8 ερωτήσεις Κανονικό

Test του ECADEMY

3 - Ακάθαρτα ύδατα σε Εμπορικά Κτήρια

Αυτό το τεστ μαθήματος περιέχει  8 questions and can be retaken at any time.

You must answer all questions correctly to pass the test and complete the course.

Έναρξη test

Ερώτηση  3 of 8 Κανονικό

3 "Ποια μέθοδος πρόληψης κατά της αναρροής διαθέτει τα παρακάτω πλεονεκτήματα: • Προσφέρει μέγιστη προστασία κατά της αναρροής και διαθέτει αντιπλημμυρική προστασία • Είναι ιδανική για την προστασία ηλεκτρικού και άλλου υψηλής αξίας εξοπλισμού • Προσφέρει απεριόριστη χρήση των εγκαταστάσεων υγιεινής σε περίπτωση αναρροής • Έχει εύκολο σέρβις • Μπορεί να τοποθετηθεί στους αγωγούς αποστράγγισης νερών καταιγίδας του κτηρίου • Δεν είναι ευαίσθητη στα σωματίδια άμμου και στερεά που υπάρχουν στο νερό Είναι οι: "

Ερώτηση  7 of 8 Κανονικό

7 "Ποια μέθοδος πρόληψης κατά της αναρροής διαθέτει τα παρακάτω πλεονεκτήματα: • Προσφέρει μέγιστη προστασία κατά της αναρροής και διαθέτει αντιπλημμυρική προστασία • Δεν είναι ευαίσθητη σε λίπη, λάδια, σωματίδια άμμου και στερεά που υπάρχουν στο νερό • Προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης των ειδών υγιεινής σε περίπτωση αναρροής • Προσφέρει προστασία για τις ασφαλτοστρωμένες περιοχές • Μπορεί να συνδεθεί στους αγωγούς αποστράγγισης νερών καταιγίδας του κτηρίου Είναι οι: "

Ερώτηση  8 of 8 Κανονικό

Είστε ευχαριστημένοι με τις απαντήσεις σας;

Υποβάλετε τις τρέχουσες απαντήσεις σας και λάβετε το τελικό αποτέλεσμα του τεστ.

Υποβολή

Αποτελέσματα

Συγχαρητήρια. Έχετε περάσει το τεστ και ολοκληρώσατε το  3 - Ακάθαρτα ύδατα σε Εμπορικά Κτήρια

Επιτευχθέντα σήματα:

Συνεχίστε την εκπαίδευση Μεταβείτε στο MyECADEMY

Συγνώμη. Δεν περάσατε το  3 - Ακάθαρτα ύδατα σε Εμπορικά Κτήρια test this time

Correct
Q: Γιατί το κόστος κύκλου ζωής του συστήματος ακάθαρτων υδάτων υπό πίεση είναι χαμηλό;
A: Το αρχικό κόστος επένδυσης του σταθμού ανύψωσης είναι μικρότερο σε σχέση με ένα φρεάτιο και δεν υπάρχουν αγωγοί αποχέτευσης δια της βαρύτητας στον εξωτερικό χώρο του κτηρίου
Correct
Q: Ποιοι είναι οι τέσσερις πιο συνηθισμένοι τύποι ακάθαρτων υδάτων από εμπορικά κτίρια;
A: Ακάθαρτα ύδατα, ύδατα καταιγίδας, ύδατα αποστράγγισης και ακάθαρτα ύδατα από χώρους στάθμευσης
Correct
Q: "Ποια μέθοδος πρόληψης κατά της αναρροής διαθέτει τα παρακάτω πλεονεκτήματα: • Προσφέρει μέγιστη προστασία κατά της αναρροής και διαθέτει αντιπλημμυρική προστασία • Είναι ιδανική για την προστασία ηλεκτρικού και άλλου υψηλής αξίας εξοπλισμού • Προσφέρει απεριόριστη χρήση των εγκαταστάσεων υγιεινής σε περίπτωση αναρροής • Έχει εύκολο σέρβις • Μπορεί να τοποθετηθεί στους αγωγούς αποστράγγισης νερών καταιγίδας του κτηρίου • Δεν είναι ευαίσθητη στα σωματίδια άμμου και στερεά που υπάρχουν στο νερό Είναι οι: "
A: Σταθμοί ανύψωσης
Correct
Q: Τι είναι τα οικιακά ακάθαρτα ύδατα;
A: Νερό, το οποίο απορρίπτεται από ντους, νεροχύτες, πλυντήρια, κουζίνες κ.α.
Correct
Q: Ποιοι τρεις παράγοντες έχουν αυξήσει τον κίνδυνο πλημμύρων και αναρροής;
A: Η μεγαλύτερη συχνότητα βροχοπτώσεων, η μεγαλύτερη διάρκεια των βροχοπτώσεων και οι περισσότερες ασφαλτοστρωμένες περιοχές σήμερα σε σύγκριση με παλιότερα.
Correct
Q: Ποια επεξεργασία είναι απαραίτητη για τα ύδατα καταιγίδας;
A: Καμία - αντλούνται απευθείας στο δοχείο
Correct
Q: "Ποια μέθοδος πρόληψης κατά της αναρροής διαθέτει τα παρακάτω πλεονεκτήματα: • Προσφέρει μέγιστη προστασία κατά της αναρροής και διαθέτει αντιπλημμυρική προστασία • Δεν είναι ευαίσθητη σε λίπη, λάδια, σωματίδια άμμου και στερεά που υπάρχουν στο νερό • Προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης των ειδών υγιεινής σε περίπτωση αναρροής • Προσφέρει προστασία για τις ασφαλτοστρωμένες περιοχές • Μπορεί να συνδεθεί στους αγωγούς αποστράγγισης νερών καταιγίδας του κτηρίου Είναι οι: "
A: Σταθμοί άντλησης
Correct
Q: Σε ποιες περιπτώσεις θα πρέπει να προτιμήσετε ένα υπό πίεση σύστημα ακάθαρτων υδάτων από ένα σύστημα αποχέτευσης δια της βαρύτητας;
A: Όταν υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ του κτηρίου και του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης, όταν o κεντρικός αγωγός αποχέτευσης βρίσκεται σε ανωφέρεια ή όταν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ του κτηρίου και του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης.