέσετε τη βαθμολογία σας γι\' αυτό το μάθημα. Θυμηθείτε ότι πρέπει να συνδεθείτε πριν κάνετε το τεστ για να μπορέσετε να δώσετε τη βαθμολογία σας.

Correct
Q: Ποιο είναι το κύριο μειονέκτημα μίας φυγοκεντρικής αντλίας;
A: Δεν μπορεί να δημιουργήσει αναρρόφηση μόνη της
Correct
Q: Πότε ανακαλύφθηκε η φυγοκεντρική αντλία;
A: 1689 
Correct
Q: Χρησιμοποιούνται οι πτερωτές αξονικής ροής σε σχέδια αντλιών κλειστού τύπου;
A: Όχι
Correct
Q: Οι αντλίες υγιεινής χρησιμοποιούνται …
A: Στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών
Correct
Q: Τι είδους αντλίες δεν θα έχουν κανονικά πτερωτή ακτινικής ροής;
A: Αντλίες επεξεργασίας λυμάτων
Correct
Q: Στο υψηλότερο επίπεδο, ποιοι είναι οι δύο κύριοι τύποι αντλιών;
A: Αντλίες θετικού εκτοπίσματος και φυγοκεντρικές αντλίες
Correct
Q: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των πτερωτών ημιαξονικής ροής και των πτερωτών αξονικής ροής;
A: Υποβάλλουν το υγρό σε κάποιο βαθμό ακτινικής ροής
Correct
Q: Τι ποσοστό του παγκόσμιου όγκου νερού είναι γλυκό νερό;
A: 3.5%