4 ερωτήσεις Αρχικό

Test του ECADEMY

71 - Ενεργειακή Βελτιστοποίηση των αντλιών

Αυτό το τεστ μαθήματος περιέχει  4 questions and can be retaken at any time.

You must answer all questions correctly to pass the test and complete the course.

Έναρξη test

Ερώτηση  3 of 4 Αρχικό

3 Χρειάζεται να συνδεθείτε σε έναν Λογαριασμό Grundfos για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή;

Ερώτηση  4 of 4 Αρχικό

4 Κατά τη διάρκεια ζωής μίας αντλίας, σε τι ποσοστό αντιστοιχεί το ενεργειακό κόστος;

Ερώτηση  4 of 4 Αρχικό

Είστε ευχαριστημένοι με τις απαντήσεις σας;

Υποβάλετε τις τρέχουσες απαντήσεις σας και λάβετε το τελικό αποτέλεσμα του τεστ.

Υποβολή

Αποτελέσματα

Συγχαρητήρια. Έχετε περάσει το τεστ και ολοκληρώσατε το  71 - Ενεργειακή Βελτιστοποίηση των αντλιών

Επιτευχθέντα σήματα:

Συνεχίστε την εκπαίδευση Μεταβείτε στο MyECADEMY

Συγνώμη. Δεν περάσατε το  71 - Ενεργειακή Βελτιστοποίηση των αντλιών test this time

Correct
01.
Q: Ποιος είναι ένας από τους κύριους λόγους λανθασμένης διαστασιολόγης των αντλιών;
A: Γιατί αρκετοί μηχανικοί περιλαμβάνουν ένα περιθώριο ασφαλείας που μπορεί να αντισταθμίσει κάποιες αβεβαιότητες
Correct
02.
Q: Πώς εκτελείτε έναν Ενεργειακό Έλεγχο Grundfos;
A: Κατεβάζετε την εφαρμογή του Εργαλείου Ενεργειακού Ελέγχου της Grundfos
Correct
03.
Q: Χρειάζεται να συνδεθείτε σε έναν Λογαριασμό Grundfos για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή;
A: Ναι
Correct
04.
Q: Κατά τη διάρκεια ζωής μίας αντλίας, σε τι ποσοστό αντιστοιχεί το ενεργειακό κόστος;
A: 85%