SCALA1 slėgio kėlimo siurblio aliarmų nustatymai

Išsamesnė trijų aliarmo piktogramų valdymo skydelyje apžvalga ir siurblio aliarmų nustatymai.

SCALA1 aliarmų nustatymai 
 
„Grundfos“ SCALA1 – tai „viskas viename“ slėgio kėlimo siurblys. Šiame modulyje išsamiau susipažinsime su trimis LED aliarmų indikatoriais valdymo skydelio apačioje. 
 
Šie aliarmai nurodo sausąją eigą, t. y. vandens nebuvimą, viršytą maksimalų darbo laiką ir nuotėkį sistemoje.
 
Verta paminėti, kad šie aliarmai nebūtinai reiškia, kad yra siurblio gedimas. Tai paprasčiausiai siurblio pateikiamas signalas, kad sistemoje yra kažkokia problema, kurią reikia išspręsti. 
 
Pavyzdžiui, jei mirksi sausosios eigos aliarmas, tai dar nereiškia, kad siurblys negali siurbti vandens. 
 
Tai gali tiesiog reikšti, kad siurblys negauna vandens. Panagrinėkite šiuos tris aliarmus išsamiau.
 
SCALA1 turi integruotą apsaugą nuo sausosios eigos, t. y. siurblys automatiškai sustabdomas, jei pasireiškia sausoji eiga.
 
Tačiau ši funkcija veikia skirtingai pradinėje siurblio užsipildymo vandeniu fazėje ir vėlesnėje normalus darbo fazėje.
 
Jei SCALA1 aptinka, kad po maitinimo įjungimo penkias minutes nėra slėgio ir vanduo neteka, suveikia aliarmas. 
 
Tačiau normalaus darbo metu, aptikus, kad nėra slėgio ir vanduo neteka, šis aliarmas suveikia po 40 sekundžių.
 
Toliau, yra maksimalaus darbo laiko funkcija. Ją galima nustatyti parengiant siurblį darbui per „GO Remote“, arba ją galima įjungti ir vėliau. 
 
Jei nustatysite maksimalų darbo laiką 30 minučių, padirbęs be pertraukų 30 minučių siurblys sustos ir valdymo skydelyje bus parodytas maksimalaus darbo laiko aliarmas. 
 
Taip pat ši funkcija sustabdo siurblį, kai sistemoje yra didelis nuotėkis. Nuotėkis gali atsirasti, pavyzdžiui, trūkus vamzdžiui.  
 
Galiausiai, yra nuotėkio aptikimas.
 
Jei sistemoje yra nedidelis nuotėkis, SCALA1 periodiškai pasileidžia ir sustoja. Jei tai tęsiasi ilgai, prasideda vadinamasis ciklinis darbas. 
 
Tačiau SCALA1 turi apsaugos nuo ciklinio darbo funkciją, kurią galima įjungti per „GO Remote“. 
 
Įjungus šią funkciją, jei siurblys periodiškai pasileidžia ir sustoja, jis visiškai sustabdomas ir valdymo skydelyje pradeda šviesti aliarmo indikatorius. 
 
Jei apsaugos nuo ciklinio darbo funkcija yra išjungta, valdymo skydelyje vis tiek bus rodomas ciklinio darbo aliarmas, tačiau siurblys nebus sustabdytas.
 
Daugiau apie aliarmus galima sužinoti „GO Remote“ programėlėje. Išsiaiškinę ir pašalinę problemos priežastį, galite panaikinti aliarmą paprasčiausiai valdymo skydelyje paspaudę „Reset“ mygtuką, taip pat aliarmą galima panaikinti per „GO Remote“ programėlę, arba per ją nustatyti, kad aliarmai būtų panaikinami automatiškai.
 
Tai buvo trumpas supažindinimas su trimis valdymo skydelyje rodomais aliarmais – sausosios eigos, t. y. vandens nebuvimo, viršyto maksimalaus darbo laiko ir nuotėkio sistemoje.

Kursų apžvalga

Moduliai
Moduliai: 4
Užbaigimo laikas
Užbaigimo laikas: 20 minutės
Lygio sudėtingumas
Lygio sudėtingumas: Pagrindinis