Kaip hidraulinės ŠVOK sistemos sumažina energijos sąnaudas

Šiame modulyje suteiksime jums daugiau žinių apie tai, kaip hidraulinės vėsinimo ir šildymo sistemos padeda pagerinti patalpų mikroklimatą, komfortą, darbo efektyvumą. Sužinosite, kaip galima iki 35 % sumažinti energijos sąnaudas.

Ar žinojote, kad visapusiškas pastovios temperatūros kintamo oro srauto  vėsinimo sistemų ir hidraulinių, t. y. spindulinių, vėsinimo sistemų palyginamas  parodė, kad hidraulinės sistemos yra 35 % energetiškai efektyvesnės?  

Taip pat išaiškėjo, kad hidraulinės sistemos įrengimo kaina  yra šiek tiek mažesnė už orinės sistemos kainą.  

Vienoje iš labai didelių Indijos programinės įrangos bendrovių  įrengus abi šias sistemas ir palyginus jų veikimą, paaiškėjo,  kad pastatų vėsinimas užtikrinamas mažesnėmis energijos sąnaudomis  ir sukuriama geresnė darbo aplinka.  Apklausos parodė, kad biuro darbuotojų  darbo aplinka tikrai pagerėjo.  

Šiame modulyje suteiksime jums daugiau žinių apie tai,  kaip hidraulinės vėsinimo ir šildymo sistemos  padeda pagerinti patalpų mikroklimatą, komfortą,  darbo efektyvumą ir leidžia taupyti energiją.

Mūsų pavyzdys rodo, kaip galima pasiekti  gerus patalpų mikroklimato rodiklius,  išvengiant oro srauto sistemų sukeliamų problemų –  nepatenkintų ir mažiau darbingų darbuotojų ir pavojaus,  kad pastato vėsinimo ar šildymo  energijos sąnaudos bus iki 50 % didesnės.  

Hidraulinės sistemose, priešingai nei orinėse sistemose,  reikalingi žymiai mažesni oro kiekiai,  nes šildymo ir vėsinimo energijai  pernešti ir paskirstyti naudojamas ne oras, o vanduo.  

Gaunamas rezultatas:  

- geresnis patalpų mikroklimatas;  

- didesnis komfortas ir pasitenkinimas;  

- geresnis darbo našumas.  

Kiti privalumai:  

- Mažesnės investicijos, nes hidraulinių sistemų įrengimas yra pigesnis;  

- 35 % energijos ekonomija per trumpą laiką;  

- ir  Greitesnė investicijų grąža, palyginti su orinėmis sistemomis.

Vėsinimo ir šildymo sistemos turi būti eksploatuojamos kuo efektyviau.  

„Grundfos“ siurbliai ir išmanūs jų valdymo produktai užtikrina  efektyvų ir patikimą hidraulinio šildymo ir vėsinimo sistemų darbą.

„Grundfos“ produktai ne tik užtikrina siurblių darbo adaptavimą  pagal apkrovą, bet ir leidžia juos stebėti  ir valdyti nuotoliniu būdu  per jūsų pastato valdymo sistemą.  

Tuo ir baigsime šį modulį apie hidraulines sistemas,  kuriame susipažinome, kaip vandeninės  šildymo ir vėsinimo sistemos su efektyviausiais siurbliais ir valdikliais: pagerina patalpų mikroklimatą, komfortą, darbo našumą ir  padidina sistemos energetinį efektyvumą, palyginus su orinėmis sistemomis.  

Kursų apžvalga

Moduliai
Moduliai: 4
Užbaigimo laikas
Užbaigimo laikas: 20 minutės
Lygio sudėtingumas
Lygio sudėtingumas: Vidutinis