6 spørsmål Grunnleggende

ECADEMY test

62 - COMFORT sirkulasjon av varmtvann

Dette kurset inneholder 6 spørsmål og kan tas igjen når som helst.

Du må besvare alle spørsmålene riktig for å bestå testen og fullføre kurset.

Start test

Spørsmål 1 av 6 Grunnleggende

Hvilken av disse er ikke en stor ulempe ved en pumpe som kjører døgnet rundt?

Spørsmål 2 av 6 Grunnleggende

Hvor langt unna utløpsflensen til varmtvannskilden burde du plassere sensoren?

Spørsmål 3 av 6 Grunnleggende

Hvilket rør må pumpen monteres på?

Spørsmål 4 av 6 Grunnleggende

Hvor mye strøm kan spares i gjennomsnitt ved hjelp av AUTOADAPT-driftsmodusen?

Spørsmål 5 av 6 Grunnleggende

Hvor høye er de potensielle energibesparelsene du kan oppnå med Comfort med AUTOADAPT?

Spørsmål 6 av 6 Grunnleggende

Er du fornøyd med svarene dine?

Send inn dine nåværende svar og få det endelige testresultatet.

Send inn

Testresultater

Gratulerer. Du bestod testen og fullførte 62 - COMFORT sirkulasjon av varmtvann

Oppnådde merker:

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Fortsett opplæring Gå til MyECADEMY

Beklager. Du bestod ikke 62 - COMFORT sirkulasjon av varmtvann testen denne gangen

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Correct
Q: Hvilken av disse er ikke en stor ulempe ved en pumpe som kjører døgnet rundt?
A: Økt støy
Correct
Q: Hvor langt unna utløpsflensen til varmtvannskilden burde du plassere sensoren?
A: Mellom 25 og 50 centimeter
Correct
Q: Hvilket rør må pumpen monteres på?
A: På returrøret
Correct
Q: Hvor mye strøm kan spares i gjennomsnitt ved hjelp av AUTOADAPT-driftsmodusen?
A: 96%
Correct
Q: Hvor høye er de potensielle energibesparelsene du kan oppnå med Comfort med AUTOADAPT?
A: Ca. 48 %
Correct
Q: Hvordan identifiserer du turledningen?
A: Du lar varmtvannet renne og kjenner etter hvilket rør som blir varmere