6 spørsmål Avansert

ECADEMY test

26 - SP nedsenkbar pumpe

Dette kurset inneholder 6 spørsmål og kan tas igjen når som helst.

Du må besvare alle spørsmålene riktig for å bestå testen og fullføre kurset.

Start test

Spørsmål 1 av 6 Avansert

1 Jo større tverrsnitt på kabelen, jo lavere energitap. Sant eller usant?

Spørsmål 2 av 6 Avansert

2 Hvor kan du finne det ønskede kjølenivået?

Spørsmål 3 av 6 Avansert

3 Hvilken av disse tre parametrene er ikke viktige for å oppnå optimalt motorvern?

Spørsmål 5 av 6 Avansert

5 Hvilken type utgangsfilter anbefaler Grundfos?

Spørsmål 6 av 6 Avansert

6 Hva er en generell tommelfingerregel når det gjelder motorkabler?

Spørsmål 6 av 6 Avansert

Er du fornøyd med svarene dine?

Send inn dine nåværende svar og få det endelige testresultatet.

Send inn

Testresultater

Gratulerer. Du bestod testen og fullførte 26 - SP nedsenkbar pumpe

Oppnådde merker:

Fortsett opplæring Gå til MyECADEMY

Beklager. Du bestod ikke 26 - SP nedsenkbar pumpe testen denne gangen

Correct
Q: Jo større tverrsnitt på kabelen, jo lavere energitap. Sant eller usant?
A: Sant
Correct
Q: Hvor kan du finne det ønskede kjølenivået?
A: På motorens typeskilt
Correct
Q: Hvilken av disse tre parametrene er ikke viktige for å oppnå optimalt motorvern?
A: Motoreffekt
Correct
Q: Når inntreffer vanligvis underspenning?
A: Når forbindelseskablene er for små
Correct
Q: Hvilken type utgangsfilter anbefaler Grundfos?
A: Sinusbølgefilter
Correct
Q: Hva er en generell tommelfingerregel når det gjelder motorkabler?
A: Den må alltid være nedsenket i væske