Susipažinkite, kaip apskaičiuoti, kokį slėgio aukštį turi užtikrinti siurblys

Susipažinkite, kaip apskaičiuoti siurblio slėgio aukštį.

Pradėkime aptardami slėgio parametrus, kurie užtiktina,  kad laistymo siurblys galėtų siurbti vandenį.  Laistymo siurblys turi užtikrinti slėgį, kurį sudaro keturi elementai. 

Tai:  Slėgis, reikalingas laistymo įrangai,  pvz., sprinkleriams, purškimo galvutėms, lašintuvams  Trinties nuostoliai sistemoje, kurie atsiranda  vamzdžiuose, filtruose, vožtuvuose, alkūnėse ir t. t. 

Vandens pakėlimo aukštis  Įsiurbimo aukštis  Gręžinio siurblio, pvz., panardinamojo ar vertikalios turbinos, atveju,  reikia atsižvelgti ir į statinio vandens lygio kritimą. 

Statinis vandens lygis apibrėžiamas kaip gylis iki vandens,  kai iš gręžinio vanduo nesiurbiamas. 

Kai tik siurblys pradeda siurbti, vandens lygis pradeda kristi.

Vandens lygis žemėja, kol pasiekiama pusiausvyra.

  Ji pasiekiama tada, kai trinties nuostoliai vandeningajame  sluoksnyje ir filtre prilygsta lygio kritimui sukeltam slėgiui. 

Dinaminis vandens lygis  apibrėžiamas kaip gylis iki vandens, kai siurblys dirba numatytu debitu.  Apskaičiuojant visą panardinamojo siurblio slėgio aukštį  yra du veiksniai, kurie skiriasi nuo paviršinio siurblio atvejo: 

Nėra įsiurbimo aukščio. 

Vietoj jo yra statinis vandens lygis, kurį galima prilyginti  sausai įrengto siurblio įsiurbimo aukščiui. 

Prie vandens pakėlimo aukščio turi būti pridėtas vandens lygio kritimas. 

Kiti skaičiavimo komponentai nesikeičia. 

Dabar apskaičiuokime slėgio aukštį, kurį turi užtikrinti siurblys.   

Tam paimkime tokius duomenis:  Laistymo įrangai reikalingas 0,5 bar slėgis, t. y. 5 m slėgio aukštis. 

Apskaičiuoti trinties nuostoliai vamzdžiuose, alkūnėse,  vožtuvuose ir trišakiuose yra 2,5 bar, t. y. 25 m slėgio aukščio. 

Vandens pakėlimo aukštis yra 20 m.  Statinis vandens lygis, atitinkantis paviršinio siurblio  įsiurbimo aukštį, yra 50 m.  Lygio kritimas gręžinyje yra 3 m. 

Pagal šiuos duomenis, bendras reikalingas siurblio slėgio aukštis yra  5+25+20+50+3  t. y. 103 m. 

Temoje „Siurblio debito apskaičiavimas“ apskaičiavome,  kad reikalingas 212 m³/h debitas  ir pasirinkome SP 215 siurblį. 

Siurblio kreivė rodo, kad reikalingą debitą ir  slėgio aukštį užtikrina keturių pakopų siurblys. 

Tai SP215-4 panardinamas siurblys,  turintis keturias pakopas ir 75 kW variklį.  Šiame pavyzdyje reikalingas našumas buvo tiksliai ant vienos iš kreivių. 

Dabar tarkime, kad reikalingas slėgio aukštis yra tik 100 m.  Šiuo atveju nėra kreivės, atitinkančios darbo tašką.  Jis yra tarp dviejų kreivių. 

Todėl reikia pasirinkti kurią nors vieną iš dviejų artimiausių kreivių. 

Pasirinkus viršutinę kreivę, siurblys turės šiek tiek rezervinio našumo; 

Pasirinkus apatinę kreivę, siurblys turės dirbti šiek tiek ilgiau,  nes jis užtikrina tik apie 197 m³/h debitą  vietoj reikalingo 212 m³/h.  Abiem atvejais praktiškai tai neturi jokios įtakos našumui  ar efektyvumui,  kurį galima pasižiūrėti efektyvumo kreivėje.  

Kursų apžvalga

Moduliai
Moduliai: 4
Užbaigimo laikas
Užbaigimo laikas: 15 minutės
Lygio sudėtingumas
Lygio sudėtingumas: Pagrindinis