Siurblio debito apskaičiavimas

Susipažinkite, kaip apskaičiuoti siurblio debitą.

Kad apskaičiuotumėme reikalingą siurblio debitą,  pirmiausia panagrinėkime siurblio parinkimą.  

Parenkant siurblį reikia pasirinkti tokį siurblį,  kuris užtikrintų reikalingą debitą ir slėgį maksimaliai efektyviai.  

Reikia gauti atitinkamus eksploatavimo sąlygų duomenis,  o tada siurblio tiekėjas parenka siurblį,  kuris yra efektyviausias esamomis sąlygomis.  

Kad išsiaiškintumėte darbo sąlygas, turite apskaičiuoti atitinkamus duomenis.  

Panagrinėkime, kaip tai padaryti.  

Skaičiavimams turite nustatyti pikiniais laikotarpiais  per parą reikalingą vandens kiekį.  

Tai galima apskaičiuoti lauko dydį  padauginant iš reikalingo vandens kiekio,  paprastai nurodomo milimetrais.  

Rezultatas yra bendras per parą reikalingas vandens kiekis,  padalinę jį iš siurblio darbo valandų skaičiaus per parą (24 val.), gausime  siurblio debitą, išreikštą m³/h.  

Šis skaičius yra minimalus siurblio našumas.  

Atsižvelgiant į galimas prastovas ir/arba reikalingą techninę priežiūrą,  paprastai planuojama, kad siurblys dirbs 12–18 val. per parą.,  todėl pasirenkamas didesnis siurblys.  

Pavyzdžiui, tarkime, kad norite auginti kukurūzus  20 hektarų lauke ir laistyti juos iš netoli esančio gręžinio.  

Kukurūzų evapotranspiracija (ETP)  jūsų vietovėje yra 11,4 mm per parą.  

Pasėlių efektyvumas (Kc) yra 1.  

Vandens praradimas ir pasėlių naudojamas vanduo yra ETP × Kc.

Šiuo atveju,  11,4 x 1  arba 11,4 mm per parą.  

Tarkime, laistymo efektyvumas (IE) yra 90 proc.  

Tada vandens per parą reikia šiek tiek daugiau,  t. y. 11,4 × 100/90  arba 12,7 mm per parą.  1 ha = 10 000 m².  

Todėl reikia  10 000 m² x 0,0127 m  arba 127 m³ per parą hektarui.  Todėl 20 hektarų laukui reikia  20 x 127 m³  arba 2 540 m³ per parą.  Tai reiškia, kad per valandą reikia 106 m³.

Jei pasirenkamas siurblys,  kurio didžiausias efektyvumas yra dirbant 106 m³/h debitu,  jis turės dirbti ištisą parą.  

Kad būtų galimos prastovos ir būtų galima pasinaudoti pigesnės  energijos laikotarpiais, visada pasirenkamas didesnis siurblys,  kuris paprastai dirba 12–18 val. per parą.  

Jei pasirinksite 12 valandų per parą,  siurblys turi užtikrinti dvigubai didesnį debitą, t. y. 212 m³/h.  „Grundfos“ panardinamasis siurblys SP215  gali užtikrinti 212 m³/h debitą  beveik maksimaliu efektyvumu.  Todėl šiuo atveju pasirenkamas kaip tik šis siurblys.  

Šiame grafike parodytos „Grundfos“ SP215 efektyvumo  ir grynojo teigiamo siurbimo aukščio (NPSH) kreivės.  

Siurblio tipe paprastai nurodomas debitas siurbliui dirbant  maksimaliu efektyvumu, šiuo atveju jis yra 215 m³/h.  

Kursų apžvalga

Moduliai
Moduliai: 4
Užbaigimo laikas
Užbaigimo laikas: 15 minutės
Lygio sudėtingumas
Lygio sudėtingumas: Pagrindinis