MAGNA3 darbo ir valdymo režimai

Susipažinkite su įvairiais MAGNA3 darbo ir valdymo režimais ir sužinokite, kam konkretūs režimai tinka.

„Grundfos“ MAGNA3 turi darbo režimus ir valdymo režimus.  

Kad būtų galima naudoti valdymo režimus,  siurblys turi būti normaliame darbo režime, kuris yra  numatytasis darbo režimas.  MAGNA3 taip pat turi tris papildomus darbo režimus:  Stop, Min. ir Maks.  

Normaliame darbo režime  MAGNA3 turi didelį valdymo režimų pasirinkimą,  kokio ir galite tikėtis iš modernaus cirkuliacinio siurblio.

Tačiau iš konkurentų MAGNA3 išsiskiria  išmaniais AUTOADAPT ir FLOWADAPT režimais.  

Atkreipkite dėmesį, kad FLOWLIMIT valdymo funkcija  gali būti naudojama su visais MAGNA3 valdymo režimais.  

Pastovios kreivės režimas imituoja pastovių  apsukų siurblio darbą su nustatytu darbo tašku.  

MAGNA3 siurblyje  nustatymas nuo nulio iki 100 % galioja ne slėgio ašyje, o debito ašyje.  Tad  bet kuris MAGNA3 modelis esant tam pačiam maksimaliam  slėgio aukščiui turi didesnį maksimalų debitą nei ankstesni modeliai.  

Tačiau kintamų apsukų MAGNA3 suteikia  galimybę naudotis daug didesniu valdymo algoritmų skaičiumi.  

Pastovaus slėgio režimas tinka kintamo debito sistemoms,  kuriose yra labai mažas slėgio kritimas, ir atviroms sistemoms,  kur slėgio kritimas vamzdžiuose priklauso nuo statinio slėgio aukščio.

Proporcinio slėgio valdymo režime,  kuris naudojamas cirkuliacijos sistemose,  siurblys nuolat koreguoja savo darbą  pagal kintantį debitą ir slėgį.  MAGNA3 „žino“ savo apsukas, naudojamą galią bei debitą  ir pagal šios duomenis iš QH lentelės  apskaičiuoja savo faktinį darbo tašką.  Darbo taškas juda valdymo kreive pirmyn ir atgal  matuojant siurblio sukimo momentą ir keičiant apsukas.  Jei nėra pasipriešinimo arba jis mažas, sistema yra atvira  ir siurblys padidina apsukas.  Jei pasipriešinimas didelis, vožtuvai uždaryti,  siurblys sumažina apsukas.  

AUTOADAPT režime,  kuris yra numatytasis,  siurblys nuolat koreguoja savo proporcinio slėgio kreivę  ir automatiškai pasirenka efektyvesnę  nesumažindamas komforto.  Tai pašalina rankinio koregavimo poreikį 80 % visų sistemų.  AUTOADAPT režime numatytoje proporcinio slėgio kreivėje  kontrolinė vertė yra 55 % nuo siurblio maksimalus slėgio aukščio.  

Atsidarant vožtuvams  darbo taškas juda šia kreive,  didinamos apsukos ir padidėja debitas.  Jei pasiekiama maksimali kreivė,  darbo taškas juda šia kreive ir pagal naują sistemos darbo tašką  sukuriama nauja proporcinio slėgio kreivė.  Tada procesas prasideda iš naujo.

FLOWADAPT valdymo režimas yra  AUTOADAPT valdymo režimas su debito ribojimo funkcija.  

FLOWDAPT valdymo režime numatytoji debito riba yra taškas,  kur AUTOADAPT proporcinio slėgio kreivė kerta maksimalią kreivę.  Tai leidžia MAGNA3 užtikrinti, kad šis debitas niekada nebūtų viršytas,  todėl tampa nereikalingas atskiras siurblio reguliavimo vožtuvas.  

Šildymo sistemose  jūsų debitas turi būti nominalus darbo taškas Q.  Jis apskaičiuojamas pagal šildymo poreikį kilokalorijomis per valandą,  padauginant jį iš koeficiento 0,86  ir padalinant iš temperatūrų skirtumo  tarp tiekimo ir grįžtamojo vamzdžio.

Pavyzdžiui: Įsivaizduokite naują 10 000 kvadratinių metrų daugiabutį namą,  kurio šildymo poreikis yra 500 kilovatų ir  kuris yra šildomas radiatoriais, kurie turi 20 °C temperatūrų skirtumą  tarp tiekimo ir grįžtamojo vamzdžio.  

Kad apskaičiuotume nominalų MAGNA3 darbo tašką ir ribinį debitą,  500 kilovatų padauginame iš 0,86 ir gauname,  kad šildymo poreikis yra 430 kilokalorijų per valandą.  Padaliname iš 20,  tai duoda nominalų darbo tašką 21,5 kubinio metro per valandą,  kurį ir įvedame kaip ribinę siurblio debito vertę.  

Pastovios temperatūros valdymo režimas naudojamas kintamo debito sistemose,  kuriose tam tikroje vietoje reikia palaikyti pastovią temperatūrą.  

Siurblys valdo debitą ir nereikia jokio išorinio temperatūros valdymo;  gali būti naudojamas išorinis jutiklis, pagal kurio signalą koreguojama  kontrolinė vertė, jei ji turi būti kitokia, nei siurblio matuojama temperatūra.  Šis valdymo režimas skirtas daugiausia įvairioms buitinio karšto vandens  cirkuliacijos sistemoms, todėl specialiai yra lėtai reaguojantis.  

Diferencinės temperatūros valdymo režimas užtikrina  pastovų temperatūrų skirtumą šildymo arba vėsinimo sistemose.  Siurblys palaiko pastovų temperatūrų skirtumą  tarp siurblio ir išorinio jutiklio. 

Galiausiai, yra pastovaus debito valdymo režimas.  

Jis naudojamas tada, kai nepriklausomai  nuo slėgio kritimo reikalingas pastovus debitas, pvz., šaldymo mašinose,  šildymo ar vėsinimo paviršiuose.  

Šiame režime MAGNA3 automatiškai koreguoja savo apsukas pagal  kintantį sistemos pasipriešinimą, kad debitas visą laiką būtų pastovus.  

Kursų apžvalga

Moduliai
Moduliai: 4
Užbaigimo laikas
Užbaigimo laikas: 20 minutės
Lygio sudėtingumas
Lygio sudėtingumas: Pagrindinis