SVARBUS SAUGUMO PRANEŠIMAS DĖL MGE MODELIO F VARIKLIŲ

SVARBUS SAUGUMO PRANEŠIMAS DĖL MGE MODELIO F VARIKLIŲ: REMONTO AR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS METU NENUIMKITE KONTAKTŲ DĖŽUTĖS DANGTELIO, JEI NĖRA IŠJUNGTAS ELEKTROS MAITINIMAS.

Šis saugumo pranešimas informuoja apie galimą pavojų (elektros smūgio) atliekant MGE modelio F variklių (11–22 kW) remonto ar techninės priežiūros darbus. Šie varikliai gaminami nuo 2017 metų 14 savaitės ir naudojami CRE, MTRE, TPE, NBE ir NKE siurbliuose bei kelių siurblių slėgio kėlimo įrenginiuose.

 

 

Šis saugos pranešimas tapo būtinas, kai sužinojome apie incidentus atliekant MGE modelio F variklio remontą esant nuimtam gnybtų dėžutės dangteliui ir įjungtam elektros maitinimui (ON). Tokia procedūra prieštarauja „Grundfos“ serviso instrukcijoje pateiktiems nurodymams ir kelia pavojų dėl galimo tiesioginio kontakto su 400 V gnybtais.

 

SVARBU

Visi remonto ar techninės priežiūros darbai, kuriuos atliekant reikia nuimti gnybtų dėžutės dangtelį, turi būti atliekami tik išjungus elektros maitinimą, tik specialiai apmokytų darbuotojų ir laikantis vietinių sveikatos ir darbo saugos taisyklių bei elektros darbų reikalavimų.

Jei turite kokių nors su šia informacija susijusių klausimų, kreipkitės į vietinę „Grundfos“ prekybos įmonę.

Be to, reikia atkreipti dėmesį, kad dalis, kuriose buvo įtampa, gali būti pavojinga liesti iki 30 minučių po elektros maitinimo atjungimo. Tai nurodyta „Grundfos“ serviso instrukcijoje[1] , kurioje pateiktų nurodymų būtina laikytis:

 

[1]http://net.grundfos.com/Appl/ccmsservices/public/literature/filedata/Grundfosliterature-2802447.pdf