KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI


SUSIJĘ SU SAUGUMO ĮSPĖJIMU DĖL „GRUNDFOS UNILIFT“ AP VIENFAZIŲ SIURBLIŲ
1.
K: Kuriems produktams tai galioja?
A: Tai galioja vienfaziams 50 ir 60 Hz UNILIFT AP12, AP35, AP50 siurbliams, išskyrus 60 Hz versijas su JAV rinkai skirtu kištuku. Žr. instrukciją, kaip identifikuoti defektą turinčius produktus šio puslapio dešinėje.


2. 
K: Ar šis įspėjimas rimtas?
A: Taip. Defektą turintys siurbliai kelia rimtą pavojų vartotojų sveikatai, kai šie siurbliai naudojami kaip pernešami siurbliai, pavyzdžiui, vandens siurbimui iš tvenkinių ir pan., ir jų maitinimo grandinėje nėra srovės nuotėkio relės (ELCB).

3. 
K: Ką daryti, jei turiu produktą su defektu?
A: Susisiekite su „Grundfos“ arba „Grundfos“ partneriu dėl siurblio sutaisymo arba pakeitimo, jei jis dar nenaudotas.

4. 
K: Kas gali atsitikti?
A: Defektą turintys siurbliai juos įrengiant arba naudojant kaip pernešamus siurblius tam tikromis aplinkybėmis gali sukelti elektros smūgį.

5.
K: Ką reiškia siurblio naudojimas kaip pernešamo siurblio?
A: Siurblio naudojimas kaip pernešamo siurblio yra, pavyzdžiui, siurblio naudojimas siurbti vandenį iš tvenkinio, kai jis naudojamas ne nuolat. Tai reiškia, kad, prireikus išsiurbti vandenį, siurblys pernešamas į atitinkamą vietą.

6. 
K: Koks tai defektas?
A: Dėl gamybos klaidos, kabelį labai sulenkus, vulkanizuotame siurblio kištuke ir prie jo esantys laidai gali būti pažeisti. Fazės laidas ir įžeminimo laidas gali nutrūkti toje pačioje kabelio vietoje ir sukelti trumpąjį jungimą.
Tam tikromis aplinkybėmis, kai naudojant siurblį maitinimo kabelis judinamas ir sulenkiamas, dėl to siurblio korpuse gali atsirasti įtampa (jei maitinimo grandinėje nėra mažiausiai 30 mA srovės nuotėkio relės).


7.
K: Ar galima toliau naudoti siurblį, stacionariai įrengtą duobėje, bake, siurblinėje ar šulinyje?
A: Stacionariai įrengti siurbliai, kai jų maitinimo kabelis yra pastovioje padėtyje, pavojaus nekelia (jei yra tinkamas įžeminimas ir srovės nuotėkio relė).


8.
K: Kodėl tai galioja tik nurodytą laikotarpį pagamintiems produktams?
A: Gamybos klaida buvo ištaisyta, todėl kitu, nei nurodyta, laikotarpiu pagaminti produktai defekto neturi.


9.
K: Kaip turi būti pašalintas siurblių, naudojamų kaip pernešami siurbliai, keliamas pavojus?
A: Jis gali būti pašalintas tik pakeičiant kabelius.


10.
K: Kaip nustatyti, ar turiu produktą su defektu?
A: Atlikite mūsų instrukcijoje nurodytus veiksmus. Daugiau informacijos pateikta www.grundfos.com/XYZ.


11. 
K: Kas gali padėti, jei kas nors neaišku ar reikia daugiau informacijos?
A: Apsilankykite vietinėje „Grundfos“ svetainėje (arba atsidarykite grundfos.com ir pasirinkite savo šalies svetainės versiją) ir susiraskite dalį „saugumo įspėjimas“. Susisiekite su „Grundfos“ arba „Grundfos“ partneriu dėl siurblio sutaisymo arba pakeitimo, jei jis dar nenaudotas.

12.
K: Kas sumokės už remontą?
A: „Grundfos“ padengs visas išlaidas, susijusias su defektą turinčių siurblių kabelio keitimu.

13.
K: Turiu UNILIFT AP12, AP35 arba AP50 siurblį su plūdiniu jungikliu. Ar jį taip pat reikia pakeisti?
A: Taip, turi būti pakeisti visi kabeliai.

Atsisiųskite instrukciją, kaip identifikuoti defektą turinčius produktus

Atsisiųsti