Apie AUTOADAPT išsamiau

<
>
Apie AUTOADAPT išsamiau

Apie AUTOADAPT išsamiau

Laikmenos dydis: 265 KB   Puslapių skaičius : 7

Santrauka

Valdomų apsukų cirkuliaciniai siurbliai, skirti gyvenamųjų namų šildymo sistemoms, rinkoje siūlomi nuo devintojo dešimtmečio pradžios.

Dauguma šių cirkuliacinių siurblių turi siurblio valdymo kreives, kurios koreguoja apsukas ir kartu slėgį pagal faktinį debitą ir šildymo poreikį.

Cirkuliaciniai siurbliai paprastai turi kelias siurblio valdymo kreives, tinkamas skirtingoms šildymo sistemoms. Tai leidžia dar labiau pagerinti komfortą ir sumažinti energijos sąnaudas.

Kad būtų galima pasinaudoti šia galimybe, įrengus cirkuliacinį siurblį, turi būti tinkamai nustatyta jo valdymo kreivė.

Daugeliu atvejų tai yra neįmanoma, nes neturima informacijos apie konkrečią šildymo sistemą.

Šiame straipsnyje aprašomas naujas valdymo metodas – AUTOADAPT, kuris automatiškai priderina cirkuliacinio siurblio nustatymus prie šildymo sistemos, kurioje jis sumontuotas.

AUTOADAPT funkciją turintys cirkuliaciniai siurbliai dirbdami matuoja ir analizuoja šildymo sistemos charakteristikas ir atitinkamai koreguoja siurblio valdymo kreivę.

Vokietijoje atliktų tyrimų realiomis sąlygomis rezultatai parodė, kad 75 % atvejų AUTOADAPT parinkti nustatymai užtikrino tokį patį komforto lygį ir mažesnes energijos sąnaudas.