„Grundfos GO Remote“ naudojimas pažangesniam SCALA1 nustatymui

Sužinokite, kaip nuododami „GO Remote“ programa galite keisti SCALA1 pasirinktis.

„GO Remote“ naudojimas su SCALA1

Yra kelios SCALA1 funkcijos, kurių neįmanoma nustatyti be „Grundfos GO Remote“ programėlės.

Šiame modulyje parodysime, kaip iš SCALA1 „išspausti daugiau“ naudojantis „GO Remote“. Pradėkime.

Kam su SCALA1 naudoti „GO Remote“? Atsakymas labai paprastas. 

Naudojant su SCALA1 „GO Remote“, lengviau atlikti pradinį paleidimą, stebėsena tampa paprastesnė ir galite atlikti papildomus nustatymus.

Nesinaudojat „GO Remote“, SCALA1 veikia tik su numatytaisiais nustatymais.

Nors šie nustatymai tinka kai kurioms sistemoms, tačiau tikrai ne visoms.

Galiausiai, SCALA1 yra optimizuotas naudoti visose individualaus namo sistemose, tačiau su „GO Remote“ galite jį pritaikyti konkrečiai sistemai geriau.

„GO Remote“ programėlę galima atsisiųsti iš „AppStore“ arba „PlayStore“. 

Atsisiuntus programėlę, ją reikia su suporuoti su jūsų turimu SCALA1.

Tada jau jūsų SCALA1 galima nustatyti su „GO Remote“. Kai tik prisijungsite prie siurblio per programėlę, bus pasiūlyta atlikti pradinį siurblio nustatymą. 

Nors ir įmanoma valdyti SCALA1 ir matyti aliarmų indikacijas per jo valdymo skydelį, „GO Remote“ leidžia pakeisti numatytąsias vertes ir nustatyti siurblį taip, kad jis būtų priderintas prie sistemos ir atitiktų jūsų poreikius. 

Pradinio nustatymo metu galima nustatyti ir pakeisti maksimalų darbo laiką,  nustatyti automatinį apsaugos nuo ciklinio darbo aliarmą ir nustatyti išorinį įėjimą, jei jūsų sistemoje jis naudojamas. 

„GO Remote“ tai taip yra vienintelė priemonė nustatyti dviejų slėgio siurblių sistemą, sudarytą iš dviejų SCALA1 siurblių.

Daugiau apie tai vėliau. 

Nustačius pagrindinius parametrus, parodomas skydelis, t. y. pagrindinis programėlės ekranas. Jame pateikiama trumpa jūsų siurblio apžvalga ir nuorodos į kitus nustatymus.

Bet kuo šie nustatymai naudingi? Pažiūrėkime.

Pirmiausia, yra sistemos būsena, kur pateikiamas bendras siurblio darbo laikas, jo darbo laikas po paskutinio maitinimo įjungimo ir siurblio paleidimų skaičius.

O jei naudojama dviejų siurblių sistema, galima matyti dviejų siurblių darbo palyginimą.

Pasižiūrėję programėlėje siurblio būseną aiškiai matote, kiek siurblys naudoja energijos. O jei naudojama dviejų siurblių sistema, galima matyti kiekvieno iš siurblių būseną ir paskirstyti jų darbą taip, kaip norite.

Taip pat galima pasižiūrėti sistemos aliarmus ir įspėjimus. Tad, jei „Grundfos Eye“ yra raudonas ir siurblys sustabdytas, paprasčiausiai programėlėje pasižiūrėkite „Aliarmai ir įspėjimai“, kad gautumėte išsamią informaciją, kodėl siurblyje suveikė aliarmas, ir suprastumėte, kame yra problema. Jei problema yra pačiame siurblyje, reikės pasižiūrėti sutrikimų diagnostikos nurodymus.

Taip pat meniu „Aliarmai ir įspėjimai“ galima naudoti visiems aliarmams panaikinti.

Toliau – dviejų siurblių sistema. Sujungus du SCALA1 siurblius, automatiškai aptinkama, kad yra dviejų siurblių sistema ir reikia atlikti pradinį jos nustatymą.

Kaip jau minėjome anksčiau, pakeisti numatytuosius dviejų siurblių sistemos nustatymus galima tik su „GO Remote“. O reikia pasirinkti kelis nustatymus.

Pirmiausia tai dviejų siurblių darbo režimas. Numatytasis režimas yra darbinio / rezervinio siurblio režimas. Iš esmės tai reiškia, kad dirba vienas siurblys, o kitas yra rezervinis ir dirba tik tuo atveju, kai su pirmuoju atsitinka kokia nors problema. Tačiau per „Grundfos GO“ darbo režimą galima pakeisti į darbinio / pagalbinio siurblio režimą, 

kuriame, jei vienas siurblys negali užtikrinti reikiamo debito, pasileidžia antrasis ir jis padeda užtikrinti didesnį debitą. Tad galite pasirinkti, kuris darbo režimas geriau tinka konkrečioje jūsų sistemoje.

Toliau – siurblių sukeitimo tipas. Čia galima pasirinkti, kaip siurbliai susikeičia. Pavyzdžiui, jie gali susikeisti pagal paleidimų skaičių. 

O gal norite, kad jie susikeistų pagal darbo valandų skaičių? Ši funkcija leidžia nuspręsti, kaip norite paskirstyti dviejų SCALA1 siurblių darbą. 

Taip pat galima nustatyti sukeitimo vertę. Pavyzdžiui, siurbliai gali susikeisti kas 3 valandas. 

Arba jie gali susikeiti po 5 paleidimų. Renkatės patys.

Be „GO Remote“, jūsų dviejų SCALA1 siurblių sistema bus nustatyta dirbti darbinio / rezervinio siurblio režimu ir negalėsite pakeisti jokių kitų nustatymų, todėl verta naudotis „GO Remote“ suteikiamomis nustatymo galimybėmis, kad jūsų sistema būtų nustatyta tiksliai pagal jūsų poreikius.

Paskutinėje šio modulio dalyje apžvelgsime kelias kitas pasirinktis, kurias galima pakeisti naudojantis „GO Remote“. Šios pasirinktys tai: išorinio įėjimo nustatymas, kalendoriaus funkcijos, programinės įrangos atnaujinimai ir serviso ataskaitos.

Prie SCALA1 gali būti prijungtas išorinis signalas, pagal kurį valdomas siurblio darbas. 

Tereikia nustatymų meniu pasirinkti išorinio įėjimo meniu. 

Čia galima išorinį įėjimą įjungti ir išjungti. 

Taip pat galima nepaisyti paleidimo / sustabdymo sąlygų pasirenkant, kad siurblys dirbtų tik pagal išorinio įėjimo signalą. Tai dar kartą parodo, kiek SCALA1 siurblio pritaikymo galimybių suteikia „GO Remote“.

Toliau – yra kalendoriaus funkcija. 

Paprastai sakant, ji leidžia susidaryti siurblio darbo tvarkaraštį, kuris gali būti labai naudingas, pavyzdžiui, jei siurblys naudojamas laistymui.

Taip pat yra pasirinktis atnaujinti siurblio programinę įrangą tiesiai per „GO Remote“. Jei yra programinės įrangos atnaujinimas, savo telefone atsidarę programėlę gausite apie jį pranešimą. 

Nors tai paprastai daroma, tarkime, serviso vizito metu, 

iš esmės namo savininkas tai gali padaryti ir pats paprasčiausiai atsisiuntęs „GO Remote“ programėlę ir prisijungęs su ja prie savo SCALA1 siurblio.

Galiausiai, yra pasirinktis baigus darbą sukurti serviso ataskaitą. 

Galite išsiųsti serviso ataskaitą tiesiai savo klientui e. paštu, taip suteikdami jam patogią ir konkrečią turimo SCALA1 ir jūsų atliktų darbų apžvalgą.  

Tuo ir baigsime modulį apie „GO Remote“ naudojimo su SCALA1 privalumus.

Kursų apžvalga

Moduliai
Moduliai: 4
Užbaigimo laikas
Užbaigimo laikas: 20 minutės
Lygio sudėtingumas
Lygio sudėtingumas: Pagrindinis