8 ερωτήσεις Κανονικό

Test του ECADEMY

3 - Ακάθαρτα ύδατα σε Εμπορικά Κτήρια

Αυτό το τεστ μαθήματος περιέχει  8 questions and can be retaken at any time.

You must answer all questions correctly to pass the test and complete the course.

Έναρξη test

Ερώτηση  2 of 8 Κανονικό

"Ποια μέθοδος πρόληψης κατά της αναρροής διαθέτει τα παρακάτω πλεονεκτήματα: • Προσφέρει μέγιστη προστασία κατά της αναρροής και διαθέτει αντιπλημμυρική προστασία • Είναι ιδανική για την προστασία ηλεκτρικού και άλλου υψηλής αξίας εξοπλισμού • Προσφέρει απεριόριστη χρήση των εγκαταστάσεων υγιεινής σε περίπτωση αναρροής • Έχει εύκολο σέρβις • Μπορεί να τοποθετηθεί στους αγωγούς αποστράγγισης νερών καταιγίδας του κτηρίου • Δεν είναι ευαίσθητη στα σωματίδια άμμου και στερεά που υπάρχουν στο νερό Είναι οι: "

Ερώτηση  4 of 8 Κανονικό

"Ποια μέθοδος πρόληψης κατά της αναρροής διαθέτει τα παρακάτω μειονεκτήματα: • Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στα σωματίδια άμμου και στα στερεά αντικείμενα που υπάρχουν στο νερό • Σε περίπτωση αναρροής, δεν είναι δυνατή η χρήση των ειδών υγιεινής που είναι συνδεδεμένα σε αυτή τη διάταξη • Το νερό αποστράγγισης καταιγίδας δεν μπορεί να συνδεθεί σε αυτή τη διάταξη • Η διάταξη δεν είναι 100% ασφαλής και θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την προστασία δευτερευόντων δωματίων που δεν διαθέτουν τεχνικές εγκαταστάσεις ζωτικής σημασίας Είναι οι:"

Ερώτηση  7 of 8 Κανονικό

"Ποια μέθοδος πρόληψης κατά της αναρροής διαθέτει τα παρακάτω πλεονεκτήματα: • Προσφέρει μέγιστη προστασία κατά της αναρροής και διαθέτει αντιπλημμυρική προστασία • Δεν είναι ευαίσθητη σε λίπη, λάδια, σωματίδια άμμου και στερεά που υπάρχουν στο νερό • Προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης των ειδών υγιεινής σε περίπτωση αναρροής • Προσφέρει προστασία για τις ασφαλτοστρωμένες περιοχές • Μπορεί να συνδεθεί στους αγωγούς αποστράγγισης νερών καταιγίδας του κτηρίου Είναι οι: "

Ερώτηση  8 of 8 Κανονικό

Είστε ευχαριστημένοι με τις απαντήσεις σας;

Υποβάλετε τις τρέχουσες απαντήσεις σας και λάβετε το τελικό αποτέλεσμα του τεστ.

Υποβολή

Αποτελέσματα

Συγχαρητήρια. Έχετε περάσει το τεστ και ολοκληρώσατε το  3 - Ακάθαρτα ύδατα σε Εμπορικά Κτήρια

Επιτευχθέντα σήματα:

Πώς θα βαθμολογούσατε αυτό το μάθημα;

Εάν το επιθυμείτε μπορείτε να προσθέσετε τη βαθμολογία σας γι\' αυτό το μάθημα. Θυμηθείτε ότι πρέπει να συνδεθείτε πριν κάνετε το τεστ για να μπορέσετε να δώσετε τη βαθμολογία σας.

Συνεχίστε την εκπαίδευση Μεταβείτε στο MyECADEMY

Συγνώμη. Δεν περάσατε το  3 - Ακάθαρτα ύδατα σε Εμπορικά Κτήρια test this time

Πώς θα βαθμολογούσατε αυτό το μάθημα;

Εάν το επιθυμείτε μπορείτε να προσθέσετε τη βαθμολογία σας γι\' αυτό το μάθημα. Θυμηθείτε ότι πρέπει να συνδεθείτε πριν κάνετε το τεστ για να μπορέσετε να δώσετε τη βαθμολογία σας.

Correct
Q: Ποιοι είναι οι τέσσερις πιο συνηθισμένοι τύποι ακάθαρτων υδάτων από εμπορικά κτίρια;
A: Ακάθαρτα ύδατα, ύδατα καταιγίδας, ύδατα αποστράγγισης και ακάθαρτα ύδατα από χώρους στάθμευσης
Correct
Q: "Ποια μέθοδος πρόληψης κατά της αναρροής διαθέτει τα παρακάτω πλεονεκτήματα: • Προσφέρει μέγιστη προστασία κατά της αναρροής και διαθέτει αντιπλημμυρική προστασία • Είναι ιδανική για την προστασία ηλεκτρικού και άλλου υψηλής αξίας εξοπλισμού • Προσφέρει απεριόριστη χρήση των εγκαταστάσεων υγιεινής σε περίπτωση αναρροής • Έχει εύκολο σέρβις • Μπορεί να τοποθετηθεί στους αγωγούς αποστράγγισης νερών καταιγίδας του κτηρίου • Δεν είναι ευαίσθητη στα σωματίδια άμμου και στερεά που υπάρχουν στο νερό Είναι οι: "
A: Σταθμοί ανύψωσης
Correct
Q: Τι είναι τα οικιακά ακάθαρτα ύδατα;
A: Νερό, το οποίο απορρίπτεται από ντους, νεροχύτες, πλυντήρια, κουζίνες κ.α.
Correct
Q: "Ποια μέθοδος πρόληψης κατά της αναρροής διαθέτει τα παρακάτω μειονεκτήματα: • Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στα σωματίδια άμμου και στα στερεά αντικείμενα που υπάρχουν στο νερό • Σε περίπτωση αναρροής, δεν είναι δυνατή η χρήση των ειδών υγιεινής που είναι συνδεδεμένα σε αυτή τη διάταξη • Το νερό αποστράγγισης καταιγίδας δεν μπορεί να συνδεθεί σε αυτή τη διάταξη • Η διάταξη δεν είναι 100% ασφαλής και θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την προστασία δευτερευόντων δωματίων που δεν διαθέτουν τεχνικές εγκαταστάσεις ζωτικής σημασίας Είναι οι:"
A: Βαλβίδες αντιπλημμυρικής προστασίας
Correct
Q: Ποιος έχει την οικονομική ευθύνη σε περίπτωση πλημμύρας στις περισσότερες χώρες;
A: Ο ιδιοκτήτης του κτηρίου και οι σχεδιαστές του κτηρίου
Correct
Q: Ποια επεξεργασία είναι απαραίτητη για τα ύδατα καταιγίδας;
A: Καμία - αντλούνται απευθείας στο δοχείο
Correct
Q: "Ποια μέθοδος πρόληψης κατά της αναρροής διαθέτει τα παρακάτω πλεονεκτήματα: • Προσφέρει μέγιστη προστασία κατά της αναρροής και διαθέτει αντιπλημμυρική προστασία • Δεν είναι ευαίσθητη σε λίπη, λάδια, σωματίδια άμμου και στερεά που υπάρχουν στο νερό • Προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης των ειδών υγιεινής σε περίπτωση αναρροής • Προσφέρει προστασία για τις ασφαλτοστρωμένες περιοχές • Μπορεί να συνδεθεί στους αγωγούς αποστράγγισης νερών καταιγίδας του κτηρίου Είναι οι: "
A: Σταθμοί άντλησης
Correct
Q: Σε ποιες περιπτώσεις θα πρέπει να προτιμήσετε ένα υπό πίεση σύστημα ακάθαρτων υδάτων από ένα σύστημα αποχέτευσης δια της βαρύτητας;
A: Όταν υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ του κτηρίου και του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης, όταν o κεντρικός αγωγός αποχέτευσης βρίσκεται σε ανωφέρεια ή όταν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ του κτηρίου και του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης.