Sistemos kreivės apkrovos profilio supratimas

Sužinokite, kaip interpretuoti tipinių siurblių sistemų apkrovos profilius.

Išsiaiškinti jūsų sistemos apkrovos profilį yra svarbi  siurblio parinkimo proceso dalis.  Tačiau apkrovos profilis yra ne siurblio kreivės,  o konkrečios sistemos aspektas.  Taip yra todėl, kad siurblių su pastoviu darbo tašku jau greitai visai neliks.  

Šiame modulyje  išsiaiškinsime, kad vis retesnis tarpinių bakų ir valdymo vožtuvų naudojimas  ir dažnio keitiklių išpopuliarėjimas reiškia,  kad daugumoje siurblių sistemų yra kintamas debitas.

Vandens vartojimo pobūdis priklauso nuo konkrečios sistemos.  Pavyzdžiui, gyvenamajame name  yra pikinis karšto ir šalto vandens naudojimo laikotarpis ryte,  kai visi prausiasi duše,  ir mažo naudojimo laikotarpis naktį, kai visi miega.  

Kitas vandens vartojimo pobūdžio pavyzdys yra  komercinio pastato oro kondicionavimo sistema,  kuri turi dirbti pagal šilumą pastate.  Ji priklauso nuo įvairių veiksnių –  žmonių skaičiaus konkrečiu momentu;  oro sąlygų;  pastato izoliacijos;  pastato orientacijos saulės atžvilgiu;  pastato apšvietimo ir  pasirinktos vėsinimo įrangos.

Jei pažvelgsime į zoninę laistymo sistemą,  pamatysime, kad vandens vartojimas priklauso nuo:  pasėlių tipo;  laistymo sistemos tipo;  kritulių kiekio;  oro temperatūros ir  garavimo bei drėgmės.  

Mūsų paskutinis pavyzdys yra gamykla, kur vandens vartojimo pobūdis  gali būti visiškai neprognozuojamas ir priklauso nuo:  gamybos apimčių;  pamainų skaičiaus ir  konkrečių įrenginių vandens poreikių.  

Apkrovos profilis bet kuriame iš šių pavyzdžių gali būti nustatytas  įvertinant, kiek valandų per parą  sistemoje bus reikalingas konkretus debitas.  Kai jau turime apkrovos profilį,  galime eiti į grundfos.com ir rinktis siurblį. Jei šios informacijos neturite,  grundfos.com esantis produktų parinkimo įrankis gali pateikti  bendrus daugelio sistemų apkrovų profilius. 

Renkantis siurblį kintamo debito sistemai, svarbu atsižvelgti į tai  kad didžiąją dalį laiko debitas yra mažesnis už maksimalų, todėl svarbu,  kad siurblys būtų efektyviausias  esant mažesniems, bet dažniau pasitaikantiems debitams.  Tai prieštarauja mūsų intuicijai,  nes esame linkę rinktis siurblį, kuris yra efektyviausias esant maksimaliam debitui.  

Taip gaunama sistema, naudojanti daugiau energijos, nei reikia.  Toliau pateiksime pavyzdį, kaip parinkti vandens teikimo siurblį  tipiniam 13 aukštų daugiabučiam namui su 146 butais.  Konsultantas atliko vandens vartojimo šiame pastate matavimus  ir padarė išvadą, kad 95 % viso laiko  vandens vartojimas sudaro mažiau kaip 10 % nuo projektinio debito.  Grundfos.com esantis parinkimo įrankis  pateiks optimalų variantą šiai sistemai.  

Pradėkite paspausdami „siurblių šeima“,  Hydro MPC,  ir Hydro MPC-E.  Įveskite debitą, slėgio aukštį ir paspauskite rodyklę.  Slinkite žemyn iki „viso tarnavimo laiko kaštų skaičiavimai“ ir juos išplėskite.  Pasirinkite „Standartinis profilis“  Tai produktų parinkimo įrankiui leis  naudoti bendrą slėgio kėlimo sistemoms skirtą apkrovos profilį.  Yra ir daugiau pasirinkčių.  Galime pasirinkti „proporcinį slėgį“ su nuliniu sumažėjimu esant mažam debitui,  simuliuojantį „pastovų slėgį išvade“, ir nustatyti 0,3 % palūkanų normą.  Spustelėkite „Pradėti parinkimą“.  Dabar pasirinkite viršutinį rezultatą, kurio viso tarnavimo laiko kaštai mažiausi.  Kiekvienas oranžinis apskritimas  siurblio kreivėje atitinka darbo tašką apkrovos profilyje.  Kuo didesnis oranžinis apskritimas,  tuo ilgiau siurblys dirbs tame darbo taške. Per oranžinius apskritimus einanti oranžinė linija  yra valdymo kreivė.  

Siurblį taip pat galima pasirinkti naudojant konkretų apkrovos profilį. Ši parinktis skirta patyrusiems vartotojams.  Pradėkite naują produkto pasirinkimą,  pasirinkite „naudojimo sritis“, „komerciniai pastatai“  ir „komercinis vandens slėgio kėlimas“.  Paspauskite rodyklę.  Pasirinkite „Tiekimas iš tarpinio bako“  ir įveskite vertes – „Debitas“,  „Geodezinis aukštis“,  „Trinties nuostoliai“,  „Slėgis išvade“.  Šiame pavyzdyje nenaudosime trinties nuostolių konkrečiam apkrovos profiliui.  Slinkite žemyn.  Išplėskite „Redaguoti apkrovos profilį“,  pasirinkite „Vartotojo profilis“  ir „Tiesioginis Q/H įvedimas“.  Atkreipkite dėmesį, kad naudojant šią parinktį  taikomas 25 % saugumo koeficientas maksimaliam debitui.  Įveskite apkrovos profilio vertes.  Išplėskite „Konfigūracija“ ir pasirinkite  „2 siurbliai“ be rezervinio siurblio.  Spustelėkite „Pradėti parinkimą“.  Galite pasirinkti viršuje esantį produktą, jo viso tarnavimo laiko kaštai mažiausi,  arba jums reikalingą produktų šeimą.  Šiame pavyzdyje mums reikia „Hydro MPC-E“,  nes jis užtikrina mažiausias energijos sąnaudas.  Apkrovos profilis yra svarbus energijos sąnaudų įvertinimui,  kurį galima naudoti palyginant įvairius variantus.  

Dabar esate pasiruošę naudoti žinias apie apkrovos profilius  geresniam siurblių pasirinkimui.  

Kursų apžvalga

Moduliai
Moduliai: 3
Užbaigimo laikas
Užbaigimo laikas: 7 minutės
Lygio sudėtingumas
Lygio sudėtingumas: Pagrindinis