SVARBUS SAUGOS PRANEŠIMAS DĖL APATINIŲ ATBULINIŲ VOŽTUVŲ IKI 60 l/h (mažų)

PAKEISKITE VISUS SU OKSIDUOJANČIOMIS CHEMINĖMIS MEDŽIAGOMIS NAUDOJAMUS PE IR PVDF APATINIUS ATBULINIUS VOŽTUVUS

Šis saugos pranešimas informuoja apie cheminio nesuderinamumo riziką, kai mažiems „Grundfos“ dozavimo siurbliams (iki 60 l/h) skirtas apatinis atbulinis vožtuvas (su lygio jungikliais arba be jų) naudojamas su oksiduojančiomis cheminėmis medžiagomis, pavyzdžiui, peracto rūgšties (PAA) ar vandenilio peroksido (H2O2) mišiniais.

Yra tikimybė, kad dėl mechaninio ar fizinio poveikio, cheminio irimo ar cheminio nesuderinamumo apatinio atbulinio vožtuvo svarmens liejinys ilgainiui susidėvės ir ant anglinio plieno, esančio apatinio atbulinio vožtuvo viduje, pateks chemikalų.

Tokiu atveju gali įvykti cheminė reakcija, dėl kurios dozavimo talpykla gali tapti nesandari ar net ištykšti cheminės medžiagos. Pavojaus lygis ir pobūdis labai priklauso nuo to, kokios cheminės medžiagos dozuojamos.

 
„Grundfos“ pataria ir rekomenduoja:

Jei su oksiduojančiomis cheminėmis medžiagomis, tokiomis kaip peracto rūgšties (PAA) ar vandenilio peroksido (H2O2) mišiniai, naudojami apatiniai atbuliniai vožtuvai, laikykitės šių nurodymų:  

  • Visi PE arba PVDF padengti anglinio plieno svarmenys turi būti pakeisti keraminiais svarmenimis su nauju filtru. 

  • Keisdami cheminių medžiagų bakus visada naudokite apsaugines priemones (nuo purslų saugantį skydelį arba akinius ir ilgas pirštines). 

  • Visada užtikrinkite tinkamą cheminių medžiagų bako ventiliaciją, kad bake nepadidėtų slėgis.  

  • Kiekvieną kartą keisdami baką patikrinkite apatinį atbulinį vožtuvą. 

  • Laikykitės dozuojamos cheminės medžiagos saugos duomenų lape pateiktų nurodymų. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo cheminių medžiagų tiekėją.  

 

Sprendimas:

„Grundfos“ parengė du naujus keitimo komplektus, kuriuos sudaro naujas keraminis svarmuo ir filtras, skirtus pakeisti esamą plastiku padengtą plieninį svarmenį. Šie keitimo komplektai tinka apatiniams atbuliniams vožtuvams tiek su lygio jungikliais, tiek be jų: 

  • PE versijos: PN 92700245 

  • PVDF versijos: PN 92700239 

Šiuos keitimo komplektus galima nemokamai užsisakyti vietinėje „Grundfos“ prekybos įmonėje.

 

„Grundfos“ jus, kaip vertinamą klientą, primygtinai ragina:

  1. Dėl keitimo komplektų užsakymo susiekti su vietiniu „Grundfos“ platintoju arba „Grundfos“. 

  1. Atidžiai stebėti visus su oksiduojančiomis cheminėmis medžiagomis naudojamus apatinius atbulinius vožtuvus ir, pastebėjus oksidacijos požymių (pvz., burbuliukų), nedelsiant nutraukti jų naudojimą. 

 
Labai atsiprašome už bet kokius dėl to kylančius nepatogumus, tačiau mūsų aukščiausias prioritetas yra saugumas, atsakomybė ir patikimumas. 

„Grundfos“ apatinius atbulinius vožtuvus sudaro šios dalys: žarnos jungtis, atbulinis vožtuvas, filtras ir plastiku padengtas anglinio plieno svarmuo, taip pat gali būti 2 lygio jungikliai, signalo kabelis ir plastikinis žarnos pravedimo dangtelis. Yra du medžiagų variantai: PE ir PVDF. Apatiniai atbuliniai vožtuvai parduodami atskirai, komplektuose arba kartu su dozavimo siurbliais.