8 spørsmål Middels

ECADEMY test

39 - ALPHA2 sirkulasjonspumpe og enkel innregulering med GO Balance-appen

Dette kurset inneholder 8 spørsmål og kan tas igjen når som helst.

Du må besvare alle spørsmålene riktig for å bestå testen og fullføre kurset.

Start test

Spørsmål 1 av 8 Middels

1 Hva er hovedfordelen med å bruke ALPHA Reader og Grundfos GO Balance-appen ved innreguleringsjobber i eneboliger?

Spørsmål 2 av 8 Middels

2 Et hus har en kombinasjon av både radiatorer og gulvvarme. Dersom du bare skal innregulere gulvvarmesystemet, må du fortsatt legge inn informasjon for radiatorsystemet inn i GO Balance-appen?

Spørsmål 3 av 8 Middels

3 AUTOADAPT er det mest effektive valget av reguleringsform i hvor stor prosentandel av alle systemer?

Spørsmål 4 av 8 Middels

4 Har ALPHA2-sirkulasjonspumpen det laveste energiforbruket av alle mindre sirkulasjonspumper på markedet?

Spørsmål 5 av 8 Middels

5 Kan et ubalansert varmesystem føre til stort energiforbruk?

Spørsmål 6 av 8 Middels

6 Hva brukes reguleringsformer med konstanttrykk hovedsakelig til med en ALPHA2?

Spørsmål 7 av 8 Middels

7 Hvilke av følgende fordeler gjelder ikke for ALPHA2?

Spørsmål 8 av 8 Middels

8 Er det mulig å generere dokumentasjon og e-post eller skrive det direkte ut fra appen?

Spørsmål 8 av 8 Middels

Er du fornøyd med svarene dine?

Send inn dine nåværende svar og få det endelige testresultatet.

Send inn

Testresultater

Gratulerer. Du bestod testen og fullførte 39 - ALPHA2 sirkulasjonspumpe og enkel innregulering med GO Balance-appen

Oppnådde merker:

Fortsett opplæring Gå til MyECADEMY

Beklager. Du bestod ikke 39 - ALPHA2 sirkulasjonspumpe og enkel innregulering med GO Balance-appen testen denne gangen

Correct
Q: Hva er hovedfordelen med å bruke ALPHA Reader og Grundfos GO Balance-appen ved innreguleringsjobber i eneboliger?
A: Innregulering av alle radiatorene kan fullføres på mindre enn to timer
Correct
Q: Et hus har en kombinasjon av både radiatorer og gulvvarme. Dersom du bare skal innregulere gulvvarmesystemet, må du fortsatt legge inn informasjon for radiatorsystemet inn i GO Balance-appen?
A: Ja
Correct
Q: AUTOADAPT er det mest effektive valget av reguleringsform i hvor stor prosentandel av alle systemer?
A: Mer enn 80 %.
Correct
Q: Har ALPHA2-sirkulasjonspumpen det laveste energiforbruket av alle mindre sirkulasjonspumper på markedet?
A: Ja
Correct
Q: Kan et ubalansert varmesystem føre til stort energiforbruk?
A: Ja
Correct
Q: Hva brukes reguleringsformer med konstanttrykk hovedsakelig til med en ALPHA2?
A: Gulvvarme
Correct
Q: Hvilke av følgende fordeler gjelder ikke for ALPHA2?
A: Universell bruk
Correct
Q: Er det mulig å generere dokumentasjon og e-post eller skrive det direkte ut fra appen?
A: Ja