8 ερωτήσεις Κανονικό

Test του ECADEMY

3 - Ακάθαρτα ύδατα σε Εμπορικά Κτήρια

Αυτό το τεστ μαθήματος περιέχει  8 questions and can be retaken at any time.

You must answer all questions correctly to pass the test and complete the course.

Έναρξη test

Ερώτηση  6 of 8 Κανονικό

6 "Ποια μέθοδος πρόληψης κατά της αναρροής διαθέτει τα παρακάτω πλεονεκτήματα: • Προσφέρει μέγιστη προστασία κατά της αναρροής και διαθέτει αντιπλημμυρική προστασία • Δεν είναι ευαίσθητη σε λίπη, λάδια, σωματίδια άμμου και στερεά που υπάρχουν στο νερό • Προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης των ειδών υγιεινής σε περίπτωση αναρροής • Προσφέρει προστασία για τις ασφαλτοστρωμένες περιοχές • Μπορεί να συνδεθεί στους αγωγούς αποστράγγισης νερών καταιγίδας του κτηρίου Είναι οι: "

Ερώτηση  8 of 8 Κανονικό

8 "Ποια μέθοδος πρόληψης κατά της αναρροής διαθέτει τα παρακάτω μειονεκτήματα: • Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στα σωματίδια άμμου και στα στερεά αντικείμενα που υπάρχουν στο νερό • Σε περίπτωση αναρροής, δεν είναι δυνατή η χρήση των ειδών υγιεινής που είναι συνδεδεμένα σε αυτή τη διάταξη • Το νερό αποστράγγισης καταιγίδας δεν μπορεί να συνδεθεί σε αυτή τη διάταξη • Η διάταξη δεν είναι 100% ασφαλής και θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την προστασία δευτερευόντων δωματίων που δεν διαθέτουν τεχνικές εγκαταστάσεις ζωτικής σημασίας Είναι οι:"

Ερώτηση  8 of 8 Κανονικό

Είστε ευχαριστημένοι με τις απαντήσεις σας;

Υποβάλετε τις τρέχουσες απαντήσεις σας και λάβετε το τελικό αποτέλεσμα του τεστ.

Υποβολή

Αποτελέσματα

Συγχαρητήρια. Έχετε περάσει το τεστ και ολοκληρώσατε το  3 - Ακάθαρτα ύδατα σε Εμπορικά Κτήρια

Επιτευχθέντα σήματα:

Συνεχίστε την εκπαίδευση Μεταβείτε στο MyECADEMY

Συγνώμη. Δεν περάσατε το  3 - Ακάθαρτα ύδατα σε Εμπορικά Κτήρια test this time

Correct
01.
Q: Ποια επεξεργασία είναι απαραίτητη για τα ύδατα καταιγίδας;
A: Καμία - αντλούνται απευθείας στο δοχείο
Correct
02.
Q: Σε ποιες περιπτώσεις θα πρέπει να προτιμήσετε ένα υπό πίεση σύστημα ακάθαρτων υδάτων από ένα σύστημα αποχέτευσης δια της βαρύτητας;
A: Όταν υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ του κτηρίου και του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης, όταν o κεντρικός αγωγός αποχέτευσης βρίσκεται σε ανωφέρεια ή όταν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ του κτηρίου και του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης.
Correct
03.
Q: Από τα τρία αντιπλημμυρικά συστήματα, γιατί το σύστημα σταθμού ανύψωσης είναι το καλύτερο;
A: Είναι προσυναρμολογημένο και η τοποθέτησή του στο εσωτερικό του κτηρίου το καθιστά εύκολα προσβάσιμο για σέρβις. Επιπλέον, προσφέρει μέγιστη προστασία κατά της αναρροής καθώς και αντιπλημμυρική προστασία
Correct
04.
Q: Ποιοι είναι οι τέσσερις πιο συνηθισμένοι τύποι ακάθαρτων υδάτων από εμπορικά κτίρια;
A: Ακάθαρτα ύδατα, ύδατα καταιγίδας, ύδατα αποστράγγισης και ακάθαρτα ύδατα από χώρους στάθμευσης
Correct
05.
Q: Ποια είναι τα μειονεκτήματα του συμβατικού συστήματος αποχέτευσης δια της βαρύτητας;
A: Πολλοί αγωγοί αποχέτευσης δια της βαρύτητας πρέπει να τοποθετηθούν στον εξωτερικό χώρο του κτηρίου και χρειάζονται πολλές χωματουργικές εργασίες εκσκαφής.
Correct
06.
Q: "Ποια μέθοδος πρόληψης κατά της αναρροής διαθέτει τα παρακάτω πλεονεκτήματα: • Προσφέρει μέγιστη προστασία κατά της αναρροής και διαθέτει αντιπλημμυρική προστασία • Δεν είναι ευαίσθητη σε λίπη, λάδια, σωματίδια άμμου και στερεά που υπάρχουν στο νερό • Προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης των ειδών υγιεινής σε περίπτωση αναρροής • Προσφέρει προστασία για τις ασφαλτοστρωμένες περιοχές • Μπορεί να συνδεθεί στους αγωγούς αποστράγγισης νερών καταιγίδας του κτηρίου Είναι οι: "
A: Σταθμοί άντλησης
Correct
07.
Q: Γιατί το κόστος κύκλου ζωής του συστήματος ακάθαρτων υδάτων υπό πίεση είναι χαμηλό;
A: Το αρχικό κόστος επένδυσης του σταθμού ανύψωσης είναι μικρότερο σε σχέση με ένα φρεάτιο και δεν υπάρχουν αγωγοί αποχέτευσης δια της βαρύτητας στον εξωτερικό χώρο του κτηρίου
Correct
08.
Q: "Ποια μέθοδος πρόληψης κατά της αναρροής διαθέτει τα παρακάτω μειονεκτήματα: • Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στα σωματίδια άμμου και στα στερεά αντικείμενα που υπάρχουν στο νερό • Σε περίπτωση αναρροής, δεν είναι δυνατή η χρήση των ειδών υγιεινής που είναι συνδεδεμένα σε αυτή τη διάταξη • Το νερό αποστράγγισης καταιγίδας δεν μπορεί να συνδεθεί σε αυτή τη διάταξη • Η διάταξη δεν είναι 100% ασφαλής και θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την προστασία δευτερευόντων δωματίων που δεν διαθέτουν τεχνικές εγκαταστάσεις ζωτικής σημασίας Είναι οι:"
A: Βαλβίδες αντιπλημμυρικής προστασίας