8 ερωτήσεις Αρχικό

Test του ECADEMY

36 - Βασικές Αρχές και τύποι αντλιών

Αυτό το τεστ μαθήματος περιέχει  8 questions and can be retaken at any time.

You must answer all questions correctly to pass the test and complete the course.

Έναρξη test

Ερώτηση  1 of 8 Αρχικό

Χρησιμοποιούνται οι πτερωτές αξονικής ροής σε σχέδια αντλιών κλειστού τύπου;

Ερώτηση  2 of 8 Αρχικό

Σε μία καμπύλη αντλίας, το μανομετρικό ύψος, η κατανάλωση ενέργειας, η απόδοση και η NPSH απεικονίζονται ως συνάρτηση της…

Ερώτηση  6 of 8 Αρχικό

Πότε ανακαλύφθηκε η φυγοκεντρική αντλία;

Ερώτηση  7 of 8 Αρχικό

Μπορούν οι φυγοκεντρικές αντλίες να συνδεθούν απευθείας σε έναν ασύγχρονο κινητήρα;

Ερώτηση  8 of 8 Αρχικό

Τι είδους τύπος αντλίας είναι μία αντλία δοσομέτρησης;

Ερώτηση  8 of 8 Αρχικό

Είστε ευχαριστημένοι με τις απαντήσεις σας;

Υποβάλετε τις τρέχουσες απαντήσεις σας και λάβετε το τελικό αποτέλεσμα του τεστ.

Υποβολή

Αποτελέσματα

Συγχαρητήρια. Έχετε περάσει το τεστ και ολοκληρώσατε το  36 - Βασικές Αρχές και τύποι αντλιών

Επιτευχθέντα σήματα:

Συνεχίστε την εκπαίδευση Μεταβείτε στο MyECADEMY

Συγνώμη. Δεν περάσατε το  36 - Βασικές Αρχές και τύποι αντλιών test this time

Correct
Q: Χρησιμοποιούνται οι πτερωτές αξονικής ροής σε σχέδια αντλιών κλειστού τύπου;
A: Όχι
Correct
Q: Σε μία καμπύλη αντλίας, το μανομετρικό ύψος, η κατανάλωση ενέργειας, η απόδοση και η NPSH απεικονίζονται ως συνάρτηση της…
A: Παροχής
Correct
Q: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των πτερωτών ημιαξονικής ροής και των πτερωτών αξονικής ροής;
A: Υποβάλλουν το υγρό σε κάποιο βαθμό ακτινικής ροής
Correct
Q: Τι απεικονίζει μια καμπύλη QH;
A: Μανομετρικό ύψος σε δεδομένη παροχή
Correct
Q: Τι σημαίνει NPSH στην καμπύλη NPSH;
A: Καθαρή θετική πίεση αναρρόφησης
Correct
Q: Πότε ανακαλύφθηκε η φυγοκεντρική αντλία;
A: 1689 
Correct
Q: Μπορούν οι φυγοκεντρικές αντλίες να συνδεθούν απευθείας σε έναν ασύγχρονο κινητήρα;
A: Ναι
Correct
Q: Τι είδους τύπος αντλίας είναι μία αντλία δοσομέτρησης;
A: Μία αντλία διαφράγματος