8 ερωτήσεις Κανονικό

Test του ECADEMY

3 - Ακάθαρτα ύδατα σε Εμπορικά Κτήρια

Αυτό το τεστ μαθήματος περιέχει  8 questions and can be retaken at any time.

You must answer all questions correctly to pass the test and complete the course.

Έναρξη test

Ερώτηση  2 of 8 Κανονικό

"Ποια μέθοδος πρόληψης κατά της αναρροής διαθέτει τα παρακάτω πλεονεκτήματα: • Προσφέρει μέγιστη προστασία κατά της αναρροής και διαθέτει αντιπλημμυρική προστασία • Δεν είναι ευαίσθητη σε λίπη, λάδια, σωματίδια άμμου και στερεά που υπάρχουν στο νερό • Προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης των ειδών υγιεινής σε περίπτωση αναρροής • Προσφέρει προστασία για τις ασφαλτοστρωμένες περιοχές • Μπορεί να συνδεθεί στους αγωγούς αποστράγγισης νερών καταιγίδας του κτηρίου Είναι οι: "

Ερώτηση  8 of 8 Κανονικό

Είστε ευχαριστημένοι με τις απαντήσεις σας;

Υποβάλετε τις τρέχουσες απαντήσεις σας και λάβετε το τελικό αποτέλεσμα του τεστ.

Υποβολή

Αποτελέσματα

Συγχαρητήρια. Έχετε περάσει το τεστ και ολοκληρώσατε το  3 - Ακάθαρτα ύδατα σε Εμπορικά Κτήρια

Επιτευχθέντα σήματα:

Συνεχίστε την εκπαίδευση Μεταβείτε στο MyECADEMY

Συγνώμη. Δεν περάσατε το  3 - Ακάθαρτα ύδατα σε Εμπορικά Κτήρια test this time

Correct
Q: Γιατί το κόστος κύκλου ζωής του συστήματος ακάθαρτων υδάτων υπό πίεση είναι χαμηλό;
A: Το αρχικό κόστος επένδυσης του σταθμού ανύψωσης είναι μικρότερο σε σχέση με ένα φρεάτιο και δεν υπάρχουν αγωγοί αποχέτευσης δια της βαρύτητας στον εξωτερικό χώρο του κτηρίου
Correct
Q: "Ποια μέθοδος πρόληψης κατά της αναρροής διαθέτει τα παρακάτω πλεονεκτήματα: • Προσφέρει μέγιστη προστασία κατά της αναρροής και διαθέτει αντιπλημμυρική προστασία • Δεν είναι ευαίσθητη σε λίπη, λάδια, σωματίδια άμμου και στερεά που υπάρχουν στο νερό • Προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης των ειδών υγιεινής σε περίπτωση αναρροής • Προσφέρει προστασία για τις ασφαλτοστρωμένες περιοχές • Μπορεί να συνδεθεί στους αγωγούς αποστράγγισης νερών καταιγίδας του κτηρίου Είναι οι: "
A: Σταθμοί άντλησης
Correct
Q: Ποιοι τρεις παράγοντες έχουν αυξήσει τον κίνδυνο πλημμύρων και αναρροής;
A: Η μεγαλύτερη συχνότητα βροχοπτώσεων, η μεγαλύτερη διάρκεια των βροχοπτώσεων και οι περισσότερες ασφαλτοστρωμένες περιοχές σήμερα σε σύγκριση με παλιότερα.
Correct
Q: Ποια είναι τα μειονεκτήματα του συμβατικού συστήματος αποχέτευσης δια της βαρύτητας;
A: Πολλοί αγωγοί αποχέτευσης δια της βαρύτητας πρέπει να τοποθετηθούν στον εξωτερικό χώρο του κτηρίου και χρειάζονται πολλές χωματουργικές εργασίες εκσκαφής.
Correct
Q: Από τα τρία αντιπλημμυρικά συστήματα, γιατί το σύστημα σταθμού ανύψωσης είναι το καλύτερο;
A: Είναι προσυναρμολογημένο και η τοποθέτησή του στο εσωτερικό του κτηρίου το καθιστά εύκολα προσβάσιμο για σέρβις. Επιπλέον, προσφέρει μέγιστη προστασία κατά της αναρροής καθώς και αντιπλημμυρική προστασία
Correct
Q: Ποια επεξεργασία είναι απαραίτητη για τα ύδατα καταιγίδας;
A: Καμία - αντλούνται απευθείας στο δοχείο
Correct
Q: Τι είναι τα οικιακά ακάθαρτα ύδατα;
A: Νερό, το οποίο απορρίπτεται από ντους, νεροχύτες, πλυντήρια, κουζίνες κ.α.
Correct
Q: Ποιος έχει την οικονομική ευθύνη σε περίπτωση πλημμύρας στις περισσότερες χώρες;
A: Ο ιδιοκτήτης του κτηρίου και οι σχεδιαστές του κτηρίου