8 ερωτήσεις Κανονικό

Test του ECADEMY

3 - Ακάθαρτα ύδατα σε Εμπορικά Κτήρια

Αυτό το τεστ μαθήματος περιέχει  8 questions and can be retaken at any time.

You must answer all questions correctly to pass the test and complete the course.

Έναρξη test

Ερώτηση  6 of 8 Κανονικό

"Ποια μέθοδος πρόληψης κατά της αναρροής διαθέτει τα παρακάτω πλεονεκτήματα: • Προσφέρει μέγιστη προστασία κατά της αναρροής και διαθέτει αντιπλημμυρική προστασία • Δεν είναι ευαίσθητη σε λίπη, λάδια, σωματίδια άμμου και στερεά που υπάρχουν στο νερό • Προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης των ειδών υγιεινής σε περίπτωση αναρροής • Προσφέρει προστασία για τις ασφαλτοστρωμένες περιοχές • Μπορεί να συνδεθεί στους αγωγούς αποστράγγισης νερών καταιγίδας του κτηρίου Είναι οι: "

Ερώτηση  8 of 8 Κανονικό

Είστε ευχαριστημένοι με τις απαντήσεις σας;

Υποβάλετε τις τρέχουσες απαντήσεις σας και λάβετε το τελικό αποτέλεσμα του τεστ.

Υποβολή

Αποτελέσματα

Συγχαρητήρια. Έχετε περάσει το τεστ και ολοκληρώσατε το  3 - Ακάθαρτα ύδατα σε Εμπορικά Κτήρια

Επιτευχθέντα σήματα:

Πώς θα βαθμολογούσατε αυτό το μάθημα;

Εάν το επιθυμείτε μπορείτε να προσθέσετε τη βαθμολογία σας γι\' αυτό το μάθημα. Θυμηθείτε ότι πρέπει να συνδεθείτε πριν κάνετε το τεστ για να μπορέσετε να δώσετε τη βαθμολογία σας.

Συνεχίστε την εκπαίδευση Μεταβείτε στο MyECADEMY

Συγνώμη. Δεν περάσατε το  3 - Ακάθαρτα ύδατα σε Εμπορικά Κτήρια test this time

Πώς θα βαθμολογούσατε αυτό το μάθημα;

Εάν το επιθυμείτε μπορείτε να προσθέσετε τη βαθμολογία σας γι\' αυτό το μάθημα. Θυμηθείτε ότι πρέπει να συνδεθείτε πριν κάνετε το τεστ για να μπορέσετε να δώσετε τη βαθμολογία σας.

Correct
Q: Τι είναι τα οικιακά ακάθαρτα ύδατα;
A: Νερό, το οποίο απορρίπτεται από ντους, νεροχύτες, πλυντήρια, κουζίνες κ.α.
Correct
Q: Σε ποιες περιπτώσεις θα πρέπει να προτιμήσετε ένα υπό πίεση σύστημα ακάθαρτων υδάτων από ένα σύστημα αποχέτευσης δια της βαρύτητας;
A: Όταν υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ του κτηρίου και του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης, όταν o κεντρικός αγωγός αποχέτευσης βρίσκεται σε ανωφέρεια ή όταν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ του κτηρίου και του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης.
Correct
Q: Ποιος έχει την οικονομική ευθύνη σε περίπτωση πλημμύρας στις περισσότερες χώρες;
A: Ο ιδιοκτήτης του κτηρίου και οι σχεδιαστές του κτηρίου
Correct
Q: Ποια επεξεργασία είναι απαραίτητη για τα ύδατα καταιγίδας;
A: Καμία - αντλούνται απευθείας στο δοχείο
Correct
Q: Ποιοι τρεις παράγοντες έχουν αυξήσει τον κίνδυνο πλημμύρων και αναρροής;
A: Η μεγαλύτερη συχνότητα βροχοπτώσεων, η μεγαλύτερη διάρκεια των βροχοπτώσεων και οι περισσότερες ασφαλτοστρωμένες περιοχές σήμερα σε σύγκριση με παλιότερα.
Correct
Q: "Ποια μέθοδος πρόληψης κατά της αναρροής διαθέτει τα παρακάτω πλεονεκτήματα: • Προσφέρει μέγιστη προστασία κατά της αναρροής και διαθέτει αντιπλημμυρική προστασία • Δεν είναι ευαίσθητη σε λίπη, λάδια, σωματίδια άμμου και στερεά που υπάρχουν στο νερό • Προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης των ειδών υγιεινής σε περίπτωση αναρροής • Προσφέρει προστασία για τις ασφαλτοστρωμένες περιοχές • Μπορεί να συνδεθεί στους αγωγούς αποστράγγισης νερών καταιγίδας του κτηρίου Είναι οι: "
A: Σταθμοί άντλησης
Correct
Q: Γιατί το κόστος κύκλου ζωής του συστήματος ακάθαρτων υδάτων υπό πίεση είναι χαμηλό;
A: Το αρχικό κόστος επένδυσης του σταθμού ανύψωσης είναι μικρότερο σε σχέση με ένα φρεάτιο και δεν υπάρχουν αγωγοί αποχέτευσης δια της βαρύτητας στον εξωτερικό χώρο του κτηρίου
Correct
Q: Ποιοι είναι οι τέσσερις πιο συνηθισμένοι τύποι ακάθαρτων υδάτων από εμπορικά κτίρια;
A: Ακάθαρτα ύδατα, ύδατα καταιγίδας, ύδατα αποστράγγισης και ακάθαρτα ύδατα από χώρους στάθμευσης