6 ερωτήσεις Αρχικό

Test του ECADEMY

44 - Πλήρης έλεγχος και εξισορρόπηση με τον κυκλοφορητή ALPHA3

Αυτό το τεστ μαθήματος περιέχει  6 questions and can be retaken at any time.

You must answer all questions correctly to pass the test and complete the course.

Έναρξη test

Ερώτηση  5 of 6 Αρχικό

Από τα έξι διαθέσιμα προγράμματα ελέγχου, πόσα σας επιτρέπουν να ρυθμίσετε τον κυκλοφορητή ώστε να λειτουργεί σε συγκεκριμένο σημείο ρύθμισης;

Ερώτηση  6 of 6 Αρχικό

To Bluetooth συνδέει τον ALPHA3 απευθείας με ένα smartphone. Υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης της περιοχής της αμφίδρομης επικοινωνίας;

Ερώτηση  6 of 6 Αρχικό

Είστε ευχαριστημένοι με τις απαντήσεις σας;

Υποβάλετε τις τρέχουσες απαντήσεις σας και λάβετε το τελικό αποτέλεσμα του τεστ.

Υποβολή

Αποτελέσματα

Συγχαρητήρια. Έχετε περάσει το τεστ και ολοκληρώσατε το  44 - Πλήρης έλεγχος και εξισορρόπηση με τον κυκλοφορητή ALPHA3

Επιτευχθέντα σήματα:

Συνεχίστε την εκπαίδευση Μεταβείτε στο MyECADEMY

Συγνώμη. Δεν περάσατε το  44 - Πλήρης έλεγχος και εξισορρόπηση με τον κυκλοφορητή ALPHA3 test this time

Correct
Q: Τρία από τα προγράμματα ελέγχου χρησιμοποιούν AUTOADAPT. Τι κάνει αυτό;
A: Ρυθμίζει αυτόματα την απόδοση στην εκάστοτε ζήτηση μανομετρικού ύψους
Correct
Q: Ο ALPHA3 είναι ήδη κορυφαίος στην αγορά για την ενεργειακή του απόδοση - πώς μπορεί το πρόγραμμα Schedule στην εφαρμογή GO Remote να τη βελτιώσει ακόμη περισσότερο;
A: Ρυθμίζει τον κυκλοφορητή να λειτουργεί σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους σύμφωνα με ένα ημερήσιο πρόγραμμα
Correct
Q: Πώς μπορείτε να επανατάξετε τον κυκλοφορητή μετά από μία βλάβη;
A: Είτε στην εφαρμογή ή πιέζοντας τα πλήκτρο ισχύς/παροχή στη διεπαφή χρήστη του κυκλοφορητή
Correct
Q: Τι σημαίνει 'χειροκίνητη ρύθμιση' και ποιος την κάνει;
A: Ο εγκαταστάτης επιλέγει το πιο κατάλληλο πρόγραμμα ελέγχου για την εκάστοτε εφαρμογή κι αυτό δεν περιλαμβάνει την εξισορρόπηση
Correct
Q: Από τα έξι διαθέσιμα προγράμματα ελέγχου, πόσα σας επιτρέπουν να ρυθμίσετε τον κυκλοφορητή ώστε να λειτουργεί σε συγκεκριμένο σημείο ρύθμισης;
A: 3
Correct
Q: To Bluetooth συνδέει τον ALPHA3 απευθείας με ένα smartphone. Υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης της περιοχής της αμφίδρομης επικοινωνίας;
A: Ναι, μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε τον ALPHA READER